Skip to main content

Trei membri CNA reclamă protocolul TVR-Ministerul Agriculturii la Parlament: Aduce atingere independenței editoriale

 

CNA

Publicitate

ACTUALIZARE.  Narcisa Iorga spune că Laura Georgescu încearcă "să apere politic acțiunile nocive ale domnului Săftoiu" (președintele TVR), într-o replică la afirmațiile șefei CNA, legate de o scrisoare adresată ieri Parlamentului de trei membri ai Consiliului (Narcisa Iorga, Valentin Jucan și Florin Gabrea), privind protocolul dintre TVR și Ministerul Agriculturii.

"Scrisoarea noastră nu era adresată nicidecum doamnei preşedinte al CNA, ci Parlamentului României", mai spune Iorga, în reacția primită de Paginademedia.ro. Declarația completă, la finalul articolului.

Membrii CNA Narcisa Iorga, Valentin Jucan și Florin Gabrea reclamă la Parlament protocolul dintre Televiziunea Română și Ministerul Agriculturii, semnat de cele două instituții, pe 30 octombrie.

Potrivit celor trei membri CNA, protocolul prevede ca obligaţie a SRTv "să promoveze prin programele sale o imagine a MADR unică, coerentă".

Cei trei spun, într-o scrisoare deschisă adresată Comisiilor de cultură din Parlament, că acest protocol ar aduce atingere independenței editoriale a TVR și că televiziunea publică "riscă sancțiunea cea mai gravă prevăzută de lege, anume retragerea licenței".

"Vă solicităm intervenția fermă în sensul stopării unui act ce se poate constitui într-un precedent periculos pentru libertatea presei din România", se arată în scrisoarea semnată de Narcisa Iorga, Florin Gabrea și Valentin Jucan.

În ședința de astăzi (5 decembrie), Narcisa Iorga a propus discutarea acestui parteneriat, în contextul în care grila "TVR3 Rural" intră în vigoare astăzi. Propunerea ei nu a primit decât două voturi (Valentin Jucan și Narcisa Iorga), ceilalți membri s-au opus introducerii pe ordinea de zi a acestui subiect.

"Demersul nostru este facut in speranta ca Parlamentul, care controleaza activitatea SRTv, va reactiona in sensul restabilirii legalitatii, avand in vedere ca CNA, in plenul sau, a refuzat astazi sa ia in discutie acest protocol, cu toate ca directorul general al SRTv a anuntat public ca incepand cu data de 6 decembrie a.c. va emite noul TVR3 Rural, fara sa aiba acordul CNA", se mai spune în scrisoarea semnată de Narcisa Iorga, Valentin Jucan și Florin Gabrea.

Consiliul Național al Audiovizualului a primit protocolul semnat de Claudiu Săftoiu, președintele-director general al TVR, și ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, în urmă cu două săptămâni, la solicitarea Narcisei Iorga.

"Când participi la activitatea CNA doar 2 zile pe săptămână (marţi şi joi când se desfăşoară şedinţele publice) nu ai cum să cunoşti etapele comunicării interinstituţionale şi cu atât mai puţin managementul intern", a declarat Laura Georgescu, pentru Mediafax, făcând referire la cererea Narcisei Iorga de introducere pe ordinea de zi a şedinţei a subiectului TVR - MADR.

Ce presupune acest protocol?

"Domnul Claudiu Săftoiu, Președinte-Director General al SRTv, a semnat la data de 30.10.2013 un Protocol de cooperare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (anexat prezentei), prin care <pune la dispoziția MADR gama de emisiuni și producții specifice ale SRTV, precum și mediile de difuzare TVR1, TVR2, TVR Internațional, TVR News etc" și "promovează prin programele sale (transmisiuni naționale și regionale) o imagine a MADR unică, coerentă (...) lucrând într-o strategie comună cu MADR>.

De cealaltă parte, MADR se obligă să sprijine <implicarea unor terți parteneri, care susțin buna realizare a programelor care au același scop și obiective, ca cele prevăzute în prezentul acord de colaborare, pentru realizarea de proiecte/programe în coproducție cu SRTv>", după cum reiese din scrisoarea deschisă.

Reacția președintei CNA: Acest subiect nu se putea introduce pe ordinea de zi, întrucât nu exista documentaţia completă

  • Laura Georgescu, preşedintele CNA, a declarat, pentru Mediafax, că din conţinutul scrisorii adresate Parlamentului "reiese clar că cei 3 semnatari (1 în concediu din 14.11.2013 până în 06.12.2013 - Florin Gabrea, n.r.) nu-şi cunosc domeniul de activitate (articolul 10, alineatul 4 din Legea audiovizualului)".
  • "Consiliul îşi exercită dreptul de control asupra conţinutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe".
  • Laura Georgescu a mai declarat pentru agenția de presă că acest subiect făcea deja obiectul acestei comunicări între CNA şi SRTv şi pentru acest subiect "exista deja monitorizarea grilei TVR 3 în perioada 6 - 9 decembrie 2013". "Acest subiect nu se putea introduce pe ordinea de zi, întrucât nu exista documentaţia completă", a spus Georgescu.
  • "Pentru afirmaţia 'cei 8 membrii USL şi UDMR', le atrag atenţia public celor 3 semnatari, că, odată votaţi de Parlament, nu mai pot reprezenta PDL".

Scrisoarea deschisă a membrilor CNA, în continuare: 

Către Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
În atenția Comisiilor pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții

Stimați senatori și deputați,

Noi, membrii Consiliului Național al Audiovizualului semnatari ai acestei scrisori, ne adresăm Dumneavoastră în temeiul Legii audiovizualului nr. 504/2002 art. 10(6), art. 11(6), în calitatea noastră de garanți ai interesului public.

Vă sesizăm încălcarea prevederilor Constituției României referitoare la libertatea presei și ale Legii audiovizualului de către Societatea Română de Televiziune, prin acțiunile nemijlocite desfășurate de Președintele Director General Claudiu Săftoiu, încălcări ce ar putea duce la pierderea licenței audiovizuale de către SRTv pentru postul TVR3.

Vă solicităm atenția asupra celor ce urmează și vă adresăm rugămintea să analizați situația în care SRTv este pusă de directorul său general prin cedarea responsabilității editoriale către o autoritate publică centrală, contrar Constituției României și prevederilor Legii audiovizualului.

Procedăm astfel în speranța ca, prin autoritatea Dumneavoastră, activitatea SRTv fiind sub control parlamentar, să determinați revenirea la cadrul legal a conducerii SRTv.

În fapt, dl Claudiu Săftoiu, Președinte-Director General al SRTv, a semnat la data de 30.10.2013 un Protocol de cooperare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (anexat prezentei), prin care ”pune la dispoziția MADR gama de emisiuni și producții specifice ale SRTV, precum și mediile de difuzare TVR1, TVR2, TVR Internațional, TVR News etc” și ”promovează prin programele sale (transmisiuni naționale și regionale) o imagine a MADR unică, coerentă (…) lucrând într-o strategie comună cu MADR”. De cealaltă parte, MADR se obligă să sprijine ”implicarea unor terți parteneri, care susțin buna realizare a programelor care au același scop și obiective, ca cele prevăzute în prezentul acord de colaborare, pentru realizarea de proiecte/programe în coproducție cu SRTv”.

În drept, Constituția României art. 31 referitor la Dreptul la informație prevede, la alin. (5), că ”Serviciile publice de radio și televiziune sunt autonome”, iar art. 30, referitor la Libertatea de exprimare, prevede la alin. (2) că ”Cenzura de orice fel este interzisă”.
În completarea Constituției, Legea audiovizualului nr. 504/2002 prevede, la art. 6, următoarele:

”(1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.
(2) Independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine”.

Or, prin obligațiile părților prevăzute în Protocolul de cooperare, SRTv abandonează misiunea fundamentală a jurnalismului, lăsând ca activitatea ziariștilor săi să fie cenzurată de o autoritate publică, în detrimentul major al dreptului abonaților SRTv la informare corectă. Practic, dl Caludiu Săftoiu transformă societatea publică de televiziune într-o eficientă instituție de PR pentru Ministerul Agriculturii.

Atragem atenția asupra următoarelor definiții și reglementări impuse de Legea audiovizualului nr. 504/2002:

Art. 1
”2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conţinut şi un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire şi identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii”;
”11. responsabilitate editorială - ”exercitarea unui control efectiv asupra selecţionării programelor şi asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere. În sensul dispoziţiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică, prin sine şi în mod necesar, un alt tip de răspundere juridică pentru conţinutul serviciilor furnizate”;
”30. licenţă audiovizuală - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe; în funcţie de modalitatea tehnică de transmisie, licenţa audiovizuală poate fi analogică sau digitală”;
”13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune”;
”12. furnizor de servicii media - persoană fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a acestuia”;

Având în vedere toate aceste prevederi legale și analizând conținutul Protocolului de cooperare semnat de Președintele-Director General SRTv și Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, apreciem că:

1. Societatea Română de Televiziune cedează către terți responsabilitatea editorială ce-i revine exclusiv prin lege. În fapt, suntem în prezenţa unei cedări a licenţelor audiovizuale, a dreptului de difuzare a unor programe, drept care se naşte doar prin acordarea licenţei audiovizuale de către Consiliu.

Potrivit legii, furnizarea unui serviciu de programe, respectiv dreptul de a difuza într-o zonă determinată un anume serviciu de programe se poate face numai în baza licenţei audiovizuale, actul emis în baza unei decizii a Consiliului, radiodifuzorul - furnizor de servicii media audiovizuale, fiind persoana căreia îi revine responsabilitatea editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual. Or, potrivit Protocolului de cooperare, SRTv ”pune la dispoziția MADR gama de emisiuni și producții specifice ale SRTV, precum și mediile de difuzare TVR1, TVR2, TVR Internațional, TVR News etc” (v. Capitolul lV Obligațiile părților, art. 5)

2. Societatea Română de Televiziune riscă sancțiunea cea mai gravă prevăzută de lege, anume retragerea licenței conform art. 57 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 504/2002, cu atât mai mult cu cât în cazul unui alt radiodifuzor, într-o speță similară, a fost aplicată aceeași măsură.

Noi, semnatarii, respectăm libertatea de exprimare și dreptul la informație corectă ca principii fundamentale ale unui stat de drept.

Considerăm că interferența unei autorități publice a statului, cum este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, parte a Executivului, în politica editorială a Societății Române de Televiziune aduce grave atingeri independenței jurnaliștilor SRTv și implicit dreptului la informare corectă al abonaților SRTv.

SRTv a anunțat public transformarea canalului TVR3 într-unul dedicat agriculturii, fără să solicite acordul CNA pentru o modificare a grilei în acest sens. Această faptă o considerăm agravantă întrucât SRTv a obținut la 24 octombrie a.c. aprobarea CNA pentru o grilă ce avea să fie desființată după cinci zile, prin încheierea Protocolului de cooperare cu MADR. Președintele-Director General Claudiu Săftoiu s-a angajat ca SRTv să promoveze prin programele sale ”o imagine a MADR unică, coerentă”, ceea ce contravine și prevederilor art. 6 din Legea nr. 41/1992 de organizare și funcționare a Societății Române de Televiziune, în baza căreia instituția este supusă controlului Parlamentului.

Vă solicităm intervenția fermă în sensul stopării unui act ce se poate constitui într-un precedent periculos pentru libertatea presei din România și vă asigurăm de întreaga noastră susținere, în temeiul Legii audiovizualului.

Narcisa IORGA – membru CNA

Florin GABREA – membru CNA

Valentin Alexandru JUCAN - membru CNA

Reacția Narcisei Iorga la afirmațiile Laurei Georgescu legate de scrisoarea celor trei membri CNA

"Scrisoarea noastră nu era adresată nicidecum doamnei președinte al CNA, ci Parlamentului României.

Am propus să discutăm subiectul în CNA, dar mașinăria de vot s-a opus categoric, din nou fără nicio motivare. De aceea am ales să ne adresăm parlamentarilor. Nu mă surprinde însă deloc reacția doamnei Laura Georgescu, care din grabă să apere politic acțiunile nocive ale dlui Săftoiu, uită că ieri dimineață, echipa tehnică a CNA a confirmat public că SRTv nu a comunicat nimic Consiliului. Deci toată comunicarea a fost purtată ulterior.

Dna Laura Georgescu și ceilalți șapte parteneri de vot ai domniei sale, preocupați să fie scut în fața televiziunilor de partid, nu pe chestiuni funcționărești ar trebui să se concentreze, căci nu schimbarea culorii din mov în verde a siglei TVR 3 contează, ci esența Protocolului, anume cedarea responsabilității editoriale și a mediilor de difuzare ale SRTv către un minister.

Chiar dacă președintele CNA, depășind cadrul legal, a sugerat ieri SRTv înaintarea documentelor, în ideea că ”le rezolvă” domnia sa fără prea mult zgomot, problema de fond rămâne: directorul general al televiziunii publice pune jurnaliștii acestei instituții la picioarele unui ministru, iar CNA, prin votul a 8 dintre membrii săi, refuză să ia măcar în discuție acest act de o gravitate fără precedent în presa ultimilor 20 de ani. Sper ca Parlamentul României să fie mai responsabil.

Narcisa Iorga."

Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro

Comentarii

Trimite un comentariu