Skip to main content

(P) Idea Film anunță finalizarea proiectului Transylvania 4k

 
(P) Idea Film anunță finalizarea proiectului Transylvania 4k

(P) Compania Idea Film anunță finalizarea proiectului Transylvania 4k, co-finanțat de Uniunea Europeană.

În cadrul proiectului, Idea Film a achiziționat echipamente de ultimă generație, ceea ce a dus la creșterea competitivității companiei pe piață dar și la creearea de noi locuri de muncă.

Publicitate

Detalii, în Anunțul de presă:

IDEA FILM DISTRIBUTION S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul ”Transylvania 4K”, cod SMIS 132343, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanţare nr. 5160 a fost semnat în data de 06.03.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit consolidarea poziției societății IDEA FILM DISTRIBUTION S.R.L., într-un domeniu competitiv, prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi. În acest sens, firma a achiziționat echipamente noi, de ultimă generație, ceea ce a condus implicit la inovare, la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: creșterea cifrei de afaceri, lărgirea portofoliului de clienți, creșterea competitivității firmei, crearea a 5 locuri de muncă.

Rezultatele proiectului: dotarea societății cu echipamente noi, de ultimă generație, pentru crearea locurilor de muncă.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 1.191.904,00 lei, din care valoarea totală eligibilă 1.001.600,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 801.280,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 681.088,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional 120.192,00 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 200.320,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 190.304,00 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 22 luni (10.05.2019-28.02.2021).

Data începerii proiectului: 06 martie 2020.

Data finalizării proiectului: 28.02.2021

Locul de implementare a proiectului este la adresa din: Regiunea Vest, Județul Hunedoara, Orașul Hațeg, Strada Progresului, nr.4.

Detalii suplimentare puteți obține de la: GRIGORAȘ CARMEN MIHAELA - Consultant, tel: 0745018951, email: [email protected]

Autor: Advertorial publicitatepaginademedia.ro

Trimite un comentariu