Skip to main content

Mediafax Group a intrat oficial în insolvenţă

 
mediafax
mediafax

mediafax

Publicitate

Societatea Mediafax Group a intrat oficial în insolvenţă, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti. Solicitarea de intrare în insolvenţă a venit chiar din partea societăţii de presă deţinută de Adrian Sârbu.

Totodată, Tribunalul Bucureşti a desemnat drept administrator judiciar provizoriu pe KPMG RESTRUCTURING SPRL. Administratorul va avea o remuneraţie provizorie de 5.000 de lei.

Societatea a cerut intrarea în insolvenţă la data de 27 noiembrie. Totodată, Mediafax Group este urmărită penal, alături de alte trei persoane din conducerea companiei, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani (detalii, pe AICI)

Decizia Tribunalului Bucureşti, în continuare: 

Admite cererea debitorului S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. În temeiul art. 66 alin. 6 din legea nr. 85/2014 Tribunalul dispune conexarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către creditorul S.C RETAIL EUROPE CONSULT SRL împotriva debitorului S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 39751/3/2014, cauză în care s-a ataşat şi cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul S.C. COMPUTER GAMES ONLINE SRL.

Cererile creditorilor vor fi considerate cereri de declarare a creanţelor şi vor fi analizate ca atare de către administratorul judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 02.02. 2015; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 23.02.2015; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 23.03.2015; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 02.03. 2015.

Desemnează administrator judiciar provizoriu pe KPMG RESTRUCTURING SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 5.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.

Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 30.03.2015. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, . Apelul va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi,16.12.2014.
Document: Încheiere de şedinţă 16.12.2014

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Asa fac toti,nu isi platesc darile la stat si apoi se folosesc de toate smecheriile ca sa nu le mai plateasca veci.Bine ca cei de acolo dau lectii altora legate de economie,etc.
  • ma gandeam ca o fi avand o legatura indirecta.
    indirecta oficial. directa neoficial.
  • Alin, Mediafax Group si Pro TV au actionari diferiti. Nu au nicio legatura.

Trimite un comentariu

sus