Skip to main content

PERICOL! “Nicio publicație nu poate fi suprimată!” Articolul ar putea dispărea din noua Constituție. Organizațiile reacționează

 

presa-cu-lanturi - blogactivewatch

Publicitate

CONSTITUȚIA ȘI PRESA. Unul dintre articolele care garanta libertatea presei ar putea fi scos din proiectul noii Constituții. Articolul care spune clar că “nicio publicație nu poate fi suprimată” este cel luat în discuție.

Comisia de revizuire a constituției a primit de la Consiliul legislativ sugestia ca articolul să nu mai apară în noua Consituție.

De ce se propune scoaterea acestui articol? Pentru că, motivează Consiliul legislativ:

"Este de analizat dacă măsura interzicerii categorice, sub niciun motiv și în nicio situație, a suspendării sau suprimării unui mijloc de comunicare în masă, este în concordanță cu alte principii constituționale, cum ar fi informarea corectă a cetățenilor, protecția tinerilor și a minorilor sau nu ar afecta drepturile și libertățile fundamentale."

Organizațiile de media au reacționat la această idee: “ar echivala cu pierderea unei garanţii contituţionale deja existente”, spune o poziție comună a mai multor asociații, printre care Centrul pentru Jurnalism Independent, Clubul Român de Presă și APADOR – CH.

Din poziția organizațiilor:

"Suspendarea sau suprimarea publicațiilor sunt măsuri brutale, care echivalează cu cenzura – iar cenzura este expres interzisă prin articolul 30 (2).

Considerăm că nu există nicio raţiune care să justifice, în 2014, adoptarea unei abordări specifice regimurilor totalitare.

Interdicţia constituţională privind suprimarea publicaţiilor este una dintre cele mai puternice garanţii la adresa libertăţii presei, libertate consfiinţită prin articolul 30. Această interdicţie expresă a apărut prima oară în Constituţia din 1866. Ea a fost eliminată în 1938, în timpul dictaturii regale, iar textul a fost absent din toate Constituţiile comuniste. Interdicţia de a suprima publicaţii a fost reintrodusă în Constituţia din 1991."

Reacția integrală, în continuare:

Constituţia revizuită trebuie să păstreze garanțiile pentru libertatea presei

Organizaţiile semnatare au primit cu nelinişte sugestia Consiliului Legislativ de eliminare din Constituţie a articolului 30 (4) care prevede că “nicio publicaţie nu poate fi suprimată” şi solicită Comisiei pentru revizuirea Constituţiei să nu dea urmare acestei sugestii.

Interdicţia constituţională privind suprimarea publicaţiilor este una dintre cele mai puternice garanţii la adresa libertăţii presei, libertate consfiinţită prin articolul 30.

Această interdicţie expresă a apărut prima oară în Constituţia din 1866. Ea a fost eliminată în 1938, în timpul dictaturii regale, iar textul a fost absent din toate Constituţiile comuniste. Interdicţia de a suprima publicaţii a fost reintrodusă în Constituţia din 1991.

Proiectul de Constituție aflat în pregătire conține un amendament, introdus pe baza opiniei Consiliului Legislativ, care prevede eliminarea acestei interdicții.

Considerăm că nu există nicio raţiune care să justifice, în 2014, adoptarea unei abordări specifice regimurilor totalitare.

Considerăm că legislaţia românească prevede suficiente măsuri reparatorii pentru cei care se simt lezaţi de activităţile mijloacelor de informare în masă, măsuri care pot fi aplicate gradual, în funcţie de gravitatea faptelor.

Suspendarea sau suprimarea publicațiilor sunt măsuri brutale, care echivalează cu cenzura – iar cenzura este expres interzisă prin articolul 30 (2).

De asemenea, eliminarea acestui articol ar echivala cu pierderea unei garanţii contituţionale deja existente, lucru care contravine principiilor de drept și actualei Constituții.

Potrivit articolului 152(2) (...) "Nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora."

Solicităm Comisiei pentru revizuirea Constituţiei să nu dea curs sugestiei Consiliului Legislativ şi să acţioneze pentru păstrarea şi consolidarea libertăţii de exprimare în România, prin oferirea unor solide protecţii constituţionale.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Fundația Soros România

ECPI – Euroregional Center for Public Initiatives

Asociaţia pentru Promovarea şi Apărarea Drepturilor Omului în România–Comitetul Helsinki

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală

Mame pentru Mame

EPAS

Societatea Academica Română

Transcena

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei

Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă

AsociaţiaSecular-Umanistă din România

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului (GRADO)

Asociaţia Naţionala a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC)

PPLR- Patronatul Presei Locale din România

Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală

Clubul Român de Presă

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro

Comentarii

Trimite un comentariu