Skip to main content

Politica privind comentariile

 
Paginademedia.ro încurajează dezbaterea şi susţine libertatea de exprimare. Ne place să credem că un text jurnalistic se construieşte online alături de cititori. Aceştia pot veni de multe ori cu informaţii complementare, idei originale, observaţii pertinente. Pentru Paginademedia.ro, cuvântul "deontologie" nu are conotaţii negative şi nu este un termen depreciativ, ci este o promisiune pe care redactorii noştri o fac faţă de cititori. Paginademedia.ro nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul comentariilor postate pe site. Cei care comentează pe Paginademedia.ro trebuie să accepte următoarele reguli şi standarde ale redacţiei publicaţiei noastre:
  • Dăm prioritate comentariilor asumate de autori prin precizarea identităţii. Deşi se poate preciza orice nume de utilizator şi adresă de e-mail, aprobăm cu prioritate comentariile ai căror autori au o identitate recunoscută prin avatar, blog, site personal etc. În cazul în care un comentator îşi asumă o altă identitate (în cazurile demonstrate), vom marca IP-ul ca generator de spam.
  • Aprobăm comentariile în ordinea din lista de moderare a administratorului. De aceea, unele comentarii ale dv. este posibil să apară mai târziu în cursul zilei respective.
  • Ne rezervăm dreptul de a edita conţinutul comentariilor, mai ales dacă acestea conţin atacuri la persoană, elemente de intruziune în viaţa privată, xenofobie, incitare la violenţă, misoginism, antisemitism etc. De asemenea, nu agreăm comentariile care conţin remarce privind zona geografică din România din care provine autorul articolului, vreun personaj din text sau vreun comentator.
  • În cazul în care întregul comentariu este viciat de elementele de mai sus, nu-l vom aproba. Putem oferi, la cererea autorului, prin e-mail, explicaţii privind ştergerea comentariului său.
  • În cazul în care un autor comentează cu regularitate în stilul neacceptat de standardele noastre, vom marca IP-ul, adresa de e-mail şi numele autorului ca spam.
  • Nu aprobăm comentarii monosilabice sau telegrafice, care nu adaugă nimic la conţinutul articolului, de tipul: "De acord", "Nu", "Da", "Că bine zici" etc.
  • Nu aprobăm comentariile care conţin doar link-uri, fără alte precizări privind link-ul sau link-urile şi vom elimina link-urile irelevante pentru conţinutul articolului comentat.
Se presupune că vizitatorii site-ului Paginademedia.ro sunt de acord cu aceste reguli atunci când comentează articolele noastre. În cazul în care aveţi un pont pentru noi sau doriţi să protejaţi sursele, folosiţi e-mail-ul ca metodă de comunicare. Vă mulţumim că ne vizitaţi şi sperăm să avem discuţii constructive pe acest site!
Publicitate
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus