Skip to main content

Declaraţia Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale (Parlamentul European, 1989)

 

Preambul

Publicitate

În numele popoarelor europene,
Ţinând cont că, în vederea continuării şi relansării operei de unificare democratică a Europei, pentru crearea unui spaţiu interior fără graniţe, şi ţinând cont de responsabilitatea particulară ce revine Parlamentului european cu privire la bunăstarea bărbaţilor şi femeilor, este indispensabil pentru Europa să reafirme existenţa unei comunităţi de drept bazată pe respectarea demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale. (…)


Parlamentul European adoptă prezenta Declaraţie, ca expresie a acestor drepturi, lansează un apel tuturor cetăţenilor de a o susţine activ şi o prezintă Parlamentului care urmează să fie ales în iunie 1989.

Articolul 1. Demnitate

Demnitatea umană este inviolabilă.

Articolul 4. Libertatea de gândire
Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie.

Articolul 5. Libertatea opiniei şi a informării
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea opiniei şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii şi idei, în principal filozofice, politice şi religioase.
2. Arta, ştiinţa şi cercetarea sunt libere. Libertatea academică este repectată.

Articolul 6. Viaţa privată
1.Orice persoană are dreptul la respectarea şi protejarea identităţii sale.
2.Respectarea vieţii private şi a vieţii de familie, a reputaţiei, a domiciulului şi a comunicărilor private este garantată. (...)

Articolul 18. Dreptul accesului la informaţii
Dreptul accesului şi al rectificării cu referire la documentele administrative şi la datele care o privesc, este garantat oricărei persoane. (...)

Articolul 24. Mediul şi protejarea consumatorilor
Fac parte integrantă din orice politică comunitară:


- prezervarea, protejarea şi ameliorarea calităţii mediului;
- protejarea consumatorilor şi a beneficiarilor împotriva riscurilor de a le fi afectată sănătatea sau securitatea şi împotriva tranzacţiilor neloiale.
2. Instituţiile comunitare sunt obligate să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea acestor obiective.

Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus