Skip to main content

Aleph News, televiziunea lui Adrian Sârbu, a intrat în insolvenţă

 
Aleph News, televiziunea lui Adrian Sârbu, a intrat în insolvenţă

Aleph Media, societatea care operează televiziunile Aleph News şi Aleph Business, a intrat în insolvenţă. Decizia a fost luată ieri, pe 16 martie, de Tribunalul Bucureşti, la „cererea debitorului”, adică chiar a societăţii Aleph Media.

Publicitate

Printre creditorii societăţi se numără Marius Tucă, despre care Paginademedia.ro a relatat că are de recuperat cel puţin 60.000 de euro, dar şi casa de producţie Zazu Film, care este şi acţionar în cadrul televiziunii, compania fiind deţinută de Cristina Iacob, regizor, despre care presa de scandal a relatat că este fosta iubită a lui Sârbu. 

Televiziunea lui Adrian Sârbu a primit licenţă de la CNA în vara lui 2019. La momentul respectiv, el bătuse palma cu Marius Tucă pentru a crea un grup media, din care să facă parte, Aleph News, reţeaua Smart Radio, dar şi alte posturi de televiziune, tot cu Aleph în denumire. 

Un an mai târziu, în septembrie 2020, Aleph a început să emită, având în echip oameni care au lăsat Pro TV sau Digi24 pentru a se alătura proiectului de televiziune, dar şi mai vechi colaboratori ai lui Sârbu. 

Costi Mocanu, Felix Drăghici, Ion Cristoiu, Marius Tucă, Ioana Ţigănilă, Andrei Tomescu au fost doar câteva dintre numele care s-au alăturat televiziunii. 

Între timp, Costi Mocanu s-a despărţit de Aleph şi a trecut la Prima TV. Felix Drăghici a renunţat şi el la colaborarea cu Adrian Sârbu şi a ajuns la Antena 1. 

Deşi o televiziune care abia a început să emită, a fost o adevărată pepinieră pentru marile televiziuni. 

Pro TV şi-a găsit o nouă prezentatoare la Meteo, pe Iulia Pârlea, care a venit în locul Magdei Pălimariu. 

Irina Ursu, prezentatoare de ştiri la Aleph, a fost cooptată la Observator, în prime-time. 

Aleph vs Rcs. David vs Goliat

Adrian Sârbu a dus un adevărat război cu cel mai mare operator de cablu, RCS&RDS, din cauza poziţionării Aleph în grila companiei de cablu. Acest lucru a atras amenzi de la CNA pentru RCS şi ulterior chiar schimbarea Legii audiovizualului. 

Concret, Aleph News era poziţionat, alături de alte televiziuni mici de ştiri, aproape la capătul grilei operatorului de cablu, motiv pentru care Sârbu considera că televizunea are audienţe foarte mici. În acelaşi timp Digi24, televiziunea de ştiri a RCS, precum şi Antena 3, Realitatea, B1 sau Romania TV, erau poziţionate la începutul grilei. 

CNA a sancţionat în nenumărate rânduri RCS cerând companiei să grupeze toate posturile de ştiri în acelaşi pachet, aşa cum cerea codul audiovizual, legislaţia secundară a forului audiovizual. 

Compania s-a conformat abia după ce a fost schimată şi Legea Audiovizualului de către Parlamentul României. 

Conform datelor de la CNA, Aleph News are acţionari compania Prosperya Financial Managemen, cu 99,9983%, societatea Zazu Filmm cu 0,0016% şi pe Iacob Ana Cristina, cu 0,0001%. Cristina Iacob este regizor, iar presa de scandal relatează că este fosta iubită a lui Sârbu. 

Cristina Iacob deţine şi casa de producţie Zazu Film, care a produs filme precum Oh, Ramona, Selfie şi Selfie69. 

Soluţia instanţei, în continuare: 

Admite cererea formulată de societatea debitoare ALEPH MEDIA S.R.L.. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei ALEPH MEDIA S.R.L..

În temeiul art.66 alin.6 din Legea nr.85/2014 , admite excepţia conexităţii şi dispune conexarea dosarului nr. 3622/3/2023 la dosarul nr. 7014/3/2023. Califică cererile creditorilor CENTRON SLOVAKIA SPOL. S.R.O. , MARIUS TUCĂ, ZAZU FILM S.R.L., drept declaraţii de creanţă.

Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare.

Fixează următoarele termene limită:

a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.05.2023;

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 22.05.2023;

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 06.06.2023;

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 29.05.2023.

Desemnează administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorului CENTRON SLOVAKIA SPOL. S.R.O., pe FINANCIAL OPERATIONAL RESTRUCTURING I.P.U.R.L. cu o remuneraţie de 7000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014.

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014.

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze verificări la AFP Sector 1 pentru verificarea conturilor bancare deţinute de debitoare, la DITL Sector 1-6, ANCPI, DPRCIV, pentru verificarea bunurilor debitoarei.

Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti ([email protected]); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 22.06.2023, ora 11:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.03.2023.

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus