Skip to main content

Angajaţii TVR, acuzaţii de discriminare după ce şeful PSD şi cel al Senatului au respins-o pe Monica Ghiurco

 
Angajaţii TVR, acuzaţii de discriminare după ce şeful PSD şi cel al Senatului au respins-o pe Monica Ghiurco
Angajaţii TVR au făcut sesizare la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, considerând discriminatoare declaraţiile liderilor politici Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, care au afirmat că televiziunea nu trebuie condusă de un membru ales de angajaţii televiziunii. Petiţia trimisă către CNCD a fost semnată de 640 de angajaţi ai televiziunii publice.
Publicitate
Ce declaraţii au deranjat:


Călin Popescu Tăriceanu, şeful Senatului: „Este anormal, nu reprezentantul salariaţilor trebuie să fie conducătorul televiziunii publice. Televiziunea nu este o întreprindere comercială, este o instituţie de stat. Dacă vreţi să aplicaţi sistemul acesta, sigur că transformăm România în altceva, dar nu într-o societate în care, până la urmă, există nişte reguli şi în funcţionarea întreprinderilor. Sigur că televiziunea publică nu este o întreprindere oarecare, este o instituţie de stat, dar nu am văzut instituţii de stat, altele, în care reprezentatul salariaţilor să fie pus şeful întreprinderii, preşedinte şi director general"
Liviu Dragnea: „Am înţeles că există rezerve serioase pentru că am înţeles că (Monica Ghiurco) este în proces chiar cu TVR şi toţi colegii au spus că nu au cum să o voteze. Este foarte posibil ca senatorii şi deputaţii PSD să voteze împotrivă"
„A afirma că un reprezentant al salariaţilor unei instituţii nu poate deveni conducător al acesteia pentru simplul motiv că este ales de angajaţi în Consiliul de Administraţie, în cadrul unei proceduri prevăzute în legea de funcţionare a respectivei instituţii, este o dovadă de discriminare gravă şi de încălcare flagrantă a Constituţiei României”, se arată în petiţia semnată de cei peste 600 de angajaţi ai postului public de televiziune.
Textul integral al petiţiei, în continuare:
PETIŢIE
prin care solicit constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în OG 137/2000 săvârşite la data de 11 aprilie 2016 de către Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului României şi Liviu Dragnea, preşedinte al Partidului Social Democrat.
Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi obligarea părţilor care au săvârşit faptele de discriminare să publice în mass-media un rezumat al hotărârii prin care se constată săvârşirea actului de discriminare, precum şi orice măsură necesară pentru înlăturarea consecinţelor acestor fapte.
De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.
MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:
În fapt, în data de 11 aprilie 2016, Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului s-a reunit pentru a supune la vot numirea doamnei Monica Ghiurco în funcţia de Preşedinte-Director General al SRTV.
Cu acest prilej, domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului României a declarat, de la tribuna Parlamentului, înaintea procedurii de votare, următoarele:
De asemenea, tot Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului României, a declarat, ca răspuns la poziţia luată de un om politic în acelaşi context, următoarele:
"A doua diferenţă mare este că persoana la care s-a referit — Irina Radu — a fost director interimar, dar primul lucru este de înţeles, este simplu — nu era reprezentantul salariaţilor, cu alte cuvinte al sindicatului. Dacă vreţi să punem sindicatele să conducă instituţiile, sigur, şi asta este o propunere ce vă onorează, fără doar şi poate, ca adevăraţi liberali ce sunteţi, foşti liberali".
Menţionez că niciunul dintre cei doi reprezentanţi ai angajaţilor în Consiliul de Administraţie al SRTv (Monica Ghiurco şi Gabriel Giurgiu), aleşi prin scrutin organizat în conformitate cu prevederile legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTv nu este lider de sindicat, ba mai mult, sindicatele din TVR nu au, potrivit legilor în vigoare şi propriilor Statute vreo îndatorire/competenţă în ceea ce priveşte alegerea reprezentanţilor angajaţilor SRTV în Consiliul de Administraţie al instituţiei.
Pentru înţelegerea deplină a contextului, vă informez că doamna Irina Radu, la care se face referire in declaraţia citată mai sus, este, la rândul dumneaei angajata SRTv, asemenea doamnei Monica Ghiurco. Au aceleaşi drepturi şi obligaţii. Doamna Irina Radu este membru al Consiliului de Administraţie al SRTV, asemenea doamnei Monica Ghiurco. Au aceleaşi drepturi şi obligaţii. Cu o deosebire: doamna Irina Radu este numită politic în CA, în timp ce doamna Monica Ghiurco este aleasă în CA de angajaţi.
Potrivit legii 41/1994, între un membru CA numit politic şi un membru CA ales, prin vot, de salariaţi nu se face nicio deosebire. Sunt egali.
Ca urmare, domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a dezinformat grav, influenţând votul care a urmat în plenul Parlamentului imediat după aceste declaraţii, a dovedit necunoaşterea legii de funcţionare a unei instituţii aflată sub controlul Parlamentului României, a discriminat direct şi a îndemnat la discriminare prin tratarea diferită a doamnelor Monica Ghiurco şi Irina Radu care beneficiază, potrivit legilor în vigoare, de aceleaşi drepturi.
Consider că cele două declaraţii ale domnului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu reprezintă o încălcare gravă a Constituţiei României în care se specifică:
"Art. 16 – Egalitatea în drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi."
A afirma că un reprezentant al salariaţilor unei instituţii nu poate deveni conducător al acesteia pentru simplul motiv că este ales de angajaţi în Consiliul de Administraţie, în cadrul unei proceduri prevăzute în legea de funcţionare a respectivei instituţii, este o dovadă de discriminare gravă şi de încălcare flagrantă a Constituţiei României.
Menţionez că în Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, în cap. III, Organizare şi funcţionare, la Art. 19, este prevăzut că:
(1) Membrii Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, sunt desemnati prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna a celor doua Camere.
(2) Listele de candidati se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, dupa cum urmeaza:
(…)
d) personalul angajat al fiecarei societati desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru doua locuri, in cadrul unui scrutin organizat de conducerea societatii respective;
(6) Listele de candidati se supun in intregime votului in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului si se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret şi se exprimă cu bile.
(7) Presedintele Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, se numeste de catre Parlament, in sedinta comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere si de vot prevazute in acest articol. In vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, in termen de 7 zile, candidatul recomandat de catre membrii titulari ai consiliilor de administratie. Audierea candidatului se face de catre comisii, in prezenta membrilor consiliului de administratie respectiv.
În niciunul dintre paragrafele de lege citate mai sus nu se specifică faptul că reprezentanţii angajaţilor SRTV nu pot accede la funcţia de Preşedinte-Director General.
Ca urmare a celor expuse mai sus, consider că domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, prin declaraţiile sale făcute de la tribuna Parlamentului, nu doar a discriminat, ci, în calitate de preşedinte al Senatului României, a îndemnat la discriminare plenul reunit.
“Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”
Un reprezentant al angajaţilor SRTV este cetăţean al acestei ţări.
Un alt aspect pe care îl aduc în atenţia dumneavoastră este declaraţia domnului Liviu Dragnea, preşedinte al Partidului Social Democrat care, în data de 11 aprilie 2016 a declarat, cu acelaşi prilej al reunirii plenului, următoarele:
„Am înţeles că există rezerve serioase pentru că am înţeles că (Monica Ghiurco) este în proces chiar cu TVR şi toţi colegii au spus că nu au cum să o voteze. Este foarte posibil ca senatorii şi deputaţii PSD să voteze împotrivă".
În Constituţia României se specifică:
„Art. 21 – Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Consider că, prin această declaraţie, domnul Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al PSD, prin pasivitate a discriminat în mod indirect. Atitudinea domnului Liviu Dragnea l-a defavorizat pe reprezentantul angajaţilor din SRTV.
În drept, faptele constituie încălcări ale prevederilor Art. 1(c), Art. 2(1), Art. 2(4), Art. 2(6), Art. 15 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tutror formelor de discriminare cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus