Skip to main content

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU – 1948)

 

Preambul

Publicitate

Având în vedere că recunoaşterea demnităţii tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie bazele libertăţii, ale dreptăţii şi ale păcii în lume (…)

AUNAREA GENERALĂ


Proclamă prezenta Declaraţie universală a drepturilor omului, ca pe idealul comun al tuturor popoarelor şi naţiunilor. (…)

Articolul 1

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt dotate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să acţioneze unii faţă de ceilalţi, într-un spirit de fraternitate.

Articolul 2

Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nici o discriminare, în primul rând rasială, de culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie de origine naţională sau socială, de avere, de naştere sau datorată oricărei alte circumstanţe. (…)

Articolul 11

1. Orice persoană acuzată de vreun delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa nu a fost legal determinată în urma unui proces public în care
i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale. (…)

Articolul 12

Nimeni nu va face obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată, în familie, în domiciliu sau în corespondenţă, nici al vreunei tentative de a-i atinge onoarea sau reputaţia. Orice persoană are dreptul la protecţia legii în faţa unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13

1. Orice persoană are dreptul să circule liber şi să-şi aleagă rezidenţa în interiorul unui stat. (…)
Articolul 18.
Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta, singură sau în comun, atât în public, cât şi în spaţiul privat, religia sau convingerea, prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea ritualurilor.

Articolul 19

Orice individ are dreptul la libertatea opiniei şi a exprimării, ceea ce implică dreptul de a nu fi neliniştit pentru opiniile sale, precum şi acela de a căuta, primi şi răspândi fără ca frontierele să limiteze aceste acţiuni, informaţiile şi ideile, prin intermediul oricărui mijloc de exprimare.

Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • radu radu
    daca vreti ati putea sa scrieti ceva mai mult despre drepturile omului (onu)

Trimite un comentariu

sus