Skip to main content

Distribuitorul Hiparion a intrat în insolvenţă

 

Publicitate

Compania de distribuţie Hiparion a intrat oficial în insolvenţă. Pe 15 ianuarie, Tribunalul Bucureşti a deschis procedura generală împotriva debitorului Hiparion Distribution şi a numit un administrator judiciar.

Paginademedia.ro publică, în continuare, decizia instanţei.

Administrator judiciar provizoriu afost numită Valor SPRL. Până la 1 martie, se vor admite “cererile de admitere a creanţelor asupra averii debitorilor”

Hotărârea instanţei:

Admite cererea formulata de SC HIPARION DISTRIBUTION SA. În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului SC HIPARION DISTRIBUTION SA.

Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar.

Dispune întocmirea şi predarea către administratorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în procedura de insolventa, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Fixează următoarele termene limită:

a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –01.03.2013;

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 22.03.2013;

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor– 08.04.2013;

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor - 27.03.2013.

Numeşte administrator judiciar provizoriu VALOR SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu o retributie lunara de 4.000 RON (exclusiv TVA).

Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.

În temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege.

Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din lege.

În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 23.04.2013, C.3, ora 09.00 Definitivă şi executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Au trecut cu firma cu tot pe prespoint, cioclii presei reoladed, asadar hotia merge mai departe.
  • Dupa ce au facut praf firmele mici prin comisioanele practicate, pur sisimplu au trecut cu firma cu tot pe prespoint si asadar hotia merge mai departe. Cioclii presei joaca tare, iar ziarele sunt niste papa lapte, cu care hotii astia isi sterg fundul.
  • au de suferit ei, oricum erau tepari, nu-i plange nimeni. Ca presa nu mai exista de mult
  • tradu-ne ce inseamna asta. cine are de suferit, ce se estimeaza... fii jurnalist! ;)

Trimite un comentariu

sus