Skip to main content

(P) Idea Film anunță lansarea proiectului Transylvania 4K

 
(P) Idea Film anunță lansarea proiectului Transylvania 4K

(P) Compania Idea Film Distribution anunță lansarea proiectului Transylvania 4K. Proiectul este finanțat din fonduri europene și este în valoare de aproape 1,2 milioane de lei.

Transylvania 4 K, proiect desfășurat în Hațeg, presupune achiziționarea unor echipamente noi, de ultimă generație și crearea a cinci locuri de muncă.

Publicitate

Detalii, în Anunțul de presă:

IDEA FILM DISTRIBUTION S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului cu titlul „Transylvania 4K“, cod SMIS 132343, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanţare nr. 5160 a fost semnat în data de 06.03.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziției societății IDEA FILM DISTRIBUTION S.R.L., într-un domeniu competitiv, prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi. În acest sens, firma va achiziționa echipamente noi, de ultimă generație, ceea ce va conduce implicit la inovare, la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea cifrei de afaceri, lărgirea portofoliului de clienți, cresterea competitivității firmei, crearea a 5 locuri de muncă.

Rezultatele proiectului: dotarea societății cu echipamente noi, de ultimă generație, pentru crearea locurilor de muncă.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.191.904,00 lei, valoarea totală eligibilă este de 1.001.600,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 801.280,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. este de 681.088,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 120.192,00 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este 200.320,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 190.304,00 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (10.05.2019-28.02.2021).

Data începerii proiectului: 06 martie 2020.

Locul de implementare a proiectului este la adresa din: Regiunea Vest, Județul Hunedoara, Orașul Hațeg, Strada Progresului nr.4.

Detalii suplimentare puteți obține de la: GRIGORAȘ CARMEN MIHAELA - Consultant, tel: 0745018951, email: [email protected]

Autor: Advertorial publicitatepaginademedia.ro

Trimite un comentariu