Skip to main content

Cum vrea să schimbe Guvernul legea audiovizuală. Proiectul de ordonanţă, integral

 

Publicitate

Un proiect de ordonanţă de guvern creează valuri în piaţa media. Proiectul, pe care paginademedia.ro îl prezintă în continuare integral, ar avea consecinţe şi asupra membrilor CNA (care ar putea fi demişi de Parlament), dar şi asupra agenţiilor de publicitate.

Jurnalistul Cătălin Tolontan a comentat proiectul pe blogul lui, spunând, printre altele, că, dacă s-ar adopta, „agenţiile rămîn cele care ghidează şi comandă publicitatea în numele clientului pe care îl servesc, dar pierd secretul tarifelor comunicate clientului, pentru că vor fi obligate să transmită tarifele şi furnizorilor”.

Proiectul trebuia să fie discutat în şedinţa de Guvern din data de  noiembrie, dar nu a mai intrat în dezbaterea executivului.

Paginademedia vă prezintă documentul integral al proiectului Ordonanţei de Guvern.

 Pe scurt din document: 

 • Numirea membrilor titulari ai CNA. Aceştia trebuie să aibă „ cunostinte teoretice si experienta profesionala adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii Consiliului si responsabilitatilor incredintate si o vechime de cel putin 5 ani de activitate in domeniul audiovizual;”.                                                                            ”Sa nu aiba cazier fiscal sau judiciar.”
 • Spoturile publicitate izolate. Spoturile publicitare si de teleshopping izolate, altele decat cele difuzate in cadrul transmisiilor sportive, constituie o exceptie si pot fi difuzate numai in următoarele cazuri: in orice interval orar, dar nu mai mult de 5 spoturi publicitare si de teleshopping izolate pe zi (....);
 • Plata amenzilor. „Titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia, cu exceptia situatiilor in care titularul a contestat decizia de sanctionare aplicata de Consiliu, caz in care obligatia achitarii amenzii este suspendata de drept pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de solutionare a contestatiei.”
 • Contractele de publicitate. “Art. 291 (1) Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate.
  (2) Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii mentionati la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. Intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor si mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret.” (...)
 • Demiterea membrilor CNA. „Membrii Consiliului pot fi demisi la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în şedinţa comună a celor două camere parlamentare, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti (...)”

Ce-şi propune Guvernul prin noile prevederi:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Avand in vedere:

Obiectivele propuse de Guvernul Romaniei de stimulare a dezvoltarii economiei romanesti, in cadrul carora se inscrie si intentia de a dezvolta piata audiovizuala din Romania prin incurajarea productiei locale de televiziune, a investitiilor in programe locale, asigurarea de locuri de munca si dezvoltarea de activitati economice in beneficiul pietei de servicii audiovizuale din Romania,

Obiectivele de combatere a coruptiei manifestata la nivelul achizitiei de spatiu publicitar media, precum si necesitatea combaterii sistemelor netransparente si anticoncurentiale in acest domeniu, care afecteaza in egala masura activitatea statiilor tv si dreptul publicului la informatii corecte si de calitate,

Obiectivele de protectie a interesului consumatorilor, prin instituirea unor reglementari clare si obiective de acces la programele de televiziune, in conditii de calitate,

Necesitatea stabilirii unor reguli clare de acces al titularilor la detinerea unei licente audiovizuale, eliminand agentii economici care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, masuri care fac parte dintr-un program extins de responsabilitate sociala,

Necesitatea adoptarii unor noi reglementari privind serviciile media audiovizuale care sa permita sectorului audiovizual sa realizeze schimbarile necesare pentru a se adapta la evolutia pietei in acest domeniu, inclusiv la nivel european, si la evolutia comportamentului agentilor economici care activeaza pe aceasta piata,

Luând în considerare:

Consecintele negative asupra domeniului audiovizual, derivand din lipsa unor mecanisme legislative eficiente de eliminare a coruptiei si a practicilor netransparente in acest domeniu, care s-ar perpetua si s-ar amplifica in cazul neadoptarii urgente a unor reglementari clare menite sa asigure un climat concurential corect si respectarea dreptului publicului roman la productii audio-video de calitate,

Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115, alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Art. I - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1), după pct. 17 se introduce un nou punct, pct. 171, cu următorul conţinut:

“171. beneficiarii finali ai publicitatii televizate - persoanele juridice publice sau private sau persoanele fizice a căror activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie sunt promovate prin mesajul publicitar difuzat în cadrul publicităţii televizate, pentru a promova furnizarea de bunuri si servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi si obligatii;”

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul conţinut:

“Raspunderea pentru continutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicarilor comerciale audiovizuale, revine, in conditiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale sau realizatorului, dupa caz.”

3. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea urmatorul conţinut:

“(2) Propunerile nominalizează candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de numire. Candidatii nominalizati pentru postul de titular si pentru postul de supleant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;
b) Sa dispuna de reputatie, cunostinte teoretice si experienta profesionala adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii Consiliului si responsabilitatilor incredintate si o vechime de cel putin 5 ani de activitate in domeniul audiovizual;
c) Sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea inclusiv cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului sau membrii Guvernului;
d) Sa nu aiba cazier fiscal sau judiciar.”

4. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Birourile permanente ale celor două Camere înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidaţilor în şedinţă comună. Comisiile permanente de specialitate evalueaza pentru fiecare persoana nominalizata daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2), luand in considerare informatiile si documentele legate de activitatea, experienta profesionala si reputatia persoanei in cauza.”

5. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Membrii Consiliului pot fi demisi la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în şedinţa comună a celor două camere parlamentare, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, în următoarele situaţii:
a) în cazul incapacităţii de a-şi exercita funcţia pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
b) in cazul unei condamnări penale aplicate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
c) in cazul in care comisiile de specialitate ale Parlamentului resping raportul anual al Consiliului sau programul de masuri pentru remedierea lipsurilor constatate, prevazute la art. 20.”

6. La articolul 27, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Spoturile publicitare si de teleshopping izolate, altele decat cele difuzate in cadrul transmisiilor sportive, constituie o exceptie si pot fi difuzate numai in următoarele cazuri:
a) in orice interval orar, dar nu mai mult de 5 spoturi publicitare si de teleshopping izolate pe zi;
b) în intervalul orar 23,00 - 6,00, in cazul publicităţii pentru băuturi spirtoase.”

7. La articolului 27, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiunilor sportive minispoturi de publicitate, care nu vor fi luate in calcul in vederea stabilirii incadrarii in limitele prevazute la art. 35, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) durata minispotului să nu depăşească 10 secunde;
b) sa fie maximum trei minispoturi pe repriză, respectiv maximum sase minispoturi pe transmisiune sportiva in cazul competitiilor care nu presupun organizarea acestora pe reprize;
c) sa fie inserate în momentele de întrerupere naturală a jocului;
d) sa fie însoţite pe toată durata difuzării de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula „P” încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă, cu dimensiunea de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, amplasat în partea din dreapta jos a ecranului.”

8. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:

“Art. 291 (1) Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate.

(2) Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii mentionati la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. Intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor si mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret.

(3) Obiectul achiziţionării menţionate la alin. (1) va fi plătit direct de către beneficiarul final al publicitatii televizate radiodifuzorului, in baza facturii ce va fi transmisa beneficiarului final al publicitatii televizate de către radiodifuzor. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestora, acordat de către radiodifuzor trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicitatii televizate.
(4) Intermediarii menţionati la alin. (1) nu pot să primească altă plata sau contraprestatie decât cea care le este platita de către beneficiarul final al publicitatii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului.
9. La articolului 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) În cazul autopromovării emisiunilor sponsorizate, se pot prezenta, la sfârşitul spotului sau integrat in cadrul spotului, pe o durată de maximum 10 secunde, mărcile sponsorilor.”

10. Articolul 38 se abroga.

11. La articolul 44, alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) servicii de programe cu pondere semnificativa in formarea opiniei publice sunt serviciile de programe de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate.”

12. La articolul 57 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia, cu exceptia situatiilor in care titularul a contestat decizia de sanctionare aplicata de Consiliu, caz in care obligatia achitarii amenzii este suspendata de drept pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de solutionare a contestatiei.

13. La articolul 57 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), care va avea urmatorul cuprins:

“f) titularul inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat. Situatia achitarii obligatiilor la bugetul de stat de catre titularii de licente audiovizuale va fi monitorizata semestrial de Consiliu, pe baza informatiilor solicitate si primite de la Ministerul Finantelor Publice, iar masura retragerii licentei audiovizuale poate fi luata dupa acordarea unui termen de 180 de zile pentru remedierea situatiei de catre titularul de licenta.”

14. La articolul 74, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru obtinerea avizului, distribuitorii au obligatia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise. In cadrul acestei oferte, serviciile de programe retransmise vor fi ordonate anual, fiind pozitionate pe frecvente in ordinea descrescatoare a mediei cotei de audienta masurata si certificata conform art. 45, realizata de fiecare serviciu de programe in cursul anului calendaristic precedent.”

15. La articolul 74, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului si cu respectarea prevederilor alin (2). In vederea emiterii acestui acord, Consiliul se va asigura ca modificarea propusa este realizata cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si fara a prejudicia interesul publicului.”

16. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de comunicatii electronice, cu exceptia celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio, are obligatia sa includa in oferta sa serviciile de programe ale Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, in limita a 25% din numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva, precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privati este ordinea descrescatoare a indicelui anual de audienta. Obligatia prevazuta de prezentul articol in sarcina distribuitorilor de servicii se aplică atat pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de cablu analogic, cat si pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de cablu digital, insa nu este aplicabila pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de comunicatii electronice prin satelit. In situatia in care serviciile de programe mai sus mentionate includ si servicii de teletext codificate in interiorul semnalului de imagine, este obligatorie si retransmisia serviciului de teletext atasat serviciilor de programe respective in aceleasi conditii. “

17. După articolul 82 se introduce un nou articol, art. 821, cu următorul cuprins:

“Art. 821 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe are obligatia sa asigure aceeasi prelucrare a semnalului retransmis pentru toate serviciile de programe incluse in oferta sa, astfel încât parametrii tehnici ai semnalului la utlizatorii finali, respectiv abonaţii distribuitorilor, sa fie identici pentru toate programele retransmise. In acest scop, distribuitorii de servicii care asigură retransmisia de programe au obligatia de a-si asigura, pe cheltuiala lor, folosinta echipamentelor necesare in vederea preluarii semnalului transmis de furnizorul de servicii media.”

“(2) În vederea implementarii prevederilor alin. (1), distribuitorii de servicii care retransmit servicii de programe au obligaţia respectării unor parametri tehnici minimali ai reţelei de comunicaţii electronice, stabiliţi prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Monitorizarea si controlul respectarii acestor parametrii tehnici se realizeaza la furnizorul de servicii de programe, la distribuitorul de servicii care retransmite servicii de programe şi la utilizatorii finali, respectiv abonaţii distribuitorilor de servicii, de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, care este obligata sa raspunda in termen de maxim 30 de zile solicitarilor de verificare primite din partea radiodifuzorilor sau a Consiliului National al Audiovizualului cu privire la respectarea acestor parametri tehnici de catre distribuitorii de servicii.”

18. La articolul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul retransmisiei de catre distribuitori a serviciilor de programe cu incalcarea prevederilor art. 82 sau art. 821, Consiliul va sanctiona distribuitorul de servicii cu amenda cuprinsa intre 1% si 3% din cifra de afaceri a distribuitorului de servicii realizata in anul financiar precedent si ii va adresa acestuia o somatie pentru remedierea situatiei, care trebuie adusa la indeplinire de catre distribuitorul de servicii in termen de maxim 5 zile. La expirarea acestui termen, Consiliul va realiza o noua evaluare, iar in situatia in care incalcarea dispozitiilor prevederilor art. 82 sau art. 821 persista, Consiliul va retrage distribuitorului de servicii avizul prevazut la art. 74 alin. (1).”

19. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) in cazul in care Consiliul decide ca efectele unei fapte prevazute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somatie publica de intrare in legalitate. In cazul incalcarii prevederilor art. 74, somatia publica de intrare in legalitate poate fi adresata cel mult o singura data, urmand ca in cazul in care aceasta nu este adusa la indeplinire de catre distribuitorul de servicii in termen de maxim 15 zile, Consiliul sa retraga distribuitorului de servicii avizul prevazut la art. 74 alin. (1). Prin exceptie, aceasta masura nu poate fi dispusa in cazul incalcarii de catre distribuitorii de servicii a prevederilor art. 82 sau art. 821, situatie in care vor fi aplicabile dispozitiile alin (21).”

20. La articolul 93, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Actele emise in conditiile prevazute la alin. (1) pot fi atacate direct la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, fara a fi necesara formularea unei plangeri prealabile, in termen de 15 zile de la comunicare; introducerea la instanta judecatoreasca a contestatiei privind decizia de sanctionare suspenda de drept efectele acesteia.”

21. La articolul 93, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu urmatorul cuprins:

(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul masurilor luate de Consiliu in cazul incalcarii prevederilor art. 74, art. 82 sau art. 821 , introducerea la instanta judecatoreasca a contestatiei privind decizia de sanctionare nu suspenda efectele acesteia.”

22. La articolul 952 , alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Introducerea la instanta judecatoreasca a contestatiei suspenda de drept executarea pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile.”

Art. II - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Consiliul National al Audiovizualului va modifica normele de reglementare emise in vederea asigurarii concordantei cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. III – In termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii va elabora si va adopta normele continand parametrii tehnici minimali, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 821 alin. (2).

Art. IV – Prevederile art. 291 sunt aplicabile pentru bugetele media alocate achizitionarii spatiului publicitar incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

Art. V- Contestatiile deciziilor de sanctionare aplicate de Consiliu, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se judeca conform legii aplicabile la data introducerii acestora.

Art. VI - (1) Pentru anii 2012 si 2013, distribuitorii de servicii au obligatia de a se conforma prevederilor art. 74 alin. (2) pana la data de 15 noiembrie 2012, serviciile de programe urmand a fi ordonate in ordinea descrescatoare a mediei cotei de audienta pe anul 2012 realizata pana la data de 1 noiembrie 2012.

(2) Începand cu anul 2014, serviciile de programe retransmise vor fi ordonate anual, in primele 30 de zile de la inceperea anului calendaristic, pe baza mediei cotei de audienta realizata de fiecare serviciu de programe in anul precedent, in conditiile prevazute de art. 74 alin. (2).

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale:

Prezenta iniţiativă legislativă are ca scop principal modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (denumită în continuare “Legea audiovizualului”). Adoptarea noilor reglementări privind serviciile media audiovizuale va permite sectorului audiovizual să realizeze schimbările necesare pentru a se adapta la evoluţia pieţei în acest domeniu şi la evoluţia comportamentului agenţilor economici care activează pe această piaţă (furnizori de servicii media audiovizuale, distribuitori de servicii, intermediari sau beneficiari ai serviciilor de publicitate televizată).
Caracterul urgent al adoptării noilor reglementări reiese în urma efectuării unei analize obiective a funcţionării instituţiilor media din România şi a normelor legale care le reglementează activitatea, din care s-au delimitat unele aspecte esenţiale privind necesitatea eliminării corupţiei şi a practicilor netransparente, precum şi pentru asigurarea unui mediu concurenţial corect, aspecte decisive pentru respectarea dreptului publicului român la producţii audio-video de calitate.

2. Schimbări preconizate.

1. Combaterea corupţiei şi a sistemelor subterane de achiziţionare a spaţiului media prin practici netransparente şi anticoncurenţiale
În prezent, legislaţia din România nu reglementează în mod riguros activitatea de achiziţionare a spaţiilor publicitare tv, iar acest vid legislativ a permis dezvoltarea unor sisteme netransparente şi anticoncurenţiale care afectează în egală măsură activitatea staţiilor tv şi dreptul publicului la informaţii corecte şi de calitate. Spre deosebire de România, în alte state ale Uniunii Europene (v. Franta – Legea Sapin nr. 93-122 din data de 29 ianuarie 1993 privind prevenirea corupţiei şi transparenţa vieţii economice şi a procedurilor publice), activitatea de achiziţionare a spaţiului media este foarte atent reglementată în sensul eliminării unor asemenea practici dăunătoare unui mediu de afaceri competitiv şi corect.
Noua reglementare propusă a regulilor de difuzare a publicităţii televizate are ca scop consolidarea posibilităţilor de finanţare prin publicitate a televiziunilor, pentru ca acestea să se adapteze în condiţii de transparenţa mediului concurenţial în care îşi desfăşoară activitatea, în concordanţă cu bugetele disponibile pe piaţa de publicitate.
În acest scop, având în vedere importanţa unui mediu concurenţial echitabil, pentru a asigura o cât mai bună transparenţă şi previzibilitate a tranzacţiilor efectuate pe piaţa de publicitate, proiectul legislativ vizează introducerea unor noi reglementări în sensul instituirii cerinţei ca preturile oferite de intermediari (agentiile de publicitate) clientilor lor care doresc achiziţia spaţiilor publicitare să fie confirmate in mod obligatoriu in prealabil cu radiodifuzorii, iar obiectul achiziţionării menţionate sa fie plătit direct de către beneficiarul publicitatii televizate radiodifuzorului.
Considerăm că această reglementare este absolut necesară în contextul actual al pieţei de publicitate televizată, fiind menită să elimine situaţiile (frecvent întâlnite în practică, însă neconforme din punct de vedere legal şi cu un potenţial efect anticoncurenţial) în care preţurile de achiziţie a spaţiului publicitar sunt stabilite de intermediarii care activează pe piaţă (agenţiile media), fără acordul radiodifuzorilor - titulari de drept ai spaţiului publicitar, intervenind astfel distorsiuni în modalitatea de stabilire a preţurilor pe piaţa de publicitate.
Singura modalitate prin care aceste distorsiuni de pe piaţa audiovizuală ar putea fi eliminate este aceea a stabilirii regulilor de mai sus, in sensul ca serviciile de achiziţionare a spaţiului publicitar prestate de radiodifuzori sa fie facturate direct clienţilor, beneficiari ai publicitatii televizate, iar preţurile oferite clienţilor de către agenţiile de publicitate cu privire la achiziţionarea spaţiului publicitar să fie în prealabil confirmate în scris de radiodifuzori. In acest mod, titularii de drept ai spatiilor publicitate (radiodifuzorii) vor fi in măsura sa stabilească in mod concurenţial preturile la care decid sa vanda spaţiul publicitar clienţilor lor, masurile adoptate prin propunerea de act normativ fiind menite astfel sa restabilească situaţia de normalitate pe aceasta piaţa. Totodată, prin emiterea facturilor de către radiodifuzor către client, partile implicate in realizarea achiziţiei de spaţiu publicitar vor avea deplina reprezentare a tuturor termenilor şi condiţiilor, inclusiv a preţurilor aplicabile şi a tuturor discounturilor eventual acordate de radiodifuzor.
Având în vedere faptul că în prezent practica intermediarilor (agenţiilor de publicitate) care activează pe piaţa este aceea de a emite oferte de preţ pentru achiziţionarea spaţiului publicitar către clienţii lor fără a confirma în prealabil cu radiodifuzorii aceste preţuri (obligând astfel radiodifuzorii să accepte preţurile impuse de agenţie), televiziunile ajungând astfel să nu aibă nici un control asupra achiziţiilor de spaţiu publicitar din cadrul programelor lor, controlul fiind deţinut de agenţiile de publicitate, se impune ca măsurile nou introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, adoptate în scopul combaterii practicilor ilegale şi corupţiei de pe piaţa de publicitate să se aplice bugetelor de publicitate aferente anului 2013. Adoptarea masurii se impune a fi luata de urgenta, avand in vedere ca bugetele de publicitate aferente anului 2013 sunt alocate de clienti in lunile noiembrie – decembrie a anului precedent (2012), aceasta fiind si perioada in care vor fi realizate trazactiile vizand achizitia spatiului publicitar aferent anului 2013.

2. Protectia interesului consumatorilor prin instituirea unor reglementari clare si obiective de acces la programele de televiziune, în condiţii de calitate
Este binecunoscută în România practica distribuitorilor de servicii de a efectua în mod unilateral modificări în grilele de programe retransmise prin reţelele de cablu şi satelit, fără a informa în timp util consumatorii şi în unele cazuri, impunând chiar penalităţi consumatorilor pentru renunţarea la abonamentele de cablu în situaţia în care intervin asemenea modificări neanunţate.
Din acest motiv, considerăm oportună adoptarea unei reglementări conform căreia serviciile de programe să fie ordonate în grilele de programe ale distribuitorilor de servicii în funcţie de un criteriu obiectiv, care reflectă opţiunea consumatorului (şi nu voinţa unilaterală a societăţii de cablu) şi anume să fie ordonate în funcţie de cota de audienţă înregistrată de posturile tv, măsurată şi certificată de un organism independent, respectiv Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor.
În acelaşi spirit, un alt obiectiv central al proiectului de ordonanţă de urgenţă priveşte modalitatea de retransmitere, din punctul de vedere al calităţii semnalului, a posturilor de televiziune care beneficiază de statutul “must carry”, inscrise pe lista întocmită de Consiliul Naţional al Audiovizualului în scopul aplicării prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului.
Dispoziţiile art. 82 din Legea audiovizualului transpun în legislaţia naţională dispoziţiile art. 31 alin 1 din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002, astfel cum aceasta a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009, stabilind o procedură transparentă de determinare a posturilor de televiziune care fac parte din categoria “must carry”, în vederea îndeplinirii obiectivului de interes general reprezentat de protejarea drepturilor de acces la informaţii (prevăzut de art. 31 din Constituţia României) şi acces la cultură (potrivit art. 33 din Constituţia României).
Actuala reglementare din Legea audiovizualului nu conţine însă dispoziţii care să clarifice din punctul de vedere al standardelor tehnice de calitate modalitatea de retransmitere a serviciilor de programe, fapt care este de natură să afecteze obiectivele de interes general reprezentate de protecţia consumatorilor, având in vedere ca interesul acestora este de a beneficia de cea mai bună calitate a semnalului retransmis.
Noua propunere de reglementare, care este congruentă cu efectul care se aşteaptă de la aplicarea principiilor vizând protecţia intereselor consumatorilor la nivel naţional şi comunitar, are în vedere stabilirea garanţiilor necesare constând în obligativitatea pentru distribuitorii de servicii de a asigura aceeaşi calitate a semnalului retransmis prin reţeaua lor de comunicaţii electronice pentru toate serviciile de programe retransmise.
În final, având în vedere rolul Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, precum şi rolul care îi revine acestuia, printre altele, în protejarea drepturilor şi libertăţilor omului, a culturii şi limbii române, a accesului neîngrădit la informaţie, în asigurarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii şi pluralismul surselor de informare a publicului, propunerea legislativă introduce cerinţe relevante pentru dobândirea calităţii de membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, similar celor reglementate pentru alte autorităţi cu atribuţii de reglementare şi supraveghere în România. Totodată, noua reglementare conţine o modificare a criteriilor de stabilire a serviciilor de programe cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice. Considerăm că serviciile de programe cu profil generalist nu se înscriu în această categorie şi nu pot fi luate în calcul în scopul aplicării în mod relevant a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea audiovizualului, fiind necesar să fie luate în considerare în acest scop doar programele care au un rol semnificativ în formarea opiniei publice, şi anume serviciile de programe de ştiri, analize şi dezbateri pe teme politice sau economice.

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

 • cotofana cotofana
  daca citesti tot proiectul de ordonanta o sa observi ca se mareste sfera de aplicabilitate a principiului must carry. in acelasi timp amenzile sunt usturatoare pentru distribuitori, in cazul in care ar pretinde ca nu pot receptiona si retransmite respectivele programe. e lovitura data fix RDS-ului, dar oamenii au ramas doar cu ce li se ofera in prima pagina. si anume publicitatea. in fine, trecand peste toate astea, respectiva ordonanta e cumva pro-intact. atat problemele de publicitate cat si problemele cu distribuitorii au fost semnalate de intact de cativa ani buni.
 • Mircea Mircea
  Agentiile vor trebuie sa faca, de acum incolo, ceea ce erau menite sa faca inca de la inceputuri: creatie !
  Treaba lor e sa isi castige banii din crearea mesajelor. Acum, se castiga aproape exclusiv din panning, si aproape deloc din creatie. Si acest lucru se si vede, in ultimii ani tot ce a iesit din mainelor lor a fost mediocru.
  Cine mai sta sa creeze ceva de calitate si asa sa-si castige banii atunci cand castigi sume astronomice din aranjarea unor difuzari pe un media plan in excel ?!
 • Mircea Mircea
  Corect !
 • Mircea Mircea
  Da, in aceasta perioada au trait foarte bine agentiile. Unele dintre acestea nu fac altceva decat dau un forward la un mail primit de la client.
  Mai mult, agentiile castiga mai mult decat castiga televiziunile din contractele de publicitate, ceea ce e aberant. Insa asta se intampla de ani buni in Romania.
  Tocmai de aceea, multe televiziuni au ales sa-si vanda direct spatiul. Chiar si Pro TV a ales sa oferteze direct OMW !
 • victoria victoria
  @unsoarecedetv- cred ca e foarte normal ca membrii CNA sa fie oameni de televiziune. Dan Grigore lua leafa de secretar de stat,dar nu intelegea nimic nici proiectele tehnice din propunerea de grula. Nici astia de cum nu inteleg nimic.Razvan Popescu a sat pe un scaun si a vorbit in niste emisiuni.Nu e suficient sa intri pe poarta unei televiziuni. E si asta o meserie, ar trebui sa nu mai fie facuta de urechisti si sa mearga la specialisti.Altfel ne dam tori cu parerea la ce nu ne pricepem.
 • victoria victoria
  Adrian Felix, legislatia europeana cere exct asta - promovarea productiilor autohtone - locale,i.e.romanesti - si europene.Mai citeste,baiete,ca stai in UE!
 • alex alex
  inca un motiv sa parasesti tara asta de ca***, "condusa" (intre ghilimele) de niste ca****...
 • Adrian Felix Adrian Felix
  Proiectul, asa cum apare, este o monstruozitate care contravine in multe privinte economiei de piata. Nu inteleg mai ales, de unde vine urgenta - in text se mentioneaza ca urgenta deriva din faptul ca bugetele de publicitate ale companiilor sunt stabilite in perioada noiembrie-decembrie 2012 pentru anul 2013. Ma intreb ce are asta de-a face cu existenta unui ”interes general” (adica, public) mentionat in preambul ? Este vorba, evident, de interesul (legitim dar nu public) al televiziunilor.
  Pe fond, remarc ca in loc ca obligatia de ”must-carry” sa fie pusa in acord cu normele UE, este agravata, prin impunerea asezarii in grila in functie de cota de audienta (cum ar fi vorba, in magazinul alimentar, sa asezi berea in ordinea volumelor de vanzari, chiar daca vanzatorul are si el mintea lui). Avem cel mai extins must-carry, care nu are nimic de-a face cu dreptul la informare si accesul la cultura - vedeti si la Tolontan pe blog ! Este un sprijin oferit moca (oare ?) de stat unor televiziuni private care nu urmaresc altceva decat ”audienta si profit” - vezi Tolontan. Daca vroiati acces la cultura, taxati televiziunile comerciale pentru beneficiile pe care le au si finantati TVR Cultural !
  O alta anomalie, uriasa, este interdictia pentru intermediar, de a acepta bani de la televiziuni - adica, daca eu, televiziune, il angajez pe intermediar, sa imi gasesca clienti pentru spatiul meu publicitar, acesta trebuie sa lucreze pe gratis si sa se multumeasca, eventual, cu ce ii dau beneficiarii publicitatii (care pot spune si ei, ca nu imi dau nimic, ca am venit eu la ei si nu au nicio obligatie) !!
  Ca sa concluzionez, mai usor ”cu pianul pe scari”, domnilor ! Genul acesta de relementare necesita macar o dezbatere sanatoasa. Daca iese textul asa cum este acum ne fug toti investitorii - ce impiedica Guvernul sa emita, saptamana viitoare, OUG similare si pentru alte domenii - de exemplu retail alimentar, retail electrocasnice, banci etc ?
  Si apropo de ”stimularea productiei autohtone de programe”, asta nu vine in contradictie cu calitatea de stat membru UE, de care ne amintim doar cand ne convine ?? Huoo Discovery, ca nu faci programe in Romania ! Huoo Euforia ! Huoo Kanal D cu productiile tale - bune dar cam turcesti pe gustul legiutorului roman !
 • unsoarecedetv unsoarecedetv
  nu loveste in RCS ... rcs-rds nu are pub decit pe canalele de sport .... legea asta loveste in agentii ... astfel teveurile vad cu ce pret vind agentiile spatiul lor publicitar!!!!!!!!!!!! Toate TEVEURILE o duc greu cu banutii iar AGENTU" de PUB a facut profit de nu se poate in toti anii astia!
  In schimb treaba aia cu membri CNA cam scirtiie ... o fiiiiii bine , o fiiiii rau - om vedea!
 • cronicas cronicas
  la prima vedere pare de salutat proiectul
 • cotofana cotofana
  mi se pare mie sau RDS-ul si-o cam ia in mod direct daca se adopta ordonanta? era si cazul. miscarile pe care le-au facut nu erau tocmai ortodoxe.
  oricum, daca e asa primul pas va fi reintroducerea antenelor pe digi.

Trimite un comentariu

sus