Skip to main content

Jurnalişti, bloggeri şi freelanceri, invitaţi să scrie despre segregarea în educaţie şi efectele acesteia, ca parte a unui proiect pentru Drepturile Omului. Cu cât vor fi remuneraţi

 
Jurnalişti, bloggeri şi freelanceri, invitaţi să scrie despre segregarea în educaţie şi efectele acesteia, ca parte a unui proiect pentru Drepturile Omului. Cu cât vor fi remuneraţi

Asociaţia Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului deschide procesul de înscriere pentru redactarea unor articole de presă despre segregarea şcolară în sistemul de învăţământ românesc cu scopul conştientizării publicului larg asupra fenomenului şi efectele acestuia asupra elevilor şi sistemului educaţional în general.

Publicitate

Conform datelor colectate în anul şcolar 2015-2016 de către Asociaţia Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului, 26% dintre unităţi şcolare care au răspuns monitorizării practicau segregarea per clase pe criterii etnice.

Datele colectate în anul 2021 arată că rata privind segregarea per clase pe criterii etnice s-a triplat. Segregarea este separarea/izolarea per unitate şcolară, clădire sau clase a unui grup de elevi pe criteriul etnic, dizabilitate, statut socio-economic, performanţe şcolară şi mediul rezidenţial.

Apelul se adresează jurnaliştilor de presă (print, online, radio, TV), bloggerilor şi freelanceri-lor cu o experienţă minimă de 2 ani în publicare articole de presă/ articole pe plaforma de blogging. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 11 aprilie  2022.

Persoanele interesate se pot înscrie cu un CV la adresa de email office @ cado.org.ro, având drept subiect următorul format: Înscriere [prenume] [nume] Şcoala pentru toţi copiii-II 2022.

Procesul de selecţie se va încheia o dată cu primele 10 aplicaţii primite, pe principiul primul venit, primul servit. Rezultatele selecţiei vor fi comunicate prin email în cursul zilei de 12 aprilie 2022.

Scrierea şi publicarea articolelor vor fi precedate de o sesiune de formare online de o zi pe tema segregării şcolare în cadrul căreia participarea va fi obligatorie.  Prin intermediul sesiunii, CADO va oferi cele mai actuale informaţii privind cadrul legal privind interzicerea şi combaterea segregării în educaţie, efectele segregării precum şi datele obţinute în urma monitorizării segregării şcolare în toate unităţile şcolare de învăţământ primar şi gimnazial din 11 judeţe.

Ulterior, jurnaliştii vor publica un material de presă (reportaj, interviu sau investigaţie), în care se va explora impactul segregării şi discriminării asupra dreptului egal la educaţie. Articolele eligibile trebuie să apară în presa scrisă/online/radio sau TV până la data de 30 mai 2022.

Fiecare participant care va realiza un material de presă va fi renumerat cu suma de 150 de Euro (cu taxele incluse) per articol publicat.

”Şcoala pentru toţi copiii! -II” este un proiect derulat de Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului - CADO în parteneriat cu Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară - ACDC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea practicilor instituţionale în aplicarea legislaţiei de prevenire şi combatere a segregării şi discriminării rasiale datorită acţiunilor de watchdog, monitorizare şi advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica şi raporta discriminarea elevilor romi în educaţie sub forma segregării.

 

Project implemented by the Advocacy and Human Rights Center - CADO in partnership with Association of Community Development Consultants - ACDC, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve institutional practices in the application of the legislation that prevents and combats racial segregation and discrimination through watchdog actions, monitoring and advocacy of the local NGOs empowered to identify and report discrimination against Roma students in education in the form of segregation.

 

Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile.

 Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.”

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups.

With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org. ”

 

https://mcusercontent.com/50b20f622d93fed5402d4468d/images/f7e78063-cf26-bd35-fbbe-5611dd18476d.jpeg

 

 

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus