Skip to main content

Şefa TVR, acuzată că sfidează Consiliul de Administraţie. Nu a venit la şedinţa despre Dragoş Pătraru

 
Şefa TVR, acuzată că sfidează Consiliul de Administraţie. Nu a venit la şedinţa despre Dragoş Pătraru

Sorin Ilieşiu, membru în Consiliulul de Administraţie al TVR, a sesizat Comisia de Etică a postului public, acuzând-o pe Doina Gradea, preşedinte al instituţiei, de posibile „încălcări ale unor norme de etică profesională faţă de unii dintre membrii Consiliului de Administraţie al SRTV”.

Publicitate

„Vă solicit de asemenea să arbitraţi situaţia etică de refuz din partea dânsei de comunicare cu colegi din CA al SRTV, precum şi situaţiile etice de nerespectare a normelor de conduită etică, precum şi de nerespectare a legii SRTV şi a regulamentului CA al SRTV”, mai arată Sorin Ilieşiu în sesizarea sa obţinută de Paginademedia.ro.

Acesta i-a reproşat Doinei Gradea şi că i-a sfidat pe cei şase membri prezenţi la şedinţa extraordinară programată vineri, dar care nu a mai avut loc din cauza lipsei de cvorum.

Reamintim că şapte membri ai Consiliului de Administraţie au semnat o scrisoare publică prin care se delimitau de maimulte acţiuni ale Doinei Gradea, printre care şi decizia de a sista contractul cu Dragoş Pătraru şi emisiunea Starea Naţiei, fără o discuţie în Consiliu.

În aceeaşi scrisoare publică, cei şapte membri cereau organizarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului de Administraţie şi, „în urma analizării contractului pe care domnul Dragoş Pătraru îl are cu TVR şi a presupuselor încălcări ale clauzelor contractuale, să supuneţi la vot propunerea dumneavoastră şi a Comitetului Director condus de dumneavoastră de întrerupere a relaţiilor contractuale ale TVR cu domnul Dragoş Pătraru.”

Şedinţa a fost programată pentru 20 iulie, având trei subiecte de discuţie pe ordinea de zi, printre care şi „analizarea hotărârii Comitetului Director privind denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu Dragoş Pătraru pentru realizarea emisiunii Starea naţiei”.

Însă vineri, la şedinţă, s-au prezentat doar şase din cei 13 membri au fost prezenţi la şedinţă, iar nefiind cvorum, aceasta nu s-a mai ţinut. Cei prezenţi au fost: Monica Ghiurco, Sorin Ilieşiu, Dan Lazea, Liviu Brătescu, Nagy Debreczeni Hajnalka, Cristian Petcu.

Textul integral, în continuare:

SESIZARE
către Comisia de Etică şi Arbitraj a Societăţii Române de Televiziune


Stimate Domnule Horia Gruşcă - Preşedintele Comisiei de Etică şi Arbitraj a SRTV,
Stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj a SRTV,

Subsemnatul Sorin Ilieşiu, membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (CA al SRTV), solicit Comisiei de Etică şi Arbitraj a Societăţii Române de Televiziune să analizeze posibilele încălcări ale unor norme de etică profesională de către doamna preşedinte director general al SRTV Doina Gradea faţă de unii dintre membrii Consiliului de Administraţie al SRTV.

Vă solicit de asemenea să arbitraţi situaţia etică de refuz din partea dânsei de comunicare cu colegi din CA al SRTV, precum şi situaţiile etice de nerespectare a normelor de conduită etică, precum şi de nerespectare a legii SRTV şi a regulamentului CA al SRTV.

Vă solicit totodată să vă exprimaţi opinia dacă din punct de vedere etic se recomandă demisia de onoare a doamnei Gradea, demiterea sau o altă formă de penalizare.

Vă informez că în data de 16 iulie 2018 la Secretariatul CA al SRTV a fost înregistrată cu nr. 29600/16.07.2018 cererea mea de mai jos:

==================================

În atenţia d-nei Doina Gradea, preşedinte director general al SRTv

CERERE

Având în vedere următoarele prevederi ale „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al societăţii române de televiziune”, cap.IV: „Membrii Consiliului de Administraţie pot contribui cu propuneri proprii la stabilirea ordinei de zi. Propunerile se vor înregistra la secretariat cu cel puţin 72 de ore înainte de întrunire./.../”, subsemnatul prof. univ. dr. Sorin ILIEŞIU, membru al Consiliului de Administraţie al SRTv, /.../, vă solicit completarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie al SRTv din data de 20 iulie 2018, orele 11.00, cu următoarele puncte suplimentare pe Ordinea de zi:

1.Audierea tuturor membrilor Comitetului Director al SRTV care au luat Hotărârea Comitetului Director al SRTV nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”.

2.Analiza Contractului (denunţat în 21 iunie 2018 de Comitetul Director al SRTV) dintre SRTV şi domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”

3.Analiza opiniilor membrilor Comitetului Director al SRTV — conform transcrierii şedinţei Comitetului Director al SRTV din 21 iunie 2018 — faţă de Hotărârea nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”

4.Analiza corectitudinii Procesului verbal al şedinţei Comitetului Director al SRTV în care s-a luat Hotărârea Comitetului Director al SRTV nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”

5.Analiza corectitudinii Hotărârii Comitetului Director al SRTV nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”

6.Analiza corectitudinii Notificării Comitetului Director al SRTv prin care acest îi comunică d-lui Dragoş Pătraru că în data de 21 iunie 2018 Comitetului Director a votat denunţarea unilaterală a contractului între SRTv şi Dragoş Pătraru, realizator şi prezentator al emisiunii „Starea Naţiei”.

7.Dezbaterea punctului de vedere scris al preşedintelui Comitetului Director al SRTv Doina Gradea faţă de următoarele probleme:
a.De ce Comitetul Director al SRTV nu a aşteptat cinci zile dezbaterea în şedinţă ordinară a CA al SRTV din 26 iunie 2018 a respectării/nerespectării, denunţării/nedenunţării contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei” având în vedere că încă de la finalul lunii mai a.c. se ştia că în 26 iunie 2018 va avea loc o şedinţă ordinară a CA al SRTV?
b.Nu ar fi fost posibil, corect şi obligatoriu ca Hotărârea de „denunţare” a Comitetului Director să fie amânată şase zile astfel încât să ţină cont de opiniile membrilor CA al SRTV care puteau fi exprimate în 26 iunie 2018 faţă de respectarea sau nerespectarea contractului referitor la emisiunea TVR cu cea mai mare audienţă, mulţi telespectatori urmărind TVR în primul rând datorită acestei emisiuni.
c.De fapt în ce fel Dragoş Pătraru a defăimat SRTV, acuzaţia de defăimare fiind principalul motiv al denunţării contractului?
d.În situaţia în care se constată că de fapt Dragoş Pătraru nu a defăimat SRTV este posibilă abrogarea Hotărârii nr. 619 a Comitetul Director privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”?

Solicit să primim în timp util următoarele documente:
I.Contractul denunţat de Comitetului Director al SRTV în şedinţa din 21 iunie a.c.
II.Transcrierea şedinţei Comitetului Director al SRTV din 21 iunie 2018 în care s-a luat Hotărârea nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”.
III.Procesul verbal al şedinţei Comitetului Director al SRTV în care s-a luat Hotărârea Comitetului Director al SRTV nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”.
IV.Hotărârea Comitetului Director al SRTV nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii „Starea naţiei”
V.Notificarea Comitetului Director al SRTv prin care acesta îi comunică d-lui Dragoş Pătraru că în data de 21 iunie 2018 Comitetului Director a votat denunţarea unilaterală a contractului între SRTv şi Dragoş Pătraru, realizator şi prezentator al emisiunii „Starea Naţiei”.
VI.Punctele de vedere scrise al preşedintelui Comitetului Director al SRTv Doina Gradea menţionate mai sus la punctul 7.

Vă mulţumesc.
Data: 14 iulie 2018
Prof. univ. dr. Sorin ILIEŞIU, membru al CA al TVR
==========================================

Stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj a SRTV, în 17 iulie a.c. am primit de la secretariatul CA al SRTV următoarea Ordine de zi a şedintei extraordinare din 20 iulie 2018:

==========================================

1. Analizarea Hotărârii Comitetului Director nr. 619 privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru referitor la realizarea emisiunii Starea naţiei.
2. Informare despre organizarea în curs şi contractele semnate pentru festivalul Cerbul de Aur.
3. Informare privind situaţia la zi a veniturilor din publicitate obţinute din transmisia Campionatului Mondial de Fotbal 2018.

==========================================

Aşa cum puteţi constata, niciuna din solicitările mele de completare a Ordinii de zi nu se regăseşte pe Ordinea de zi care ni s-a comunicat. De asemenea, până azi nu am primit prin e-mail niciunul din documentele cerute, cu toate că nu au caracter de secret de serviciu.

Ca urmare, în aceeaşi zi m-am adresat din nou d-nei Gradea prin următorul mesaj e-mail trimis dânsei şi tuturor membrilor CA al SRTV, din care citez: „Doamnă Preşedinte Director General Doina Gradea, constat cu îngrijorare că în ordinea de zi nu au fost incluse propunerile mele din cererea mea înregistrată cu nr. 29600/16.97.2918. Vă solicit să procedaţi conform legii /.../ şi să retrimiteţi ordinea de zi în care să fie incluse toate propunerile mele din cererea mea înregistrată cu nr. 29600/16.97.2918 /.../”

Până în prezent nu am primit niciunul din documentele cerute.

În schimb, CA „PEDEAPSĂ” faţă de solicitările mele, am primit din partea d-nei preşedinte Gradea, în 17 iulie a.c., prin intermediul secretariatului dânsei, un mesaj e-mail trimis exclusiv mie, şi nu în simultan şi tuturor colegilor din CA al SRTV, ca de obicei. Documentul ataşat mesajului m-a înfiorat: o cerere (delaţiune calomnioasă) adresată d-nei preşedinte director general Doina Gradea de a constata că d-na Nagy Debreczeni Hajnalka, membru al CA al SRTV, este incompatibilă, „demisionată de drept”, şi că „votul d-nei Nagy Debreczeni Hajnalka în cadrul şedinţelor CA al SRTV riscă să atragă nulitatea hotărârilor CA al SRTV din respectivele şedinţe”.

Care este „tâlcul” acestei delaţiuni calomnioase? De peste trei luni încoace d-na Nagy Debreczeni Hajnalka a cerut respectuos dar foarte insistent – şi, până în prezent, în zadar – , să putem accesa cu toţii în cadrul CA al SRTV contractul d-lui Dragoş Pătraru cu SRTV pentru a putea constata eventuala nerespectare a acestuia de către d-l Dragoş Pătraru, aşa cum pretinde de trei luni d-na preşedinte Gradea.

Stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj, având în vedere că respectivul mesaj îmi era adresat exclusiv mie, vă mărturisesc că l-am perceput ca pe o ameninţare din partea d-nei preşedinte Gradea, cu următorul subtext: „FII ATENT, SORIN ILIEŞIU! O VEI PĂŢI ŞI TU la fel ca d-na Nagy Debreczeni dacă soliciţi audierea membrilor Comitetului Director al SRTV care au luat Hotărârea privind denunţarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoş Pătraru!”

Stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj,

Vă solicit să analizaţi din perspectivă etică decizia d-nei preşedinte Doina Gradea de a trimite „personalizat” tuturor membrilor CA al SRTV această delaţiune.

Care a fost scopul acestor mesaje dacă nu cel de AMENINŢARE a semnatarilor cererilor de şedinţe extraordinare pentru a analiza cauzele şi efectele scandalurilor de presă în care a fost implicată în ultima vreme d-na preşedintă Gradea, precum şi a măsurilor care se impun?
Pe de altă parte, membrii CA al SRTV nu au competenţa de a judeca asemenea cereri!

Delaţiunea a fost trimisă „personalizat” şi d-nei Nagy Debreczeni care ne-a scris a doua zi dimineaţă tuturor: „consider ca este o încercare de a mă înlătura din acest consiliu”. După câteva ore, dânsa ne-a trimis tuturor un mesaj redactat cu deosebită rigoare juridică în care a demonstrat că toate acuzaţiile din delaţiunea calomnioasă sunt complet nefondate.

Stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj, vă întreb omeneşte: nu era firesc, etic şi moral ca d-na preşedinte Gradea să-i trimită exclusiv spre informare d-nei Nagy Debreczeni cererea respectivă, şi nu să o trimită sub formă „personalizată” tuturor membrilor CA al SRTV, sperând că astfel o va compromite pe colega noastră şi eventual o va determina să nu mai participe la şedinţele CA al SRTV sau pentru a ne determina pe noi toţi să nu mai acceptăm prezenţa dânsei la şedinţe, întrucât, aşa cum scrie în delaţiune, „votul d-nei Nagy Debreczeni Hajnalka riscă să atragă nulitatea hotărârilor CA al SRTV din respectivele şedinţe”?

Intenţiile d-nei preşedinte Gradea au fost de fapt de ameninţare, şantaj, „înlăturare din consiliu” a d-nei Nagy Debreczeni, de a ne detemina pe toţi să respingem participarea dânsei la viitoarele şedinţe.
*
Stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj,

Revenind la prima parte a Sesizării mele, vă solicit să analizaţi din perspectivă etică decizia d-nei Gradea de a nu include pe ordinea de zi subiectele propuse de mine în cererea înregistrată cu nr. 29600/16.07.2018.

Vă mai solicit să analizaţi comportamentul etic al d-nei preşedinte director general Doina Gradea care a generat scandaluri de presă pecum scandalul “Cap de porc”, scandalul „Eurovision 2018”, scandalul „Dragoş Pătraru - Starea Naţiei”, scandalul „audierii [dânsei] în Parlament fără nicio întrebare şi fără niciun răspuns”, iar acum scandalul „delaţiunii neîntemeiate, al ameninţărilor, al încercărilor de şantaj, al tentativei de înlăturare din consiliu a unui membru incomod, al tentativei de acreditare a ideii că votul d-nei Nagy Debreczeni Hajnalka riscă să atragă nulitatea hotărârilor CA al SRTV din respectivele şedinţe şi implicit a încercării de a-i determina pe membrii CA al SRTV să respingă prezenţa în şedinţe a dânsei în condiţiile în care suntem avertizaţi asupra riscului nulităţii hotărârilor CA al SRTV”.

20 iulie 2018

Cu deosebită consideraţie, Sorin Ilieşiu, membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune

POST SCRIPTUM redactat în data de 21 iulie 2018: Această sesizare a fost comunictă tuturor membrilor Comisiei de Etică şi Arbitraj a SRTV şi a fost înmânată personal d-lui Horia Gruşcă, preşedintele Comisiei. PRECIZARE EXTREM DE IMPORTANTĂ: În mod scandalos, şedinţa extraordinară de ieri 20 iulie a CA al SRTV nu s-a ţinut întrucât d-na preşedinte Doina Gradea, a cărei prezenţă era obligatorie pentru că dânsa trebuie să dea seama faţă de tot ceea ce a făcut, a preferat să se relaxeze în Grecia fără să ne avertizeze că va lipsi şi că nu are rost să venim degeaba la şedinţă, sfidându-ne şi batându-şi joc de timpul nostru şi considerând că TVR poate deconta legal costurile deplasărilor inutile a membrilor din Consiliu veniţi în zadar tocmai din Timişoara, Târgu-Mureş şi Iaşi. ...Un comportament etic fără precedent, credem, în întreaga istorie a TVR. Vă rog, stimaţi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj, să analizaţi din perspectivă etică şi acest comportament.

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Dezgustătoare ființe populează Consiliul de Administrație al TVR. Cit despre Doina Gradea ce sa zic!? Fără cei șapte ani de acasă, vulgara, parvenita. Nici despre Smaranda Vornicu nu am defel o părere bună. Se agață de fantoma tatălui ei. Care, după cum se vede, nu a fost chiar o lumina
  • Sorin Ilieșiu, dincolo de unele probleme (putine) indicate corect, s-a transformat intr-un fel de avocat al lui Dragos Patraru. Sa fim seriosi, Doina Gradea e departe de orice acuzatie de cenzura la adresa cuiva. Da, mai vb urat in privat, mai comenteaza una-alta, dar cate femei din mass-media n-o fac?! Dacă toate producatoarele, red-sefe, reporteritele, moderatoarele etc ar fi inregistrate, ar iesi mega-show fara sfarsit! Am citit toate materialele cu Patraru si nu am gasit nimic concret, nicio dovada a interventiei directe in vreo emisiune. Eventual comentarii post-difuzari, dar ce folos, ca daca te uiti pe la Telejurnale nu e nimeni pupat in dos. Iar dovada suprema e chiar existenta lui Patraru atatea luni pe post: sa te lafai ore in sir balacarind toti politicienii, membrii CA, PDG-ul, o parte din colegi luati la misto si sa acuzi de cenzura si de dictatura cand tu zburdai pe campii e cam mult!
  • Ce e jignitor, Petrisor, ce e vulgar? Ca am spus ca Gradea e suprapoderală? De abia se misca prin institutie. Inscrie-o pe banii tai la Fitness. Și pe ea, si Vorniceasa.
  • Gradea face exact ce vrea (Dragnea), iar institutia e disfunctionala dintotdeauna. Domnul Iliesiu a devenit brusc foarte vocal, probabil stie ca i se pregateste debarcarea din partid. Sa faci filmul despre Cioran, cu Liiceanu, si sa ajungi psd-ist e o performanta negativa uriasa!
  • Nu a fosg nici coana Smaranda Vornicu, cea care speculeaza ca este fiica lui TV uitând să spună ca ilustrul ei a fost anchetator al Securitatii. A se vedea Jurnalul unu jurnalist fara jurnal. Coana Smarandita a fost unsa de Gradena director peste Cerbul de Aur. Asa ca ii e fidela. Și pe linie de partid, si altfel. Pe de alta parte, Gradena s-a dus in Grecia sa invete cum se injura si pe acolo. *** Ce fauna conduce astăzi TVR! De toata jena!

Trimite un comentariu

sus