Skip to main content

Metroul din Drumul Taberei întârzie să apară, dar are agenţie de publicitate. Contract de aproape 100.000 de euro pentru o firmă cu un singur angajat

 
METROU - MAGISTRALA 5
METROU - MAGISTRALA 5

METROU - MAGISTRALA 5
Foto: Octav Ganea, Mediafax Foto

Publicitate

Metroul din Drumul Taberei întârzie, dar are deja o agentie care îi va face publicitate noii magistrale, va face conferinţe de presă pentru fiecare staţie, pixuri, fluturaşi şi chiar "plăci comemorative". Pentru aproape 100.000 de euro, agenţia trebuie să facă materiale audio-video, PR, conferinţe, şi un site.

Cine a câştigat? O companie din Suceava, cu un singur angajat, care are în "palmares" lucrări pentru primării din Oneşti, Iaşi, Satu Mare şi pentru Comuna Baru, din judeţul Hunedoara. Cum a câştigat?

Paginademedia.ro vă prezintă detaliile contractului, cine este agenţia, ce va face exact, care au fost criteriile şi cum a fost acceptată oferta câştigătoare.

Metrorex a atribuit in 10 martie 2015 catre Promo Media SRL din Suceava, o firma cu un singur angajat, un contract de peste 90.000 de euro (410.000 lei) fara TVA, pentru servicii de informare si publicitate pentru proiectul Linia de Metrou Magistrala 5, potrivit unui anunt publicat joi, 19 martie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Caietul de sarcini prezintă până la cele mai mici detalii ce trebuie făcut, de la panourile de promovare şi conferinţele de presă - una pentru fiecare staţie deschisă din noul tronson, la numărul de pixuri (cel puţin 500) şi de poze pe care trebuie să le facă firma: "Inregistrarile foto se vor efectua permanent, fiind necesar un numar de 150 de poze lunar (10 poze/statie, 10 poze in depou, 40 de poze generale) si 200 poze la final de proiect". În plan sunt şi "plăci comemorative" (40 la număr).

Dupa sistarea finantarii si a lucrarilor, apoi reluarea acestora prin fonduri UE, autoritatile promit ca Magistrala 5 va fi finalizata la sfarsitul anului 2016. Pana atunci insa, incepe o campanie de informare si publicitate.

DETALIILE CONTRACTULUI. Castigatorul ar trebui sa ofere servicii de informare si publicitate exterioara, publicitate interioara, materiale audio-video, materiale fotografice, public relation si mass-media, conferinte, materiale publicitare, materiale promotionale, website pentru intreg proiectul Magistralei 5 de Metrou.

 • Estimarea initiala a valorii contractului a fost de 160.000 de euro (722.621 lei) fara TVA.
 • Termenul de implementare este de 26 de luni de la data atribuirii contractului.
 • Cerinta minima de participare la licitatie: Media cifrei de afaceri in perioada 2011-2013 sa fie de minim 700.000 lei

Cinci oferte pentru un contract

Metrorex a primit 5 oferte pentru acest contract de achizitii publice, dintre care patru au fost declarate admisibile si doar una castigatoare - cea a firmei Promo Media SRL.

Care sunt cele 5 oferte:

1. Promo Media SRL
2. Asocierea dintre:

- Avensa Consulting SRL (lider de asociere)
- Agentia de Publicitate Boardmedia SRL (asociat)

3. Agrafics Communication
4. Media Consulta International
5. Dual Promo SRL

Câştigătorul, o firmă cu un angajat şi cifră de afaceri sub caietul de sarcini. Cum a câştigat?

Cine este firma Promo Media SRL. Datele de la Registrul Comertului arata ca firma din Suceava este detinuta integral de Mariniuc Daniel (un tanar de 30 de ani din Suceava - nascut in 10 februarie 1985), acesta fiind si administratorul firmei.

Datele de la Ministerul de Finante arata ca firma Promo Media SRL are un singur angajat si cifre de afaceri mai mici decat limita prezentata in caietul de sarcini pentru a se califica la licitatia Metrorex:

Cifra de afaceri 2013: 704.914 lei
Cifra de afaceri 2012: 411.248 lei
Cifra de afaceri 2011: 396.286 lei

Oficialii Metrorex spun că firma a câştigat întrucât este un IMM şi "potrivit legislatiei beneficiaza de reduceri cu 50% la criteriile cerute".

„Firma este un IMM si potrivit legislatiei beneficiaza de reduceri cu 50% la criteriile cerute in achizitiile publice”, au declarat reprezentantii Metrorex pentru paginademedia.ro.

„Precizăm că operatorul economic care a fost declarat câştigător al procedurii a prezentat documente care susţin îndeplinirea cerinţelor de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire. Totodată, menţionăm că S.C. PROMO MEDIA S.R.L. se încadrează în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, depunând în acest sens documentele prevăzute de legislaţia în domeniu, iar conform art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, “Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii”, au menţionat reprezentantii Metrorex.

S.C. PROMO MEDIA S.R.L. a prezentat documente din care să rezulte îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, depunând în acest sens copie după contractele încheiate cu Municipiul Oneşti, Judeţul Satu Mare, Municipiul Iaşi, Comuna Baru – Judeţul Hunedoara, Asociaţia Q-Professionals – Judeţul Suceava, însoţite de documente emise / contrasemnate de beneficiari, din care rezultă îndeplinirea cerinţei, prin care s-a solicitat valoarea minimă cumulată de 330.000 lei.

În cadrul documentelor depuse pentru participarea la procedura de achiziţie, S.C. PROMO MEDIA S.R.L. a prezentat o descriere a modului în care va îndeplini cerinţele caietului de sarcini, corespunzator obiectului contractului de servicii, respectiv a prezentat detaliat metodologia propusă pentru prestarea serviciilor (corespunzător fiecăreia dintre activităţile specifice de informare şi publicitate)", a declarat pentru Paginademedia.ro Aurel Radu, directorul general al Metrorex.

Cum se va face informarea si publicitatea pentru Metroul din Drumul Taberei - panouri, conferinţe de presă, pixuri şi fluturaşi

Pe scurt, ce va face agenţia:

1. Organizarea unei conferinte de presa, cu ocazia punerii in functiune a tronsonului. Publicul tinta va fi informat despre contributia nerambursabila a UE la finantarea contractelor incheiate.

2. Panouri publicitare pentru afisare temporara - 40 de panouri

3. Plăci comemorative. Un număr de 40 de plăci comemorative vor fi instalate, după finalizarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data punerii in functiune. "Pozitionarea placilor comemorative va asigura o vizibilitate buna a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranta si a limitelor de proprietate."

4. Elaborarea si publicarea unor articole de presape parcursul implementarii contractelor sa publice in presa locala 6 articole tiparite, pe durata derularii contractelor, in cel putin 2 cotidiane locale, in care sa evidentieze contributia nerambursabila a UE la realizarea Proiectului si avantajele populatiei din zona

5. Organizarea de evenimente: la fiecare deschidere de staţie, un eveniment cu autorităţile şi cu presa.

6. Elaborarea si distribuirea de materiale informative despre proiect (pliante, fluturasi): un film cu progresul lucrărilor şi cel puţin 5000 de pliante, 500 de mape, 100.000 de fluturaşi, 500 de pixuri, 500 de stickuri, 1000 de pungi personalizate şi 500 de căni termos.

7. Monitorizare presa scrisa si on-line: urmarirea zilnica a materialelor jurnalistice referitoare la proiect

8. Crearea si actualizarea unui site web dedicat Proiectului

METROU - MAGISTRALA 5
Foto: Octav Ganea, Mediafax Foto

Detaliat, toate activităţile de promovare:

Conform datelor din Caietul de Sarcini al licitatiei, "Prestatorul va elabora Planul de Actiune pentru Promovarea Proiectului in termen de 15 zile de la data semnarii Contratului de servicii de informare si publicitate privind asistenta financiara nerambursabila asigurata din fonduri publice pentru Proiectul 'Linia de metrou Magistrala 5: Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Oprea) inclusiv Valea ialomitei' pe care il va supune aprobarii Beneficiarului.

Prestatorul va implementa Planul de Actiune pentru promovarea Proiectului (..) in termenele stabilite. Toate produsele si actiunile de informare si publicitate realizate de Prestator vor fi supuse aprobarii prealabile a Metrorex SA.

Elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea proiectului se va face in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala (MIV) pentru Programul Operational Sectorial Transport disponibil la www.ampost.ro.

In elaborarea Planului de Actiune pentru Promovarea Proiectului, se va avea in vedere includerea urmatoarelor activitati:

1. Organizarea unei conferinte de presa
Cu ocazia punerii in functiune a tronsonului, Metrorex SA va organiza o conferinta de presa pentru informarea publicului tinta despre rezultatele obtinute dar si despre cele dorite a se obtine ca urmare a implementarii acestui proiect. Publicul tinta va fi informat despre contributia nerambursabila a UE la finantarea contractelor incheiate.

2. Panouri publicitare pentru afisare temporara
In termen de maxim o luna de la semnarea Contractului de servicii de informare si publicitate privind asistenta financiara nerambursabila asigurata din fonduri publice, vor fi instalate un numar de 40 de panouri publicitare pentru afisare temporara, cu respectarea cerintelor privind publicitatea la fata locului a proiectelor finantate de UE.

Prestatorul va concepe, fabrica, instala, intretine si demonta panourile publicitare in conformitate cu cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport disponibil la www.ampost.ro.

Prestatorul are obligatia de a obtine acordul prealabilal beneficiarului pentru toate produsele si actiunile de comunicare realizate.

3. Placile pentru afisare permanenta (placi comemorative)
Dupa finalizarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data punerii in functiune a tronsonului, vor fi montate placi pentru afisare permanenta.

Prestatorul va elabora proiectul placilor pentru afisare permanenta in conformitate cu cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport disponibil la www.ampost.ro.

Vor fi amplasate un numar de 40 de bucati placi pentru afisare permanenta, cu aprobarea prealabila a Metrorex SA. Pozitionarea placilor comemorative va asigura o vizibilitate buna a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranta si a limitelor de proprietate.

Prestatorul va transmite catre Metrorex SA proiectul placilor comemorative in vederea aprobarii prealabile.

Prestatorul va furniza si monta placile comemorative in urma aprobarii de catre metrorex SA si in baza proiectului aprobat (placile comemorative vor fi conforme proiectului aprobat).

Prestatorul este responsabil de intretinerea corespunzatoare a placilor comemorative si de inlocuirea acestora (ori de cate ori este necesar ca urmare a deteriorarii, sustragerii etc) pana la predarea acestora catre Beneficiar.

4. Elaborarea si publicarea unor articole de presa
Prestatorul are obligatia ca pe parcursul implementarii contractelor sa publice in presa locala 6 articole tiparite, pe durata derularii contractelor, in cel putin 2 cotidiane locale, in care sa evidentieze contributia nerambursabila a UE la realizarea Proiectului si avantajele populatiei din zona, ca urmare a implementarii acestui Proiect.

Continutul si forma articolelor de presa vor fi aprobate, in prealabil, de catre metrorex SA. Prestatorul va pune la dispozitia Metrorex SA cate 2 exemplare ale publicatiilor respective.

5. Organizarea de evenimente
Pentru asigurarea informarii si publicitatii, Prestatorul va organiza evenimente publice in zona implementarii contractului. Toate materialele folosite la evenimente vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial transport disponibil la www.ampost.ro si vor fi aprobate de catre metrorex SA.

5.1 Pe durata derularii contractului, la fiecare deschidere de statie, Prestatorul va organiza conferinte de informare cu reprezentanti ai autoritatilor locale, inclusiv reprezentanti ai presei. (..) Prestatorul va transmite Metrorex SA documente suport (fotografii, inregistrari video, corespondenta, dupa caz) privind realizarea acestor conferinte.

Pentru fiecare conferinta de presa, Prestatorul va pregati pungi personalizate cu materiale despre Proiect. Pungile distribuite la conferinte vor contine:

- mapa de prezentare a Proiectului
- materiale informative (pliante, fluturasi);
- obiective promotionale inscriptionate (pixuri, memory stick-uri, calendare etc).
Pungile vor fi pregatite si distribuite de Prestator exclusiv participantilor la eveniment.
Continutul si forma de prezentare a pungii personalizate (care va include o parte sau toate elementele enumerate mai sus) vor fi aprobate in prealabil de catre Metrorex SA.

5.2 Cu ocazia receptiei de terminare a lucrarilor executate, Prestatorul va organiza o conferinta de presa, cu reprezentanti ai autoritatilor Centrale/Locale si in prezenta reprezentantilor mass-media.

Pentru conferinta de presa, Prestatorul va pregati pungi personalizate cu materiale despre Proiect. Pungile distribuite la conferinta vor contine:
- mapa de prezentare a Proiectului;
- catalog de prezentare a Proiectului;
DVD ce va contine filmul realizarii Proiectului (de prezentare a lucrarilor executate);
- materiale informative (pliante, fluturasi);
- Obiecte promotionale inscriptionate (pixuri, memory stick-uri, calendare etc).

Pungile vor fi pregatite si distribuite de Prestator exclusiv participantilor la eveniment. Continutul si forma de prezentare a pungii personalizate (care va include o parte sau toate elementele enumerate mai sus) vor fi aprobate in prealabil de catre Metrorex SA. Prestatorul va transmite catre metrorex SA documente suport (fotografii, inregistrari video, corespondenta) privind realizarea acestui eveniment.

6. Elaborarea si distribuirea de materiale informative despre proiect (pliante, fluturasi)
Cu ocazia organizarii unor evenimente de promovare a Proiectului, Prestatorul va edita materiale informative care vor fi distribuite participantilor (..).

6.1 DVD-uri cu filmul realizarii Proiectului - cerinte minime:
Prestatorul va asigura inregistrarea video a progresului lucrarilor cu echipament propriu. Durata filmului va fi de 2 minute. (...).
Materialul video va fi inregistrat pe DVD in format HD. DVD-urile vor fi impartite la conferinte. Clipul video se va posta atat pe site-ul Metrorex cat si pe site-ul proiectului.

6.2 Materiale Informative tiparite - cerinte minime:
a. Pliante - 5000 bucati
b. Mape - 500 bucati
c. Catalog prezentare Magistrala 5 - 1000 bucati
d. Fluturasi - 100.000 bucati
e. Pop-up, Roll-up - 3 Roll-upuri si un Pop-up vor fi utilizate pe parcursul implementarii contractului, cu ocazia organizarii de evenimente, intalniri cu autoritatile, conferinta de presa etc.
f.Autocolante si placi pe echipamente marti, instalatii: 4000 de autocolante si 200 placi echipamente

6.3 Obiecte promotionale (pixuri, memory stick-uri, agende, mouse pad-uri etc):
-pixuri - 500 bucati
- stick-uri memorie - 500 bucati
- calendare - 500 bucati
- pungi personalizate - 1000 bucati
- mouse pad-uri - 1000 bucati
-agende - 1000 bucati
- suport carti de vizita - 1000 bucati
- cani termos - 500 bucati

6.4 Fotografii pentru surprinderea in imagini a progresului lucrarilor

(..) Inregistrarile foto se vor efectua permanent, fiind necesar un numar de 150 de poze lunar (10 poze/statie, 10 poze in depou, 40 de poze generale) si 200 poze la final de proiect. Fotografiile vor fi inregistrate pe DVD cu o rezolutie de minim 8 MPx. Pozele se vor livra pe suport electronic in doua transe, prima nu mai tarziu de 31.05.2015 iar cea de-a doua la finalizarea proiectului.

7. Monitorizare presa scrisa si on-line

Prestatorul va asigura monitorizarea presei scrise si online. Aceasta activitate presupune urmarirea zilnica a materialelor jurnalistice referitoare la proiect din:
- presa scrisa centrala, locala si internationala (atat cele cu profil cotidian, cat si periodic)
- jurnalele de stiri si talk-show-urile din mass-media audio-vizuale,
- site-urile cu stiri online si publicatiile cu stiri on-line

Buletinele zilnice de monitorizare a presei scrise, audio-vizuale si electronice se vor prezenta in format electronic, printabil, cu imaginile foto cuprinse in articolele originale si linkul de unde a fost luat articolul - in cazul stirilor on-line. (..)

8. Crearea si actualizarea unui site web dedicat Proiectului
Prestatorul va asigura crearea unui site web de prezentare a Proiectului, site ce va fi activ pe intreaga durata de implementare a proiectului. Scopul acestei actiuni este de a furniza informatii cheie despre Proiect, stadiul lucrarilor, fotografii/filme care sa prezinte evolutia lucrarilor etc.

Dupa finalizarea lucrarilor si incheierea proiectului, site-ul web va fi arhivat si predat de Prestator Beneficiarului, pe suport electronic.

Autor: Adrian Vasilache adrian.vasilachepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

 • Imi rezerv dreptul sa nu cred vrajeala asta cu "UE te obliga sa...". Vrajeala bagata la inaintare in destule situatii de autoritati pentru a-si justifica aberatiile altfel nejustificate. De parca ar fi prima situatie de bani europeni sifonati.
 • Cucoana, vad ca iti dai parerea cam in toate treburile, fara sa ai habar cum este treaba cu fondurile europene. Bucata asta de metrou se face cu fonduri UE...cind faci cererea de finantare UE te obliga sa treci si cheltuieli de publicitate - tot UE iti da si banii de publicitate - in care tu trebuie sa faci reclama investitiei, prin diferite metode si mijloace, in care sa oferi oamenilor informatii despre ce se face acolo, cine si cum da banii...iar publicitatea se face si prin panouri temporare / placi permanente, afise, fluturase, flayere, bannere, spoturi publicitare, conferinte, evenimente...toate astea sunt cheltuieli eligibile - daca ai habar ce inseamna asta - in cadrul proiectului. Banii trebuie sa ii folosesti pentru ce scrie in proiect, ptr ca UE verifica modul de cheltuire al banilor, pina la ultimul banut.
  Și inca 2 precizari, ca vad ca esti pe dinafara.
  1. Metroul ori Primaria plateste doar o parte din costurile proiectului - 2 % ori mai mult - oricum o sumă mică...deci nimeni nu fura din banii institutiei...ci se asigura partea de cofinantare a proiectului.
  2. Ce s-a facut pina acum la Metrou s-a facut pe bani publici iar UE nu a avut niciun amestec.
  De aceea nu s-a facut atita zarva.
  Scuze ptr cunoscatori, Doamna este complet straina de subiect, ca sa nu zic altceva...
 • […] Suceava, care are un singur angajat si care trebuie sa promoveze metroul din Drumul Taberei, scrie Paginademedia.ro. Mai exact, societatea urmeaza sa organizeze conferinte de presa pentru fiecare statie, sa realizeze […]
 • vad ca pe nimeni nu deranjeaza ca metroul asta inca nu exista dar bani se dau pe ce? pe publicitate? ce nevoie are o linie de metrou de publicitate? e cumva o diva expirata si are nevoie de publicitate? sa o fi vreun produs indoielnic care musai trebuie vandut? din banii aia nenea care a aprobat are cel putin 30% inapoi in buzunare. se numeste parandarat. am destui ani ca sa-mi aduc aminte ca n-a existat nicio publicitate cand s-a dat drumul la metrou in bucuresti. si toata lumea a nimerit intrarile, iesirile si trenurile. nenica, parca ar construi un pod peste everest, nu o amarata de linie de metrou. asta e o noua metoda de-a mai fura ceva din banii institutiei. auzi la ei: poze,pixuri si pungi! parca ar fi prima linie de metrou de pe planeta!
 • Am citit intamplator materialul si m-am amuzat.
  Daca ar fi castigat o agentie mare din Bucuresti pentru mult mai putine servicii ar fi fost ok.
  Ca bugetul e mic pentru un greucean, dupa cum probabil se vede.
  Intrebare pentru autorul articolului (stiu ca e complicata, dar asta e): de cati angajati dintr-o agentie mare crede domnia sa ca e nevoie sa comande cateva promotionale si un video? :)
 • nu cred ca se gandea la media consulta , fiindca mihaita este cu ceilalti ( reportervirtual) :D
 • Pentru toate proiectele europene UE ne da bani - nerambursabili - ptr a le face publicitate.
  Deci nu scoate Metrorexul prea multi bani sa isi faca proiectul.
  Cit despre omusorul asta cu firmulita lui - isi va gasi parteneri din Bucuresti cu care isi va face treaba...iar, poate, peste ani, va deveni un nou Ghiță...

Trimite un comentariu

sus