Skip to main content

(P) Anunţ de presă privind debutul proiectului "Transylvania 4K"

 
(P) Anunţ de presă privind debutul proiectului "Transylvania 4K"

(P) Anunţ de presă

Publicitate

IDEA FILM DISTRIBUTION S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului cu titlul „Transylvania 4K“, cod SMIS 132343, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanţare nr. 5160 a fost semnat în data de 06.03.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziţiei societăţii IDEA FILM DISTRIBUTION S.R.L., într-un domeniu competitiv, prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi. În acest sens, firma va achiziţiona echipamente noi, de ultimă generaţie, ceea ce va conduce implicit la inovare, la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu şi la creşterea competitivităţii pe piaţa specifică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea cifrei de afaceri, lărgirea portofoliului de clienţi, cresterea competitivităţii firmei, crearea a 5 locuri de muncă.

Rezultatele proiectului: dotarea societăţii cu echipamente noi, de ultimă generaţie, pentru crearea locurilor de muncă.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.191.904,00 lei, valoarea totală eligibilă este de 1.001.600,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 801.280,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. este de 681.088,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 120.192,00 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este 200.320,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 190.304,00 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (10.05.2019-28.02.2021).

Data începerii proiectului: 06 martie 2020.

Locul de implementare a proiectului este la adresa din: Regiunea Vest, Judeţul Hunedoara, Oraşul Haţeg, Strada Progresului nr.4.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: GRIGORAŞ CARMEN MIHAELA - Consultant, tel: 0745018951, email: [email protected]

Autor: Advertorial publicitatepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus