Skip to main content

Trei membri CNA reclamă protocolul TVR-Ministerul Agriculturii la Parlament: Aduce atingere independenţei editoriale

 

CNA

Publicitate

ACTUALIZARE.  Narcisa Iorga spune că Laura Georgescu încearcă "să apere politic acţiunile nocive ale domnului Săftoiu" (preşedintele TVR), într-o replică la afirmaţiile şefei CNA, legate de o scrisoare adresată ieri Parlamentului de trei membri ai Consiliului (Narcisa Iorga, Valentin Jucan şi Florin Gabrea), privind protocolul dintre TVR şi Ministerul Agriculturii.

"Scrisoarea noastră nu era adresată nicidecum doamnei preşedinte al CNA, ci Parlamentului României", mai spune Iorga, în reacţia primită de Paginademedia.ro. Declaraţia completă, la finalul articolului.

Membrii CNA Narcisa Iorga, Valentin Jucan şi Florin Gabrea reclamă la Parlament protocolul dintre Televiziunea Română şi Ministerul Agriculturii, semnat de cele două instituţii, pe 30 octombrie.

Potrivit celor trei membri CNA, protocolul prevede ca obligaţie a SRTv "să promoveze prin programele sale o imagine a MADR unică, coerentă".

Cei trei spun, într-o scrisoare deschisă adresată Comisiilor de cultură din Parlament, că acest protocol ar aduce atingere independenţei editoriale a TVR şi că televiziunea publică "riscă sancţiunea cea mai gravă prevăzută de lege, anume retragerea licenţei".

"Vă solicităm intervenţia fermă în sensul stopării unui act ce se poate constitui într-un precedent periculos pentru libertatea presei din România", se arată în scrisoarea semnată de Narcisa Iorga, Florin Gabrea şi Valentin Jucan.

În şedinţa de astăzi (5 decembrie), Narcisa Iorga a propus discutarea acestui parteneriat, în contextul în care grila "TVR3 Rural" intră în vigoare astăzi. Propunerea ei nu a primit decât două voturi (Valentin Jucan şi Narcisa Iorga), ceilalţi membri s-au opus introducerii pe ordinea de zi a acestui subiect.

"Demersul nostru este facut in speranta ca Parlamentul, care controleaza activitatea SRTv, va reactiona in sensul restabilirii legalitatii, avand in vedere ca CNA, in plenul sau, a refuzat astazi sa ia in discutie acest protocol, cu toate ca directorul general al SRTv a anuntat public ca incepand cu data de 6 decembrie a.c. va emite noul TVR3 Rural, fara sa aiba acordul CNA", se mai spune în scrisoarea semnată de Narcisa Iorga, Valentin Jucan şi Florin Gabrea.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a primit protocolul semnat de Claudiu Săftoiu, preşedintele-director general al TVR, şi ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, în urmă cu două săptămâni, la solicitarea Narcisei Iorga.

"Când participi la activitatea CNA doar 2 zile pe săptămână (marţi şi joi când se desfăşoară şedinţele publice) nu ai cum să cunoşti etapele comunicării interinstituţionale şi cu atât mai puţin managementul intern", a declarat Laura Georgescu, pentru Mediafax, făcând referire la cererea Narcisei Iorga de introducere pe ordinea de zi a şedinţei a subiectului TVR - MADR.

Ce presupune acest protocol?

"Domnul Claudiu Săftoiu, Preşedinte-Director General al SRTv, a semnat la data de 30.10.2013 un Protocol de cooperare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (anexat prezentei), prin care <pune la dispoziţia MADR gama de emisiuni şi producţii specifice ale SRTV, precum şi mediile de difuzare TVR1, TVR2, TVR Internaţional, TVR News etc" şi "promovează prin programele sale (transmisiuni naţionale şi regionale) o imagine a MADR unică, coerentă (...) lucrând într-o strategie comună cu MADR>.

De cealaltă parte, MADR se obligă să sprijine <implicarea unor terţi parteneri, care susţin buna realizare a programelor care au acelaşi scop şi obiective, ca cele prevăzute în prezentul acord de colaborare, pentru realizarea de proiecte/programe în coproducţie cu SRTv>", după cum reiese din scrisoarea deschisă.

Reacţia preşedintei CNA: Acest subiect nu se putea introduce pe ordinea de zi, întrucât nu exista documentaţia completă

  • Laura Georgescu, preşedintele CNA, a declarat, pentru Mediafax, că din conţinutul scrisorii adresate Parlamentului "reiese clar că cei 3 semnatari (1 în concediu din 14.11.2013 până în 06.12.2013 - Florin Gabrea, n.r.) nu-şi cunosc domeniul de activitate (articolul 10, alineatul 4 din Legea audiovizualului)".
  • "Consiliul îşi exercită dreptul de control asupra conţinutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe".
  • Laura Georgescu a mai declarat pentru agenţia de presă că acest subiect făcea deja obiectul acestei comunicări între CNA şi SRTv şi pentru acest subiect "exista deja monitorizarea grilei TVR 3 în perioada 6 - 9 decembrie 2013". "Acest subiect nu se putea introduce pe ordinea de zi, întrucât nu exista documentaţia completă", a spus Georgescu.
  • "Pentru afirmaţia 'cei 8 membrii USL şi UDMR', le atrag atenţia public celor 3 semnatari, că, odată votaţi de Parlament, nu mai pot reprezenta PDL".

Scrisoarea deschisă a membrilor CNA, în continuare: 

Către Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
În atenţia Comisiilor pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii

Stimaţi senatori şi deputaţi,

Noi, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului semnatari ai acestei scrisori, ne adresăm Dumneavoastră în temeiul Legii audiovizualului nr. 504/2002 art. 10(6), art. 11(6), în calitatea noastră de garanţi ai interesului public.

Vă sesizăm încălcarea prevederilor Constituţiei României referitoare la libertatea presei şi ale Legii audiovizualului de către Societatea Română de Televiziune, prin acţiunile nemijlocite desfăşurate de Preşedintele Director General Claudiu Săftoiu, încălcări ce ar putea duce la pierderea licenţei audiovizuale de către SRTv pentru postul TVR3.

Vă solicităm atenţia asupra celor ce urmează şi vă adresăm rugămintea să analizaţi situaţia în care SRTv este pusă de directorul său general prin cedarea responsabilităţii editoriale către o autoritate publică centrală, contrar Constituţiei României şi prevederilor Legii audiovizualului.

Procedăm astfel în speranţa ca, prin autoritatea Dumneavoastră, activitatea SRTv fiind sub control parlamentar, să determinaţi revenirea la cadrul legal a conducerii SRTv.

În fapt, dl Claudiu Săftoiu, Preşedinte-Director General al SRTv, a semnat la data de 30.10.2013 un Protocol de cooperare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (anexat prezentei), prin care ”pune la dispoziţia MADR gama de emisiuni şi producţii specifice ale SRTV, precum şi mediile de difuzare TVR1, TVR2, TVR Internaţional, TVR News etc” şi ”promovează prin programele sale (transmisiuni naţionale şi regionale) o imagine a MADR unică, coerentă (…) lucrând într-o strategie comună cu MADR”. De cealaltă parte, MADR se obligă să sprijine ”implicarea unor terţi parteneri, care susţin buna realizare a programelor care au acelaşi scop şi obiective, ca cele prevăzute în prezentul acord de colaborare, pentru realizarea de proiecte/programe în coproducţie cu SRTv”.

În drept, Constituţia României art. 31 referitor la Dreptul la informaţie prevede, la alin. (5), că ”Serviciile publice de radio şi televiziune sunt autonome”, iar art. 30, referitor la Libertatea de exprimare, prevede la alin. (2) că ”Cenzura de orice fel este interzisă”.
În completarea Constituţiei, Legea audiovizualului nr. 504/2002 prevede, la art. 6, următoarele:

”(1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.
(2) Independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine”.

Or, prin obligaţiile părţilor prevăzute în Protocolul de cooperare, SRTv abandonează misiunea fundamentală a jurnalismului, lăsând ca activitatea ziariştilor săi să fie cenzurată de o autoritate publică, în detrimentul major al dreptului abonaţilor SRTv la informare corectă. Practic, dl Caludiu Săftoiu transformă societatea publică de televiziune într-o eficientă instituţie de PR pentru Ministerul Agriculturii.

Atragem atenţia asupra următoarelor definiţii şi reglementări impuse de Legea audiovizualului nr. 504/2002:

Art. 1
”2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conţinut şi un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire şi identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii”;
”11. responsabilitate editorială - ”exercitarea unui control efectiv asupra selecţionării programelor şi asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere. În sensul dispoziţiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică, prin sine şi în mod necesar, un alt tip de răspundere juridică pentru conţinutul serviciilor furnizate”;
”30. licenţă audiovizuală - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe; în funcţie de modalitatea tehnică de transmisie, licenţa audiovizuală poate fi analogică sau digitală”;
”13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune”;
”12. furnizor de servicii media - persoană fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a acestuia”;

Având în vedere toate aceste prevederi legale şi analizând conţinutul Protocolului de cooperare semnat de Preşedintele-Director General SRTv şi Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, apreciem că:

1. Societatea Română de Televiziune cedează către terţi responsabilitatea editorială ce-i revine exclusiv prin lege. În fapt, suntem în prezenţa unei cedări a licenţelor audiovizuale, a dreptului de difuzare a unor programe, drept care se naşte doar prin acordarea licenţei audiovizuale de către Consiliu.

Potrivit legii, furnizarea unui serviciu de programe, respectiv dreptul de a difuza într-o zonă determinată un anume serviciu de programe se poate face numai în baza licenţei audiovizuale, actul emis în baza unei decizii a Consiliului, radiodifuzorul - furnizor de servicii media audiovizuale, fiind persoana căreia îi revine responsabilitatea editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual. Or, potrivit Protocolului de cooperare, SRTv ”pune la dispoziţia MADR gama de emisiuni şi producţii specifice ale SRTV, precum şi mediile de difuzare TVR1, TVR2, TVR Internaţional, TVR News etc” (v. Capitolul lV Obligaţiile părţilor, art. 5)

2. Societatea Română de Televiziune riscă sancţiunea cea mai gravă prevăzută de lege, anume retragerea licenţei conform art. 57 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 504/2002, cu atât mai mult cu cât în cazul unui alt radiodifuzor, într-o speţă similară, a fost aplicată aceeaşi măsură.

Noi, semnatarii, respectăm libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie corectă ca principii fundamentale ale unui stat de drept.

Considerăm că interferenţa unei autorităţi publice a statului, cum este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, parte a Executivului, în politica editorială a Societăţii Române de Televiziune aduce grave atingeri independenţei jurnaliştilor SRTv şi implicit dreptului la informare corectă al abonaţilor SRTv.

SRTv a anunţat public transformarea canalului TVR3 într-unul dedicat agriculturii, fără să solicite acordul CNA pentru o modificare a grilei în acest sens. Această faptă o considerăm agravantă întrucât SRTv a obţinut la 24 octombrie a.c. aprobarea CNA pentru o grilă ce avea să fie desfiinţată după cinci zile, prin încheierea Protocolului de cooperare cu MADR. Preşedintele-Director General Claudiu Săftoiu s-a angajat ca SRTv să promoveze prin programele sale ”o imagine a MADR unică, coerentă”, ceea ce contravine şi prevederilor art. 6 din Legea nr. 41/1992 de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Televiziune, în baza căreia instituţia este supusă controlului Parlamentului.

Vă solicităm intervenţia fermă în sensul stopării unui act ce se poate constitui într-un precedent periculos pentru libertatea presei din România şi vă asigurăm de întreaga noastră susţinere, în temeiul Legii audiovizualului.

Narcisa IORGA – membru CNA

Florin GABREA – membru CNA

Valentin Alexandru JUCAN - membru CNA

Reacţia Narcisei Iorga la afirmaţiile Laurei Georgescu legate de scrisoarea celor trei membri CNA

"Scrisoarea noastră nu era adresată nicidecum doamnei preşedinte al CNA, ci Parlamentului României.

Am propus să discutăm subiectul în CNA, dar maşinăria de vot s-a opus categoric, din nou fără nicio motivare. De aceea am ales să ne adresăm parlamentarilor. Nu mă surprinde însă deloc reacţia doamnei Laura Georgescu, care din grabă să apere politic acţiunile nocive ale dlui Săftoiu, uită că ieri dimineaţă, echipa tehnică a CNA a confirmat public că SRTv nu a comunicat nimic Consiliului. Deci toată comunicarea a fost purtată ulterior.

Dna Laura Georgescu şi ceilalţi şapte parteneri de vot ai domniei sale, preocupaţi să fie scut în faţa televiziunilor de partid, nu pe chestiuni funcţionăreşti ar trebui să se concentreze, căci nu schimbarea culorii din mov în verde a siglei TVR 3 contează, ci esenţa Protocolului, anume cedarea responsabilităţii editoriale şi a mediilor de difuzare ale SRTv către un minister.

Chiar dacă preşedintele CNA, depăşind cadrul legal, a sugerat ieri SRTv înaintarea documentelor, în ideea că ”le rezolvă” domnia sa fără prea mult zgomot, problema de fond rămâne: directorul general al televiziunii publice pune jurnaliştii acestei instituţii la picioarele unui ministru, iar CNA, prin votul a 8 dintre membrii săi, refuză să ia măcar în discuţie acest act de o gravitate fără precedent în presa ultimilor 20 de ani. Sper ca Parlamentul României să fie mai responsabil.

Narcisa Iorga."

Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

Trimite un comentariu

sus