Skip to main content

Curtea de Conturi, raport la TVR: „În contradicţie cu reducerea cheltuielilor, conducerea a aprobat şi majorări ale salariului”

 
tvr
tvr

tvr

Publicitate

Situaţia datoriilora televiziunii publice, mai gravă în 2013 decât cu un an înainte, se arată în raportul Curţii de Conturi, dat publicităţii. „(...) semnificativ în această analiză este indicatorul referitor la datoriile societăţii, care relevă de fapt o situaţie economico-financiară mai gravă decât cea anterioară adoptării Programului de redresare”, arată raportul Curţii de Conturi.

La finalul lui 2013, Televiziunea Publică înregistra „datorii în sumă totală de 787.866.000 lei” (aproape 180 de milioane de euro - n.r). „Ponderea cea mai însemnată o deţin obligaţiile către bugetul general consolidat al statului”, mai spune Curtea de Conturi. În plus, la data de 31.12.2013, „instituţia avea angajate, pentru acoperirea deficitului de finanţare, credite bancare atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, în valoare de 81.415.000 de lei, ceea ce reprezintă 10,33 % din datoria totală”.

Măsura de reducere la minimul necesar a orelor suplimentare şi de compensare a acestora cu timp liber plătit, dispusă prin Ordin al preşedintelui-director general (Claudiu Săftoiu - n.r.), a avut rezultatele scontate în semestrul II al anului 2012, în sensul că au fost reduse semnificativ cheltuielile, dar începând cu anul 2013 se constată un nou trend ascendent.

În contradicţie cu măsurile de reducere a cheltuielilor, conducerea a aprobat, totuşi, şi majorări ale salariului de bază, pentru un număr de 168 de salariaţi, în anul 2013.

Cheltuielile aferente contractelor de proprietate intelectuală (drepturi de autor şi conexe) încheiate cu persoane externe au crescut cu 632.000 de lei în anul 2013, faţă de anul 2012 (de la 6.362.000 de lei în 2012 la 6.994.000 de lei în 2013), mai spune Curtea de Conturi.

Concluziile auditului s-au concentrat pe următoarele obiective:

- Identificarea şi estimarea, de către SRTv, a veniturilor potenţiale din taxa TV, eficacitatea încasării acestora. Colectarea taxei TV prin intermediul societăţilor de furnizare a energiei electrice a înregistrat disfuncţionalităţi, iar entitatea nu a reuşit să impună clauze contractuale superioare celor existente anterior demarării programului de redresare.

- Fundamentarea şi încasarea de către SRTv a veniturilor din publicitate: 

Programul de redresare nu a cuprins măsuri concrete care să conducă la creşterea veniturilor din publicitate, ci a precizat doar, la modul general, ţinta urmărită de a creşte veniturile, inclusiv prin „majorarea veniturilor din publicitate”.

Nivelul veniturilor din publicitate realizate în anul 2012 este scăzut, deşi, pe parcursul acestui an, televiziunea publicăa transmis, în exclusivitate, o serie de competiţii sportive majore: Campionatul European de Fotbal, Jocurile Olimpice Londra şi fazele superioare ale Ligii Campionilor la fotbal.

Evoluţia descendentă a veniturilor din publicitate este cauzată şi de faptul că activitatea de vânzare propriu-zisă a publicităţii SRTv este susţinută de un număr de doar 3 salariaţi din cei 23 cât numără în prezent Departamentul Marketing şi Vânzări.

- Analiza efectuării cheltuielilor cu resursa umană ca urmare a redimensionării schemei de personal

Una dintre măsurile organizatorice aprobate printr-o HCA din anul 2012, anterior aprobării Programului de redresare, a fost desfiinţarea tuturor posturilor vacante existente în SRTv la data de 15 august 2012, atât posturi de execuţie, cât şi manageriale. Au fost astfel desfiinţate 328 de posturi vacante, rămânând un număr de 3.302 salariaţi.

După încheierea procesului de concediere colectivă, se înregistrează un număr mare de cazuri de contestare în instanţă a deciziilor de concediere, de către salariaţii disponibilizaţi.

Există, astfel, riscul pentru SRTv ca, în cazul în care instanţa de judecată va dispune anularea deciziei de concediere şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, măsura reducerii numărului de personal şi, implicit, a cheltuielilor salariale să fie ineficientă.

- Cheltuielile cu resursele umane

Negocierea contractului colectiv de muncă (CCM) aferent perioadei 2013-2014, după aprobarea Programului de redresare economică a SRTv, a avut în vedere situaţia financiară dificilă a instituţiei. Astfel, unele drepturi prevăzute în contractele colective de muncă anterioare au fost modificate, în sensul diminuării acestora sau chiar eliminate.

Măsura de reducere la minimul necesar a orelor suplimentare şi de compensare a acestora cu timp liber plătit, dispusă prin Ordin al preşedintelui-director general, a avut rezultatele scontate în semestrul II al anului 2012, în sensul că au fost reduse semnificativ cheltuielile, dar începând cu anul 2013 se constată un nou trend ascendent.

În contradicţie cu măsurile de reducere a cheltuielilor, conducerea a aprobat, totuşi, şi majorări ale salariului de bază, pentru un număr de 168 de salariaţi, în anul 2013.

- Cheltuielile cu colaboratorii externi, precum şi cu angajaţii SRTv care au încasat onorarii din drepturi de autor, drepturi conexe şi contracte civile în perioada 2012-2013

Cheltuielile aferente contractelor de proprietate intelectuală (drepturi de autor şi conexe) încheiate cu persoane externe au crescut cu 632.000 de lei în anul 2013, faţă de anul 2012 (de la 6.362.000 de lei în 2012 la 6.994.000 de lei în 2013).

Contravaloarea drepturilor de proprietate intelectuală şi a contractelor civile plătite angajaţilor proprii (pentru alte activităţi decât cele prevăzute în contractul individual de muncă) au scăzut drastic în anul 2013, de la 305.000 lei în anul 2012 la 34.000 lei.

- Cheltuielile cu indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie şi ale Preşedintelui-Director General

În perioada auditată, salariile brute ale persoanelor care au ocupat funcţia de Director General s-au menţinut la acelaşi cuantum, fiind mai mari decât salariul corespunzător funcţiei de ministru, stabilit prin Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, contrar art. 23 alin (2) din Legea nr. 41/1994.

De asemenea, se menţine aspectul corelativ conform căruia, potrivit art. 23 alin. (3) din Lege, ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie al SRTv au primit lunar o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al entităţii.

Recomandările Curţii de Conturi au vizat, în principal:

- reexaminarea Programului de redresare economică, având în vedere că obiectivele cuprinse în acesta sunt stabilite într-o formă foarte generală, nu au ataşate termene concrete pentru realizare şi nici persoane sau structuri responsabile;

- respectarea cu stricteţe a termenelor de plată a sumelor prevăzute în Decizia de eşalonare emisă de ANAF, având în vedere că un nou caz de neplată la termen va atrage pierderea definitivă a acestei facilităţi obţinută în mod extraordinar de SRTv;

- respectarea clauzelor asumate prin contractele de eşalonare a plăţilor, concomitent cu efectuarea de plăţi pentru obligaţiile curente, evitându-se acumularea de penalităţi;

- actualizarea prevederilor HG nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, asigurarea resurselor umane şi materiale care să conducă la eficientizarea acestei activităţi şi la creşterea veniturilor realizate;

- reducerea cheltuielilor aferente colaboratorilor plătiţi cu drepturi de proprietate intelectuală, urmând ca aceasta să se realizeze numai în cazurile în care prestaţiile respective nu se suprapun cu atribuţiile de serviciu ale angajaţilor SRTv;

- efectuarea demersurilor necesare în vederea clarificării cadrului legal privind salarizarea Directorului General al SRTv, precum şi a membrilor Consiliului de Administraţie;

- aprobarea „Procedurii de selecţie şi achiziţie programe TV”, prin care să se prevadă inclusiv obligativitatea unei analize a audienţelor şi a veniturilor din publicitate obţinute şi prognozate la momentul luării deciziei achiziţiei;

- întocmirea unei strategii multianuale de achiziţii de programe reprezentând evenimente sportive interne sau internaţionale, cu evaluarea oportunităţii, estimarea costurilor, a audienţelor, a veniturilor din publicitate posibil a fi obţinute;

- identificarea resurselor financiare necesare digitalizării întregului fond arhivistic al TVR, în scopul conservării şi valorificării acestuia

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

 • adina adina
  2500 de oameni in tvr pe banii nostri...cei care au fost destituiti se lupta in instanta sa revina. nu-i normal? salarii bune, program lejer...tot din banii nostri. curtea de conturi sesizeaza si care e pasul urmator? e suficient doar ca stim ca din banii nostri se fura?
 • Livia Pila Livia Pila
  Tanase un individ fara morala. Mai nou mare amic cu celalalt gunoi din CA pe nume Adrian Bucur. Macar de ar sterge portretul de santajist pe care i l-a facut pe blogul personal. Intre timp Tanase a cedat la santaj si i-a marit lui Bucur leafa. Graitor pentru caracterul celor doi.
 • info tevereanu info tevereanu
  Păi bine băi tovarăşi! D'aia aţi desfiinţat TVR Info în 2012? Ca să daţi afară colaboratorii existenţi şi să măriţi stipendiile altora? Că economii se vede treaba că n-aţi făcut!!! Doar jaf! Ptiu!
 • telemac nitoiu telemac nitoiu
  Unde a fost publicat raportul. Pe pagina curteadeconturi.ro nu este disponibil.

  Stiu ca nu vor sa-l faca public. Sunt persoane care l-au obtinut doar prin instanta.

Trimite un comentariu

sus