Skip to main content

Ziariștii de la Jurnalul Național, protest anonim față de neplata salariilor

 

jurnalul national

Publicitate

Jurnaliștii de la Jurnalul Național care stau de patru luni cu salariile neplătite au lansat un protest anonim, ajuns în posesia paginademedia.ro. „Am ales această formă de protest anonim, din pricina clauzelor contractuale impuse de conducerea Intact Publishing SRL”, se precizează în document.

Protestul a fost lansat și pe un blog și o pagină de Facebook.

Pe scurt, din document:

 • Am ales această formă de protest anonim, din pricina clauzelor contractuale impuse de conducerea Intact Publishing SRL, care interzic orice formă de protest, orice divulgare a clauzelor contractuale și orice informație dată publicității, care ar putea aduce atingere intereselor societății.
 • Motivul protestului este neplata VOLUNTARĂ a salariilor și drepturilor de autor cuvenite pe ultimele patru luni de către societatea Intact Publishing SRL, parte a Intact Media Group, care deține Jurnalul Național.
 • Tipizatul contractului pentru drepturi de autor prevede că societatea Intact Publishing  își rezervă dreptul de a întârzia plata drepturilor de autor cu până la 60 de zile, fără niciun fel de compensații sau de pretenții din partea titularilor.
 • Orice inițiativă, cât de timidă, de a obține mai mult decât promisiuni fără acoperire, a fost înăbușită în fașă de Marius Tucă, care a alternat amenințările (puse în practică, în cazul unora dintre redactorii mai „înfipți”), cu alte promisiuni, tot fără acoperire și care, așa cum am mai arătat, nu au fost onorate.

Protestul integral, în continuare: 

Protest al redactorilor de la Jurnalul Național
Am ales această formă de protest anonim, din pricina clauzelor contractuale impuse de conducerea Intact Publishing SRL, care interzic orice formă de protest, orice divulgare a clauzelor contractuale și orice informație dată publicității, care ar putea aduce atingere intereselor societății. Chiar dacă interesele noastre sunt perfect legitime, ele intră acum în conflict cu interesele societății.

Motivul protestului este neplata VOLUNTARĂ a salariilor și drepturilor de autor cuvenite pe ultimele patru luni de către societatea Intact Publishing SRL, parte a Intact Media Group, care deține Jurnalul Național. Subliniem faptul că este vorba de o acțiune VOLUNTARĂ a patronatului, întrucât în aceste patru luni au fost achitate diverse creanțe importante -e vorba de sume care ar fi acoperit plata salariilor și drepturilor de autor-, inclusiv către societăți din Intact Media Group și inclusiv creanțe ale fostei societăți care a deținut Jurnalul Național, aflată actualmente în insolvență.

Suspectăm și faptul că este vorba de o acțiune premeditată, având următoarele indicii:

 1. În luna octombrie 2012, redactorii angajați (cu carte de muncă) au fost puși în fața următoarei alegeri: fie acceptă diminuarea salariilor cu 25 de procente, fie acceptă denunțarea contractului de muncă și încheierea unui contract pentru drepturi de autor, ale cărui beneficii nete urma să fie echivalente salariului anterior. Evident, majoritatea redactorilor, aflați oricum în dificultate financiară, au preferat a doua variantă.
 2. Tipizatul contractului pentru drepturi de autor prevede că societatea Intact Publishing  își rezervă dreptul de a întârzia plata drepturilor de autor cu până la 60 de zile, fără niciun fel de compensații sau de pretenții din partea titularilor.
 3. Imediat după această operațiune de înlocuire a contractelor de muncă cu cele pentru drepturi de autor, au început întârzierile la plata drepturilor de autor. Prima întârziere a fost între 20 și 45 de zile (drepturile s-au achitat eșalonat, în funcție de mărimea acestora - mai întâi, sumele mai mici). Drepturile aferente lunii decembrie nu au fost achitate nici în ziua de azi. În plus, nu sunt achitate nici contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate. Redactorii bolnavi, care au nevoie de tratament, sunt obligați să suporte costul acestuia din resurse proprii. (Unul dintre redactorii departamentului online, care a fost operat de curând, a fost împrumutat de Marius Tucă, cu suma de 3.000 de lei. Marius Tucă a mai împrumutat, până la termenul de plată a drepturilor de autor, mai mulți redactori, pentru „nevoi personale urgente”, cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei).
 4. Modul de operare seamănă izbitor cu cel de la Săptămâna Financiară, publicație economică a Intact Media Group. Același manager George Daniel Matiescu a aplicat aceeași strategie: mai întâi, au fost „preschimbate” contractele de muncă în cele pentru drepturi de autor, apoi acestea din urmă nu au mai fost achitate. Singura diferență este că, în cazul foștilor noștri colegi, păstrarea contracului de muncă a însemnat o diminuare cu 50% a salariului. Drepturile de autor nu sunt achitate nici în ziua de azi, la doi ani de la dispariția Săptămânii Financiare. Foștii angajați, care au avut inspirația de a nu renunța la contractele de muncă, și-au recuperat sumele restante (nu și plățile compensatorii), după procese îndelungate.

Se deduce că Intact Media Group își acoperă din datorii și îți limitează pagubele înregistrate cu societățile care au deținut marca Jurnalul Național, pe seama angajaților și colaboratorilor publicației.

În afara unui comunicat de presă laconic al Intact Media Group și care nu conține niciun angajament față de noi, conducerea societății nu ne-a împărtășit niciuna dintre intențiile sale de viitor.

Marius Tucă, directorul editorial al publicației, a avansat mai multe termene „ferme” de plată a drepturilor de autor - niciunul dintre acestea nefiind respectat.
În aceste condiții, nu ne rămâne decât să ne raportăm la zvonuri și speculații. Acestea creditează închiderea publicației „Jurnalul Național” în formatul actual și a site-ului jurnalul.ro, imediat după data de 5 iunie 2013, când se vor împlini 20 de ani de apariție a ediției print a publicației.

Încercările de a dialoga cu conducerea societății au eșuat. Orice inițiativă, cât de timidă, de a obține mai mult decât promisiuni fără acoperire, a fost înăbușită în fașă de Marius Tucă, care a alternat amenințările (puse în practică, în cazul unora dintre redactorii mai „înfipți”), cu alte promisiuni, tot fără acoperire și care, așa cum am mai arătat, nu au fost onorate.

Pe de altă parte, managementul a refuzat inclusiv un dialog pentru susținerea proiectului jurnalul.ro, care, prin creșterea substanțială a audienței în intervalul decembrie 2012 – martie 2013, a ajuns să genereze profit. Audiența a scăzut, însă, abrupt în aprilie, ca urmare a restrângerii activității întregului colectiv redacțional, obligat să caute mijloace alternative de subzistență.

Atitudinea managerului Daniel Matiescu față de această evoluție denotă că Intact Media Group preferă ca și site-ul jurnalul.ro să fie lăsat să moară și să fie închis, în loc să fie, de pildă, ofertat redactorilor, în contul datoriilor cumulate și care, este limpede, nu mai pot fi achitate din încasările Intact Publishing SRL. Această atitudine denotă rea-voință și ostilitate inexplicabilă față de angajații care, timp de până la două decenii, au contribuit la prosperitatea patronatului Jurnalului Național.

Ținem să subliniem, din nou, că este un demers cu totul excepțional. Nu suntem adepții spălării rufelor murdare în public, am rezistat patru luni sperând într-o soluționare corectă a crizei cu care se confruntă publicația la care lucrăm. Din păcate, în loc să ne informeze deschis asupra demersurilor pe care le are în vedere, managementul a preferat să acționeze ca și când am fi inamicii săi și nu parteneri. Informații despre intențiile patronatului și managementului au apărut, „pe surse”, în mediile care monitorizează evoluția presei, în loc să ne fie nouă comunicate, în primul rând.

În pofida acestei atitudini, rămânem loiali Jurnalului Național și publicului nostru și, în măsura în care vom fi plătiți pentru munca noastră, o vom continua. În cazul în care, așa cum suspectăm, drepturile noastre vor rămâne neachitate, se va putea spune, pe românește, că ne-am luat o mare țeapă de la Intact Media Group, întrucât, după cum se știe, drepturile de autor sunt ultimele la masa credală... În acest caz, prezentul protest va rămâne ca o mărturie și ca un avertisment la adresa altor jurnaliști și profesioniști media & activități conexe, care vor avea prilejul să colaboreze cu Intact Media Group.

În continuare, vă prezentăm modelul contractului pentru drepturi de autor, impus de Intact Publishing SRL redactorilor Jurnalul Național, în luna octombrie 2012. Documentul are relevanță în susținerea unora dintre aspectele invocate mai sus. Vă invităm să remarcați faptul că obligațiile noastre se întind pe pagini întregi, iar cele ale beneficiarului pe câteva rânduri. Nerespectarea clauzelor contractuale de către noi, autorii, se sancționează cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de euro. În schimb, nu există sancțiuni pentru nerespectarea clauzelor de către beneficiarul Intact Publishing SRL.

Precizare: Paginademedia.ro va publica cateva pasaje esentiale din acest contract.

 • Art. 2.5 Autorul va putea declara rezilierea contractului cu efect imediat in cazul in care Beneficiarul intarzie plata sumelor cuvenite Autorului cu mai mult de 60 (saizeci) de zile de la scadenta.
 • Art. 4.8 Dispozitiile prezentului contract sunt confidentiale si nu pot fi facute publice decat cu acordul scris si expres al Beneficiarului. Autorului ii este interzis sa comunice tertilor informatii sau date la care are acces in virtutea activitatii pe care o desfasoare in temeiul prezentului contract precum si sa foloseasca in interes personal aceste informatii si date, daca aceasta comunicare sau utilizare este de natura a prejudicia in vreun fel pe Beneficiar sau persoanele la care se refera respectivele informatii sau date, atat timp cat acestea nu au fost facute publice de catre Beneficiar, precum si orice alte informatii sau date legate, direct sau indirect, de cele de mai sus.
 • Art. 4.9 Obligatia de confidentialitate, astfel cum este prevazuta mai sus, se mentine in sarcina Autorului si dupa data incetarii prezentului contract. Autorul nu se va putea prevala de necunoasterea caracterului confidential al vreunor date sau inforrnatii. In acest sens, Autorul declara ca a luat act, prin semnarea prezentului contract, de recomandarea de a-l consulta pe Beneficiar ori de cate ori are vreun dubiu cu privire la caracterul confidential al vreunor date sau informatii.
 • Art. 5.2.11 Pe toata durata prezentului Contract si, ulterior, in mod perpetuu, Autorul se obliga sa nu discrediteze prin declaratii sau orice alta atitudine ori modalitate, individual sau colectiv, asociatii/actionarii Beneficiarului, persoanele din conducerea actuala sau viitoare a Beneficiarului sau pe Beneficiar ori companiile care formeaza trustul media din care Beneficiarul face parte sau persoanele din conducerea actuala sau viitoare a acestor companii ori asociatii/actionarii acestor companii, in fata angajatilor Beneficiarului, a partenerilor de afaceri ai Beneficiarului, a angajatilor companiilor respective sau a partenerilor de afaceri ai companiilor respective, in mass media sau fata de orice alti terti si/sau sa nu faca niciun fel de declaratii, in forrna scrisa sau orala, presei scrise, televiziunilor sau oricaror organizatii media, de natura sa aduca atingere imaginii Beneficiarului sau companiilor respective ori asociatilor/actionarilor Beneficiarului, conducerii sau angajatilor ori partenerilor de afaceri ai acestora ori produselor, serviciilor sau politicilor de media ale acestora.
 • Art. 6.2 in caz de executare culpabila defectuoasa si/sau partiala a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Autor, Beneficiarul va putea declara rezilierea contractului cu efect imediat si fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si/sau va putea pretinde Autorului daune in cuantum de pana la 5.000 (cincimii) Euro cu titlu de despagubiri, in termen de 15 de zile de la data notificarii/denuntarii, sub sanctiunea unor penalitati zilnice de intarziere in cuantum de 1%, totalul acestora putand depasi nivelul sumei asupra careia penalitatile sunt aplicate. Aceste despagubiri vor putea fi retinute de catre Beneficiar si din sumele datorate Autorului, fara indeplinirea altor formalitati decat simpla incunostintare.

Știre în curs de actualizare

LIKE. Fiți la curent cu știrile și pe contul de Facebook Paginademedia.ro

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro

Comentarii

 • Ziarul Finaciar a fost primul urmeaza Jurnalul National.Acesta din urma se vinde /gratuit la Taverna Sarbului, tirajul in functie de clientii localului.Se pregateste Antena 3.Pupatul in fund, linsul si obedienta se plateste cu bani grei insa gunoiul miroase. Asteptam clientela la GLINA, cu escorta USL
 • Unde este Sorin Stoian cand e nevoie de el? :))) Amuzante erau sedintele cu "scalabilul" de el! Bleah! Unde e marketingu' cand ai nevoie de el? Acum e una Andreea Ene, aia nici pe muica ei nu e in stare sa o vanda! Ionita Adrian e in concediu...in sfarsit, a pus pauza la excel! Sa vina Caracalul sa puna umaru' la salvarea Jurnalul! Bleah...a...si vanzarile...Doamna Iancu..una mai cra cra decat alta...scarba mare mon cher!
 • nu inteleg de ce se jubileaza la agonia presei. oricum, se pare ca au existat reactii si ca salariile vor fi platite. Asta ar trebui sa ne bucure pe toti, nu doar pe ei...
 • HA HA HA de cand e USL-ul la putere nu mai au pe cine critica Latraii lu' voiculescu, deja este prea mult un intreg trust de presa sa-l critici decat pe Basescu.A-ti pute-a sa va luati bani frumosi din a critica USL-ul daca va da voie Varanul pana atunci la Sapa cu voi.
 • TOATE SLUGILE VARANAULUI SA NU AIBA CE MANACA!!!! Va meritati soarta, sper sa va fie si mai greu!!!! Comicul Badea Mircea si pastorul Gadea au mii de euroi, iar voi cucu!!!!
 • nu inteleg de ce mai stau acolo daca nu si au primit salariile de 4 luni? ceva e ciudat...eu m-as reprofila, as gasi altceva de lucru ca sa pot sa traiesc. ei de ce stau??
 • Ai o logica „impecabila”. Pai, daca ar fi fost activisti, de ce sa „moara” taman acum, cand au ajuns, nu-i asa, la putere, cum spune un comentariu de mai sus?

Trimite un comentariu