Skip to main content

Firma care a deţinut OTV a intrat în faliment

 

Sursa foto: Libertatea.ro
Sursa foto: Libertatea.ro

Publicitate

Societatea Ocram Televiziune, cea care a operat licenţa OTV, a intrat în faliment, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti.

Firma lui Dan Diaconescu a intrat în insolvenţă în martie 2012, după cum paginademedia.ro a anunţat AICI. După niciun an, în ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să retragă licenţa OTV pentru neplata unor amenzi (detalii AICI).

Firma figurează cu datorii de aproape 17 milioane lei, plus 11,5 milioane lei, potrivit site-ului Antiţepari.ro, cel care a anunţat falimentul OTV.

Ce spune decizia Tribunalului Bucureşti:  

Admite cererea administratorului judiciar ACSIS SOLV IPURL de confirmare a planului de reorganizare. În baza art.107 al.1 lit.B din Legea nr. 85/2006, dispune începerea procedurii falimentului si sistarea starii de observatie.

In temeiul art.107 alin.2 din L.85/2006 : Dispune dizolvarea societatii debitoare SC OCRAM TELEVIZIUNE SRL. Încetează atribuţiile administratorului judiciar desemnat în cauză şi dispune ca plata retribuţiei acestuia de 10.000 lei exclusive TVA să fie achitată din averea debitoarei.

Numeste lichidator judicar pe ACSIS SOLV IPURL, cu o retributie lunara de 2000 lei, exclusiv TVA.

In temeiul art. 108 din Lege: Lichidatorul judiciar va notifica toti creditorii mentionati la art.107 al.2 lit. E, in termen de 5 zile de la intrarea in faliment, respectiv debitoarea si ORC-Bucuresti.

Notificarea va cuprinde:

A) termen limita pentru inregistrarea creantelor nascute dupa deschiderea procedurii falimentului in vederea intocmirii tabelului suplimentar la 26.05.2014

B) termen de verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar la 26.06.2014.

C) termen pentru intocmitea tabelului consolidat la 26.07.2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din L 31/1990 rep. şi dispune efectuarea menţiunilor la O.R.C.Bucureşti cu privire la reprezentantii permanenţi ai lichidatorului judiciar.

Toate declaraţiile de creanţă vor fi însoţite de acte doveditoare şi vor fi supuse verificării, cu excepţia celor constatate prin titluri executorii şi a celor admise în tabelul definitiv.

Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul B.N.R. existent la data deschiderii procedurii. Ordonă lichidatorului judiciar să sigileze şi să inventarieze bunurile din averea debitoarei conform art.113 din Lege, sau art.114 din Lege, dupa caz.

Evaluarea bunurilor din averea debitoarei se va face in conditiile art.116 al.3 din Lege, in bloc, cât şi individual, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare şi ţinându-se seama de valoarea de piaţă în definiţia dată de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare (I.V.S.C.) şi de Grupule European al evaluărilor de Active (T.E.G.V.A.) Lichidarea bunurilor din averea debitoarei va începe de îndată după finalizarea inventarierii şi evaluării iar vânzarea lor se va face în condiţiile art.,116-118 din Lege.

Valorile imobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii nr.297/2004, cu modificări şi completări. Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor de debitoare vor fi distribuite în ordinea stabilita de art.121 din Lege, iar creanţele stabilite în cazul falimentului se vor plăti conform art. 123 din Lege. În termen de 30 de zile de la numire, lichidatorul va întocmi un program de administrare a lichidării, iar la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare, respectiv un plan de distribuire către creditori, plata remuneraţiei sale si a celorlalte cheltuielile prevăzute de art.123 pct.1 din Legea 85/2006.

Dupa ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, lichidatorul judiciar va intocmi un Raport final de activitate si-l va comunica tuturor creditorilor, debitoarei si va fi afisat la usa instantei.

După soluţionarea eventualelor contestaţii, la raportul final şi aprobarea lui de judecătorul sindic, lichidatorul judiciar va efectua distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitoarei, iar fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăţiţi, vor fi depuse de în contul prevăzut de art. 4 alin. 4 din Lege

. La rămânerea ca irevocabilă a hotărârii de deschidere procedurii falimentului toate actele şi corespondenţa emise de debitoare şi lichidatorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile: română, engleză, franceza menţiunea: “ ÎN FALIMENT “, “ IN BANKRUPTCY” “IN FAILLITE”

Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, pe durata procedurii conform prev. L.16/96, iar după închiderea procedurii să selecteze şi să predea unităţilor abilitate cu păstrarea arhivelor, aceste documente, în baza unui proces - verbal de predare – primire şi să încunoştinţeze D.J. ale Arhivelor Naţionale pe raza căreia se află sediul debitoarei, aşa cum prevede art.11, 18, 18 indice 1, respectiv art.34 din aceeaşi lege.

Fixează termen la 10.09.2014 ora 09.00 la sediul Tribunalului pentru continuarea procedurii. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.03.2014. 

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

Trimite un comentariu

sus