Skip to main content

Din nou. Cinci membri din conducerea TVR cer demiterea şefei Doina Gradea. Apel către Parlament

 
Foto | Libertatea
Foto | Libertatea

Se întâmplă din nou: O parte din coducerea TVR cere demiterea şefei Doina Gradea, anunţă sindicaliştii MediaSind.

Publicitate

Cinci membri ai Consiliului de Administraţie a Societăţii Române de Televiziune solicită Parlamentului demiterea „în procedură de urgenţă a preşedintelui - director general, Doina Gradea”.

Semnatarii apelului sunt:

 • Monica Ghiurco (reprezentanta salariaţilor în CA al SRTv)
 • Karen Sebesi (reprezentantul salariaţilor în CA al SRTv)
 • Sorin Ilieşiu (PSD)
 • Cristian Petcu (PNL)
 • Bogdan Ghiu (USR)

Ce-i reproşează aceştia şefei Televiziunii publice? Pe scurt, din documentul trimis Parlamentului:

- Doina Gradea (...) este responsabilă pentru situaţiile extrem de grave din punct de vedere financiar, economic şi juridic, aşa cum rezultă din actele întocmite în 16.09.2019 de Curtea de Conturi a României, acte la care am avut acces de curând.

- Inspectorii de control au constatat că PDG Doina Gradea a săvârşit prejudicii şi abateri deosebit de grave, fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenţionale, precum şi ale răspunderii penale.

- Doina Gradea care a dus la prăbuşirea audienţelor la cea mai joasă cotă de piaţă din istoria TVR

De asemenea, o acuză pe Doina Gradea că „încearcă nedemn să transfere răspunderea faptelor sale către ceilalţi membri din CA al SRTv”, menţionează aceeaşi sursă.

Apelul este trimis către Parlamentul ultimilor patru ani, chiar la trei zile după Alegerile noului Parlament. Semnatarii îşi motivează şi decizia:

„De ce nu amânăm acest apel până când vor fi stabilite funcţiile în noul Parlament?

Pentru că Parlamentul, for tutelar al SRTv, e singurul care poate s-o împiedice cu maximă celeritate pe d-na PDG Doina Gradea să continue comiterea în serie a faptelor ilicite care prejudiciază grav Televiziunea Naţională”, notează documentul.

Nu este prima dată, în acest an, când oameni din CA-ul TVR cer demiterea Doinei Gradea. De exemplu, în luna iulie, patru membri din CA îi cereau demisia Doinei Gradea.

Comunicatul intergral remis de MediaSind şi Apelul CA-ului TVR către Parlament

Apel al membrilor Consiliului de Administraţie pentru demiterea în procedură de urgenţă a şefei Televiziunii Române!

Cinci membri ai Consiliului de Administraţie a Societăţii Române de Televiziune - Monica Ghiurco (reprezentanta salariaţilor în CA al SRTv), Karen Sebesi (reprezentantul salariaţilor în CA al SRTv), Sorin Ilieşiu (PSD), Cristian Petcu (PNL), Bogdan Ghiu (USR) - au solicitat astăzi, 9 decembrie 2020, preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi preşedinţilor Comisiilor pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor şi Senat, un Apel pentru demiterea în procedură de urgenţă a preşedintelui - director general al SRTV, Doina Gradea.

Semnataii documentului o consideră pe şefa TVR, Doina Gradea, „responsabilă pentru situaţiile extrem de grave din punct de vedere financiar, economic şi juridic, aşa cum rezultă din actele întocmite în 16.09.2019 de Curtea de Conturi a României, precum şi a actului administrativ întocmit de Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice din 26.10.2020. Conform acestor acte, inspectorii de control au constatat că PDG Doina Gradea a săvârşit prejudicii şi abateri deosebit de grave, fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenţionale, precum şi ale răspunderii penale.”

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împreună cu Filiala sa din SRTV, MediaSind TVR susţine şi se alătură acestui demers. Totodată, SRJ MediaSind solicită şi celorlalţi membri ai CA să nu se facă complici cu faptele de corupţie depistate de instituţiile de control şi să susţină, prin vot, atragerea răspunderii administratorului Doina Gradea şi, în consecinţă, înlocuirea acesteia de la conducerea Televiziunii Române.

Vă prezentăm în continuare Apelul membrilor CA din SRTV.

Departament Comunicare MediaSind TVR
Bucureşti, 9 decembrie 2020

Alătură-te Campaniei #VremRespectÎnTVR

Pentru a sesiza nereguli apelaţi la platforma pentru avertizorii din cultură şi mass-media fairmediasind la acest link: Platforma GlobaLeaks folosită în apărarea lucrătorilor din cultură şi mass-media: FAIR-MediaSind

APEL pentru PROCEDURĂ de URGENŢĂ

Către:

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu
Preşedintele Senatului României, Robert Cazanciuc
Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor, Preşedinte Gigel Ştirbu
Membrii Comisiei pentru cultură şi media din Senat, Preşedinte Lucian Romaşcanu

Subsemnaţii, membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (CA al SRTv), vă solicităm să o demiteţi în procedură de urgenţă pe d-na Doina Gradea din funcţia de Preşedinte Director General (PDG) al SRTv (TVR), precum şi din funcţia de membru al CA al SRTv, ca urmare a faptului că este responsabilă pentru situaţiile extrem de grave din punct de vedere financiar, economic şi juridic, aşa cum rezultă din actele întocmite în 16.09.2019 de Curtea de Conturi a României, acte la care am avut acces de curând, precum şi a actului administrativ întocmit de Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice din 26.10.2020.

Conform acestor acte, inspectorii de control au constatat că PDG Doina Gradea a săvârşit prejudicii şi abateri deosebit de grave, fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenţionale, precum şi ale răspunderii penale.

De ce nu amânăm acest apel până când vor fi stabilite funcţiile în noul Parlament? Pentru că Parlamentul, for tutelar al SRTv, e singurul care poate s-o împiedice cu maximă celeritate pe d-na PDG Doina Gradea să continue comiterea în serie a faptelor ilicite care prejudiciază grav Televiziunea Naţională.

Facem prezenta solicitare având în vedere art. 20 din Legea SRTv care prevede: „Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorităţii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administraţie, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorităţii. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupă de către supleantul titularului.”

În baza acestei prevederi legale vă cerem să o demiteţi pe d-na Doina Gradea şi să permiteţi actualului Consiliu de Administraţie al SRTv al cărui mandat expiră în aprilie 2022 să-şi aleagă un nou Preşedinte din rândul actualilor membri, capabil să asigure un management performant în acord cu misiunea publică a SRTv.

Subliniem că în şedinţa CA al SRTv din 25 nov. a.c., condusă de PDG Doina Gradea, am propus în zadar includerea pe ordinea de zi a dezbaterii respectivelor fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenţionale şi penale ale dânsei.

În viitoarea şedinţă a CA al SRTv sperăm că majoritatea membrilor vor lua o decizie privind angajarea răspunderii Administratorului aşa cum prevede art. 220 Cod Civil prin depunerea în instanţă a unei acţiuni împotriva PDG al SRTv Doina Gradea.

Motivul acestei propuneri o reprezintă managementul defectuos care a dus la prejudicierea instituţiei, constatat prin Raportul Curţii de Conturi din 12.09.2019 şi prin Procesul-verbal de inspecţie încheiat la 26.10.2020 de Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Subliniem că d-na PDG Doina Gradea încearcă nedemn să transfere răspunderea faptelor sale către ceilalţi membri din CA al SRTv cu scopul ascuns şi viclean de a-i determina să nu fie de acord cu sesizarea organelor abilitate printr-o acţiune în raspundere civilă, cu toate că faptele ei contravenţionale sau penale sunt individuale, iar răspunderea e personală, nu colectivă.

Totodată, dânsa ignoră faptul că acest demers e legal şi reprezintă o obligaţie a membrilor CA al SRTv, fapt ce duce la exonerarea de răspundere pentru eventuale prejudicii aduse SRTv în situaţia în care am aprobat unele proiecte despre care ni s-a ascuns deliberat faptul că acestea nu îndeplineau condiţiile legale de formă şi de conţinut sau de altă natură.

La propunerea reprezentantei salariaţilor în CA al SRTv Monica Ghiurco susţinută şi de alţi membri ai CA, precum Karen Sebesi (reprezentant al salariaţilor), Sorin Ilieşiu (PSD), Cristian Petcu (PNL) şi Bogdan Ghiu (USR), aceste încălcări ale actelor normative în vigoare, prin acte şi fapte ce au dus la prejudicierea instituţiei, prin săvârşirea de infracţiuni în legătură cu administrarea banului public şi încălcarea regulamentelor interne vor fi analizate la nivelul CA în vederea fundamentării unei decizii în conformitate cu dispoziţiile legale care să suspende de drept mandatul Doinei Gradea.

Aceste fapte rezultă în mod clar şi fără echivoc din actele enumerate anterior, întocmite de cele două instituţii de stat, cu atribuţii de control în domeniul financiar-contabil cât şi al gestiunii fondurilor alocate de la bugetul de stat, dar şi din atitudinea şi comportamentul inadecvat al d-nei Doina Gradea, ulterior controlului făcut de aceste organe şi până azi, inclusiv faţă de Consiliul de Administraţie, în sensul neremedierii şi nepunerii în aplicare a recomandărilor şi măsurilor dispuse.
Iată o scurtă prezentare a actelor şi faptelor de natură contravenţională şi penală care au adus importante prejudicii SRTv, după cum urmează:

1). Din Adresa nr. XI-40636CGS/12.09.2019-4C12156/16.09.2019 comunicată de Curtea de Conturi a României Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în masă din cadrul Camerei Deputaţilor, rezultă următoarele fapte săvârşite de persoana juridică SRTv, prin PDG Doina Gradea:

a). D-na PDG Doina Gradea a luat în mod nelegal decizii fără consultarea CA al SRTv şi a Comitetului Director sau a decis contrar hotărârilor acestor foruri.
b). Încheierea unor contracte de drepturi de autor ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestaţia;
c). Încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor către care a efectuat plăţi din alocaţia bugetară fără documente justificative;
d). Schimbarea sursei de finanţare fără aprobarea Comitetului Director şi încasarea de la bugetul de stat, în mod necuvenit, a unor sume aferente bugetului Festivalului „Cerbul de Aur” 2018 (1.548.146,96 lei, cheltuieli aferente şi suma de 117.969 lei accesorii);
e). Încheierea din alocaţie bugetară a unor contracte de cesiune drepturi de autor pentru artiştii care au susţinut recitaluri în cadrul Festivalului „Cerbul de Aur” 2018, în condiţiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice.
Subliniem un fapt extrem de important: Curtea de Conturi a recomandat numeroase măsuri care trebuiau aduse la îndeplinire şi la cunoştinţa CA al SRTv, ceea ce nu s-a întâmplat, în ciuda numeroaselor solicitări de informaţii, rapoarte sau documente, formulate frecvent de unii dintre membrii CA, inclusiv referitor la cum şi dacă a răspuns solicitărilor şi recomandărilor făcute de organele de control.

2). Din Procesul-verbal încheiat la data de 26.10.2020 de către Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finantelor Publice se specifică extrem de clar culpa PDG la pag. 25 astfel: “nerespectarea de catre Preşedintele Director General al SRTV a prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea 500/2002”. Din document rezultă că PDG Doina Gradea a săvârşit atât fapte de natură contravenţională cât şi de natură penală, din care am reţinut următoarele:

a). Date contradictorii cu privire la data efectivă a încheierii unui contract de către SRTv cu SC RARTEL SA în anul 2019, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor: fals material în înscrisuri oficiale - art.320 CP; fals intelectual - art.321 CP; falsuri în înscrisuri sub semnătură privată - art.322 CP; uz de fals - art.323 CP;
b). Nerespectarea prevederilor art.22, alin.1 şi alin.2 lit.c din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art.5 alin.1 din OG nr.119/1999 privind controlul financiar intern şi controlul financiar preventiv, în sensul că SRTv a plătit din fonduri publice în 17.03.2020 fără bază legală sau contractuală suma de 1.062.634,98 lei. Astfel, organul de control a constatat şi concluzionat că SRTv datorează bugetului de stat suma de 1.062.634,98 lei şi drept urmare emite un Titlu de creanţă cu suma de 1.125.755,5 lei, din care 1.062.634,98 lei creanţă bugetară principală şi 63.120,52 lei accesorie, stabilind termen de plată, precum şi faptul că această creanţă se plăteşte din fondurile proprii ale SRTv;
c). Depăşirea limitei creditelor de angajament rămasă până la sfârşitul anului 2019, cu valoarea de 1.338.671,4 lei, încălcându-se astfel dispoziţiile art.4 alin.6 din legea nr.15/2002, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale contravenţiei;
d). Nerespectarea de către SRTv a prevederilor pct.5 din Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în sensul că persoana (persoanele) cu atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale nu a făcut reevaluarea angajamentului legal aferent Contractului înregistrat sub nr.28549/ 30.12.2019, la sfârşitul lunii dec. 2019, în sensul depăşirii bugetului alocat cu suma de 1.338.671,40 lei, prin neefectuarea reevaluării cursului de schimb valutar;
e). Toate deciziile interne de desemnare a persoanelor care să exercite controlul preventiv propriu nu respectă modelul din Anexa nr.1.2 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, în sensul că nu cuprind limitele de competenţă;
f). Procedura de lucru privind modul de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu nu a mai fost actualizată din anul 2014, fapt care denotă neglijenţă şi dezinteres în actul managerial;
g). Sunt menţionate date contradictorii cu privire la data efectivă de încheiere a contractelor;
h). Existenţa în contracte de referiri la clauze, documente şi anexe care nu există, fapt care denotă neglijenţă şi superficialitate în redactarea contractelor;
i). Încheierea de către conducerea SRTv a contractelor în alte condiţii decât cele de atribuire;
j). Încheierea de PV video/audio/parametrică de recepţie cantitativă şi calitativă, de punere în funcţiune a serviciilor de transmisie prin satelit a programelor SRTv, de efectuare de probe tehnologice de monitorizare fictive;
k). Modul derulării contractelor angajate de instituţie nu este urmărit, nu se fac monitorizări şi nici verificări ale îndeplinirii obligaţiilor asumate.

Acestea sunt doar o parte din actele şi faptele penale sau contravenţionale comise de către PDG Doina Gradea, extrase din cele două documente menţionate, prin care Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor Publice au dispus măsuri ce trebuiau aduse la îndeplinire, pe de o parte, iar pe de altă parte îndeplinirea acestor măsuri trebuia adusă şi la cunoştinţa Consiliului de Administraţie, ceea ce nu s-a întâmplat.

Subliniem încă o dată că toate faptele incriminate au fost săvârşite de catre PDG Doina Gradea fără girul sau în contra deciziilor CA al SRTv.

În aceeaşi ordine de idei, d-na PDG Doina Gradea a încălcat şi alte reglementări legale şi regulamente, cum sunt: Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRTv; Regulamentul de Organizare şi Funţionare (ROF) al SRTv; ROF al CA al SRTv, prin următoarele acte şi fapte:

- Încheierea de către SRTv de diverse contracte cu alţi parteneri, fără avizul compartimentului juridic;

- Neprezentarea tuturor contractelor încheiate de către SRTv cu diverşi parteneri contractuali Consiliului de Administraţie spre luare la cunoştinţă;

- Neprezentarea, spre viză şi aprobare, a contractelor de închiriere încheiate cu terţe persoane pentru bunurile imobile, proprietate ale SRTv;

- Angajarea fondurilor financiare alocate de bugetul de stat în raporturile comerciale cu alte persoane fizice sau juridice fără acordul CA şi fără informarea şi avizul controlului financiar-intern.

Toate aceste încălcări ale actelor normative în vigoare şi a unor acte interne (regulamente) vor fi supuse din nou dezbaterii în cadrul CA al SRTv în vederea fundamentării unei decizii în conformitate cu dispoziţiile legale în materie. Subliniem că PDG Doina Gradea a refuzat până în prezent să supună la vot o asemenea dezbatere în cadrul CA.

Concret, la propunerea reprezentantei salariaţiilor în CA al SRTv Monica Ghiurco, în conformitate cu prevederile pct.8 din cap.IV ale ROF-CA, se propune înscrierea pe ordinea de zi a acestei sesizări şi în conformitate cu dispoziţiile art.13 alin.6 din Legea nr.41/1994 cu trimitere la cap.III pct.2 lit.e,n,v din ROF-SRTv şi la cap.II art.1 lit.e,n,v din ROF-CA al SRTv, coroborate cu dispoziţiile art.192 CC cu trimitere la dispoziţiile art.2013, 219 şi 220 CC.

Întrucât PDG Doina Gradea a realizat un management defectuos al instituţiei, ducând la prejudicierea acesteia cu suma de 2.944.724,46 lei, iar acest prejudiciu este constatat prin Raportul Curţii de Conturi XI/40636/C.G.S./12.09.2019 şi prin Procesul-verbal de inspecţie încheiat în 26.10.2020 de Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care arată acte şi fapte ce au dus la prejudicierea instituţiei în urma săvârşirii de infracţiuni în legătură cu administrarea banului public,

- Întrucât CA al SRTv a aprobat în unanimitate în anul 2018 „Planul de acţiune în vederea fundamentării şi elaborării unei noi strategii a TVR” elaborat în baza analizei situaţiei existente la preluarea mandatului de către actualul CA, dar PDG Doina Gradea a împiedicat sistematic punerea în aplicare a măsurilor decise;
- Întrucât membrilor CA nu ne-au fost comunicate copii de pe contractele sub valoarea de 25.000 euro încheiate de PDG Doina Gradea prin atribuire directă deşi acestea au fost solicitate în scris în mai multe rânduri, demonstrându-se astfel reaua credinţă şi lipsa de transparenţă în actul managerial;
- Întrucât nu au fost duse la îndeplinire decizii ale CA, nu au fost respectate termene pentru aplicarea hotărârilor luate şi se limitează în mod sistematic accesul membrilor CA la informaţii ce privesc activitatea SRTv;
- Considerând că săvârşirea de ilegalităţi în dauna SRTv şi a bugetului de stat nu mai poate continua, singura soluţie fiind atragerea răspunderii PDG Doina Gradea pentru faptele sale,

În baza dispoziţiilor art.220 Cod Civil, raportate la dispoziţiile art.1 al.1 lit.v din Regulamentul CA al SRTv, reprezentanta salariaţiilor în CA al SRTv Monica Ghiurco propune CA al SRTv următoarele:

Adoptarea hotărârii de atragere a răspunderii d-nei Doina Gradea, printr-o acţiune în instanţă, pentru încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina sa şi totodată, în conformitate cu dispoziţiile alin.4 şi 5 ale art.220 CC; să constate că aceasta este suspendată de drept din funcţia de Director General, în conformitate cu dispoziţiile pct.6 al Cap.VI din ROF-CA coroborat cu dispoziţiile art.220 alin.1 Cod Civil.

Desemnarea prin vot a unuia dintre membrii CA pentru a aduce la îndeplinire această hotărâre şi mandatarea acestuia să reprezinte interesele CA şi să asigure potrivit prevederilor Legii 41/1994 art.28-30, împreună cu Comitetul Director, conducerea curentă a societăţii, în calitate de Director General interimar, până la numirea unui nou PDG al SRTv de către Parlamentul României.

Informarea Parlamentului prin comunicarea imediată a deciziilor CA al SRTv, Comisiilor de specialitate ale celor două Camere.

Nu în ultimul rând, subliniem maniera discreţionară de a conduce Televiziunea publică a d-nei PDG Doina Gradea care a dus la prăbuşirea audienţelor la cea mai joasă cotă de piaţă din istoria TVR (Market Share 2% la nivel naţional pentru principalul canal, cu o audienţă de doar 0,4 Rtg% medie zilnică, audienţă care nu trece de 1 Rtg% nici în cazul mediei pentru intervalul de prime time).

La un asemenea nivel este evident că TVR nu îşi poate îndeplini misiunea publică, extrem de importantă în actualul context pandemic şi politic.

Subliniem că dl. Al. Sassu, PDG al SRTv între anii 2007-2010, a demisionat recent din funcţiile deţinute în ultimii doi ani de producător general al SRTv şi consilier al PDG Doina Gradea, declarând următoarele:

„Comportamentul PDG Doina Gradea a evoluat din ce în ce mai mult către cel al unui vătaf, tratând angajaţii SRTv ca pe nişte angajaţi personali pe moşia personală. În acelaşi timp PDG a ajuns să coordoneze direct şi personal toate sau aproape toate activităţile şi acţiunile din SRTv, impunându-şi voinţa în faţa celor mult mai bine pregătiţi din punct de vedere profesional.

A ţinut să-şi impună amprenta personală pe întreaga activitate din SRTv şi, din păcate, rezultatele dezastruoase din ultima vreme dovedesc că a şi reuşit. Mă simt nevoit să demisionez şi să atrag atenţia asupra modului în care este condusă în acest moment instituţia. PDG-ul a ales să facă orice compromis numai pentru a rămâne în funcţie, chiar dacă preţul plătit a fost ducerea SRTv către un dezastru aproape total şi, în mod sigur, extrem de greu de îndreptat. /.../ Situaţia este extrem de gravă şi necesită foarte rapid o analiză profundă şi foarte serioasă în urma căreia să se poată determina nişte direcţii de acţiune care să stopeze prăbuşirea definitivă a SRTv.”

Aceste declaraţii confirmă punctul nostru de vedere semnalat public în anii 2019 şi 2020 când ne-am adresat Parlamentului, reclamând lipsa de transparenţă din SRTv şi atrăgând atenţia că PDG Doina Gradea ascunde faţă de CA al SRTv informaţii privind cheltuielile reale ale instituţiei, invocă eronat clauze de confidenţialitate pentru a ascunde sumele plătite colaboratorilor şi refuză constant să ne furnizeze informaţiile solicitate. Reamintim că în febr. 2019 Camera Deputaţilor a votat înfiinţarea unei comisii de anchetă privind cheltuielile din SRTv.

Maniera de a conduce a d-nei Gradea a determinat numeroase reacţii şi din partea Sindicatului Român al Jurnaliştilor - MediaSind care a reclamat numeroase abuzuri şi ilegalităţi ale actualei conduceri şi cere numirea unei conduceri profesioniste care să dovedească respect faţă de angajaţii instituţiei şi de misiunea publică a TVR.

În acest an problemele TVR s-au amplificat: în 6 august a fost depusă la DNA o plângere pe numele PDG Doina Gradea, în legătură cu un schimb de terenuri în urma căruia SRTv ar fi prejudiciată cu aproape un milion de euro, conform celor declarate de deputatul Emanuel Ungureanu, autorul plângerii. Subliniem că membrii CA al SRTv nu au fost informaţi sau consultaţi în această chestiune de d-na Gradea care a luat decizii în această speţă încă din 2018.

Menţionăm că în ultimii trei ani TVR a fost implicată în numeroase scandaluri în urma cărora am cerut repetat demisia sau demiterea d-nei Gradea din fruntea SRTv, aşa cum au fost cazurile Dragoş Pătraru/ ”Starea naţiei” (2018) şi scandalul “Cap de porc” (2018), precum şi cele privind cheltuielile pentru Eurovision şi Cerbul de Aur. Propunerile noastre adresate PDG Doina Gradea pentru a împiedica prăbuşirea TVR au fost sfidate constant de dânsa, aşa cum a procedat şi la audierile din Comisiile de specialitate ale Parlamentului.

În concluzie, vă solicităm să o demiteţi în procedură de urgenţă pe d-na Doina Gradea, conform legii, şi să ne permiteţi să ne ducem la bună îndeplinire mandatul pe care l-am primit din partea Parlamentului de a asigura buna funcţionare a acestei instituţii în conformitate cu aşteptările legitime ale publicului.

Subliniem că fostul preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a impus-o pe d-na Doina Gradea în anul 2017 ca director general interimar al SRTv, iar în 2018 ca PDG, ignorând faptul că dânsa a fost foarte mulţi ani colaboratoarea nr.1 în domeniul financiar-economic a fostului „Mogul media” Adrian Sârbu trimis în judecată în 2016 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte pentru evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare şi spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul total e de circa 14 milioane de euro.

9 decembrie 2020

Semnează 5 din 12 membri ai CA al SRTv: Monica Ghiurco (reprezentanta salariaţilor în CA al SRTv), Karen Sebesi (reprezentantul salariaţilor în CA al SRTv), Sorin Ilieşiu (PSD), Cristian Petcu (PNL), Bogdan Ghiu (USR).

Post Scriptum / Precizare a d-lui Bogdan Ghiu, membru al CA al SRTv:

Înţeleg să mă alătur acestui demers nu din oportunism contestatar, şi chiar dacă nu m-am „activat” ca membru titular în CA al SRTv decât de 5 luni (în urma retragerii colegului meu, Dan Lazea), ci pentru a asigura continuitatea logică a unei poziţii deja exprimate şi, mai ales, pentru că am putut să constat că atmosfera, în timpul şedinţelor de CA, nu este deloc una propice conlucrării pentru implementarea reformelor de care are nevoie Televiziunea Română, în calitatea sa de serviciu public care trebuie şi merită să fie de urgenţă modernizat, pentru a-şi putea îndeplini misiunile ce-i revin.

Reamintesc, de asemenea, că între 2005 şi 2010, am făcut parte din CA al Societăţii Române de Radiodifuziune, şi doar graţie colaborării şi atmosferei colegiale din sânul acestui organism de conducere am putut să iniţiem reformarea unei instituţii media de asemenea importanţă, după scandalurile în care o atrăsese vechea conducere. – Bogdan Ghiu

Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

 • DODO DODO
  hai ca mai avem putin ! sa-si intre in piine alianta de dreapta si toate *** *** psd-ilor v-or trece la etc Partea vesela v-a fi cind v-a iesi la ivela matrapaslicurile facute ce conducerea actuala a tvr si bineinteles nota lor de plata ( salut cristache ! )
 • Livia Pila Livia Pila
  Daca *** Gradea, Smaranda Vonicu nu mai primeste proiecte importante, probabil se va constata de catre noul manager ca nu se pricepe deloc sa *** un show tv si va fi data afara, asa ca doamna pune presiune pe membrii din CA sa o sustina pe Gradea, complici la incalcarea legii impreuna cu directorul general. Vor raspunde penal.
 • doru giurgiu doru giurgiu
  Cei care nu s-au uitat la emisiunea lui Cristache de joi seara sunt oameni fericiti. M-am uitat. Am vazut bilbiiti, scandalagii, oameni cu poleialăa culturală, pretinsi antrenori de genii facând o deșanțata propagandă nationalisto-legionara. CNA nu a fost oare pe fază?
 • Publicitarul Publicitarul
  Cei cinci tovarasi care critica ratingul au avut toate instrumentele la indemana sa faca bine. Si au ars gazul!
 • Livia Pila Livia Pila
  Cetățeana asta cu echipa ei, cu Dirvariu, cu Tompea, cu Radu - Bre, cu Demeter, cu Vornicu - Shalit a adus în stare de dezastru TVR. Matinalul inventat de Mircea Radu spre a-i da o sinecura Augustei Lazarov și a-și achita din banii TVR datoriile morale fata de respectiva familie are uneori 0 rating. Iar Cristache - Sărmăluța a făcut aseară de risul lumii TVR prin plecăciunile făcute partidului AUR. Sunt dezgustara și rușinata de tot ceea ce se intimpla în TVR. Gradea trebuie gonita. Cu toată ceata ei.

Trimite un comentariu

sus