Skip to main content

PROPUNERILE PATRONATULUI DIFUZORILOR DE PRESĂ

 

Publicitate
PROPUNERILE PATRONATULUI DIFUZORILOR DE PRESĂ

PRIVIND PROMOVAREA UNUI ACT NORMATIV PENTRU ADOPTAREA UNOR FACILITĂŢI FISCALE ŞI ADMINISTRATIVE ÎN VEDEREA SUSŢINERII DIFUZĂRII PRESEI SCRISE ŞI A DISTRIBUŢIEI DE PRESĂ
BUCUREŞTI, 14 OCTOMBRIE 2016
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI ROMÂNIEI
PRIVIND ADOPTAREA UNOR MĂSURI DE SUSŢINERE A DIFUZĂRII PRESEI SCRISE ŞI A DISTRIBUŢIEI DE ABONAMENTE DE PRESĂ
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. a) Prezenta Ordonanţă de urgenţă reglementează regimul unor facilităţi fiscale şi administrative pentru susţinerea difuzării presei scrise şi a distribuţiei de presă.
b) Ca urmare a acestor măsuri va fi asigurat dreptul la informare prevăzut de Art.31 din Constituţia României şi va fi susţinută presa scrisă, care reprezintă o cale sigură de informare şi educaţie într-un stat democratic.
CAPITOLUL II - Definirea “Reţelei de difuzare a presei”
Art.2. Prin “Reţea de difuzare presă” se înţelege societatea comercială:
a) de distribuţie cu ridicata a presei scrise, sau
b) ce deţine sau administrează o Reţea de magazine şi chioşcuri care cuprinde minimum 10 de puncte de lucru pentru difuzarea presei scrise în unităţile administrativ teritoriale, sau
c) care distribuie abonamente ale editurilor centrale şi locale.
CAPITOLUL III – SUSŢINEREA DREPTULUI LA INFORMARE
Art.3.
(1) Subvenţionarea preţului unor abonamente anuale la cotidianele şi săptămânalele centrale şi locale, corespunzător unei cote de 10% din tirajul mediu lunar înregistrat în anul anterior.
(2) Numărul de abonamente anuale alocat pentru fiecare cotidian şi săptămânal va fi certificat de Biroul Român de Audit Transmedia – BRAT.
(3) Abonamentele vor fi distribuite de societăţile comerciale care distribuie abonamente, care fac distribuţie cu ridicata şi de cele care deţin magazine şi chioşcuri.
(4) Din preţul abonamentelor anuale subvenţionate 60% revine editurilor de presă şi 40% revine societăţilor comerciale de distribuţie presă.
(5) Abonamentele vor fi distribuite către şcoli, spitale, cămine de bătrâni, biblioteci (municipale, orăşeneşti şi comunale) şi penitenciare.
(6) Procedurile de lucru, modelele documentelor şi locaţiile se stabilesc prin Ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 zile de la publicarea prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României.
CAPITOLUL Iv – măsuri fiscale
Art.4.
Acordarea către societăţile comerciale care deţin Reţele de difuzare presă a următoarelor facilităţi fiscale:
(1) Se scutesc de la plata impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, pentru perioada 01.07.2016 – 31.12.2026 : sediul administrativ, depozitele, magazinele, chioşcurile şi autovehiculele folosite în activitatea de distribuţie presă, care aparţin Reţelelor de difuzare presă.
(2) Se stabileşte o chirie de ocupare a domeniului public de maximum 0,50 lei/mp/zi pentru terenurile pe care sunt amplasate magazinele şi chioşcurile societăţilor comerciale care deţin Reţele de difuzare presă.
Art.5.
Acordarea către societăţile comerciale care deţin Reţele de difuzare presă a unor vouchere (tichete) pentru acoperirea unei cote din costurile lunare de administrare, astfel:
(1) Pentru 50% din cheltuielile cu combustibilul pentru traseele parcurse de autovehicule de la sediul indicat de editurile de presă la depozitele societăţilor comerciale care deţin Reţele de difuzare presă şi, ulterior, la magazinele şi chioşcurile care comercializează presă.
(2) Pentru 50% din cheltuielile cu energia electrică consumată de societăţile comerciale care deţin Reţele de difuzare presă la sediul administrativ, depozite, magazine şi chioşcuri.
(3) Pentru 50% din cheltuielile cu gazele naturale consumate de societăţile comerciale care deţin Reţele de difuzare presă la sediul administrativ, depozite, magazine şi chioşcuri.
(4) Voucherele/tichetele se acordă de către Ministrul Finanţelor Publice cu anticipaţie, în lunile decembrie şi iunie ale fiecărui an, pentru perioade ulterioare de câte şase luni, în baza unei Declaraţii pe proprie răspundere a societăţilor comerciale care deţin Reţele de difuzare presă. Administraţiile Judeţene ale Finanţelor Publice vor putea efectua anual sau inopinat controale de verificare a traseelor şi a foilor de parcurs, precum şi a facturilor fiscale emise de furnizorii de energie electrică şi gaze naturale.
(5) Declaraţiile pe proprie răspundere se centralizează de către Patronatul Difuzorilor de Presă - PDP şi se transmit Ministerului Finanţelor Publice.
(6) Voucherele/tichetele se distribuie societăţilor comerciale prin Patronatul Difuzorilor de Presă – PDP.
(7) Procedurile de lucru şi modelele documentelor se stabilesc prin Ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 zile de la publicarea prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României.
CAPITOLUL V - Măsuri administrative
Art.6. Contractele de închiriere şi Convenţiile pentru societăţile comerciale care deţin Reţele de difuzare presă se încheie pe o perioadă de minimum 5 ani.
Art.7. Suprafaţa de teren închiriată pentru chioşcurile care comercializează presă este de până la 10 mp, iar pentru magazine de până la 20 mp, funcţie de condiţiile urbanistice ale fiecărei unităţi administrative teritoriale.
Art.8. a) În cazul în care Consiliile Locale hotărăsc să modernizeze magazinele şi chioşcurile care comercializează presă, vor consulta în prealabil Reţelele de difuzare presă asupra modelelor de mobilier urban care vor fi adoptate.
b)Perioada de închiriere este de minimum 15 ani, în vederea asigurării amortizării investiţiilor respective.
c) Termenul de înlocuire cu magazine şi chioşcuri modernizate este de minimum 1 an.
Art.9. În cazul adoptării de noi reglementări ale Consiliilor Locale privind amplasarea comerţului stradal, Direcţiile de Urbanism ale Consiliilor Locale au obligaţia să relocheze magazinele şi chioşcurile care comercializează presă într-o zonă adiacentă, cu vad comercial asemănător.
Art.10. În vederea susţinerii activităţii de difuzare presă, Consiliile Locale au obligaţia să menţioneze în Contractele şi Convenţiile de închiriere faptul că reţelele de difuzare presă au dreptul să comercializeze şi produse complementare (carte, papetărie, jucării, CD-uri, servicii de încărcare electronică, ţigarete, băuturi răcoritoare, cafea, produse alimentare preambalate etc).
CAPITOLUL VI
FONDUL SPECIAL PENTRU MASS – MEDIA SCRISĂ
Art.11. În vederea susţinerii editării presei scrise şi a distribuţiei de presă în România se înfiinţează Fondul Special pentru Mass – Media Scrisă.
Art.12. Fondul Special pentru Mass – Media Scrisă se constituie prin plata lunară la Bugetul de stat a unei cote de 2% din adaosul comercial utilizat de către fiecare persoană care comercializează alcool în România.
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus