Skip to main content

LICITAŢIE. Ce venituri vrea din publicitate Radioul public pentru următorii trei ani

 
Radio România
Radio România

Licitaţie demarată de Radioul public. Postul anunţă selecţia vînzătorului de publicitate pentru următorii trei ani. Ce încasări minime propune?

Publicitate

Faţă de licitaţiile precedente, postul de radio propune o perioadă de contract de trei ani, faţă de doi ani până în prezent.

Anunţul de licitaţie a fost publicat astăzi în Sistemul Electronic de Achizitii publice (SEAP).

Potrivit anunţului, Societatea Romana de Radiodifuziune vrea sa obtina venituri minime garantate de aproximativ 2,1 milioane de euro fara TVA, in urmatorii 3 ani, din vanzarea spatiului publicitar pe posturile sale (adică 700.000 de euro pe an).

În ultimii patru ani (la ultimele două licitaţii), serviciile de gestionare si vanzare a spatiului publicitar al SRR au fost asigurate de firma Best Advertising&Consult SRL. Ultimul contract a fost câştigat prin licitatie deschisa in luna noiembrie a lui 2014, după cum Paginademedia.ro a scris AICI.

Şi la contractele precedente, minimul cerut de postul public a fost acelaşi.

"Pe anii de contract, valoarea minimă garantată prin contract a fost de 700.000 de euro. Media încasărilor a depăşit pragul de un milion de euro pe an", a declarat pentru Paginademedia.ro Marian Străchinescu, managerul Best Advertising.

Posturile din structura SRR care emit On Air sunt Radio România Actualităti (RRA), Radio România Cultural (RRC), Radio România Antena Satelor (RRAS), Radio România Muzical (RRM) şi posturile Radio România Regional (RRR).

Licitatia deschisa lansata de Radioul Public vizează desemnarea unei firme care sa se ocupe de gestionarea si vanzarea spatiului publicitar al SRR pe parcursul a 3 ani, în urma încheierii unui acord cadru si ulterior a trei contracte subsecvente anuale."Spatiul publicitar SRR oferit spre gestionare si vânzare este de maximum 8 minute/ora, aferent fiecăruia dintre posturile RRA, RRC, RRM, RR Antena Satelor si RRR (conf. Legii nr.504/2002 art.35), în functie de specificul si grila de programe a fiecărui post.

SRR are în vedere ca, prin achizitia acestor servicii, operatorul economic declarat câstigător (Prestatorul) să încheie contracte cu clienti, în numele si pe seama SRR, pentru un venit minim garantat anual de 3.150.000 lei fără TVA (cca 700.000 euro fără TVA), respectiv 9.450.000 lei fără TVA (cca 2.100.000 euro fără TVA), pe 3 ani.

Durata contractului 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019.

Din venitul sus menţionat se va deduce comisionul Prestatorului. Comisionul dedus din venit va fi unic pe toată durata contractului si va include toate cheltuielile ofertantului (Prestatorului), legate de executarea contractului.

Oferta depusă va contine obligatoriu comisionul solicitat de ofertant, exprimat prin procent unic, pentru realizarea venitului minim garantat anual de 3.150.000 lei (fără TVA) respectiv 9.450.000 lei (fără TVA), pe 3 ani, se arata in Caietul de sarcini al licitatiei.

In document se mai precizeaza ca: la evaluarea ofertelor, comisia de evaluare va avea în vedere factori de natură financiară, respectiv pretul cel mai scăzut, care rezultă din aplicarea celui mai mic comision ofertat la un venit de 3.000.000 euro (exclusiv TVA), pentru 36 luni, respectiv 1.000.000 euro/an (exlusiv TVA).


Pe toată perioada de derulare a contractului comisionul solicitat va fi unic, de minim 1% si maxim 15%.

Prestatorul va încasa procentul cuvenit la sfarsitul fiecarei luni în baza venitului încasat de către SRR, ca urmare a contractelor încheiate de Prestator cu clientii, în numele si pe seama SRR, cu derulare în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019, aferente serviciilor efectuate pentru vânzarea spatiul publicitar SRR, pentru realizarea unui venit minim garantat de 2.100.000 euro (exclusiv TVA).

Ce firme pot participa si ce firme nu pot participa la licitatie

SRR precizeaza in caietul de sarcini ca "la procedură nu vor participa operatori economici care au avut sau se află în situatii litigioase cu SRR sau alte institutii, sau /si operatori economici de la care SRR are de recuperat anumite sume de bani, indiferent dacă aceste creante, la data derulării procedurii de atribuire, sunt dovedite a fi certe, lichide si exigibile sau nu – situatii apărute din motivele stipulate la art.165 (1) din legea 98/2016 privind Achizitiile publice.

De asemenea, "ofertantul declarat câstigător pe perioada derulării contractului cu SRR nu va putea utiliza spatiul publicitar pus la dispozitie pentru promovarea de spoturi privind posturile de radio concurente".

In privinta conditiile financiare pe care trebuie sa le indeplineasca firmele care participa la aceasta licitatie, SRR solicita ca 'cifra de afaceri minima anuala a ofertantului in ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015), trebuie sa fie cel putin 1.350.000 lei, exclusiv TVA.

In privinta conditiile tehnice, 'ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau a mai multor contracte, servicii similare obiectului contractului, cu o valoare cumulata minima de 675.000 lei exclusiv TVA'.


Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente in cadrul acestei licitatii este 18.11.2016.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 28.11.2016. Data limita de evaluare a ofertelor este 23.12.2016.

Citeşte şi:

Autor: Adrian Vasilache adrian.vasilachepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus