Skip to main content

ULTIMA ORĂ. Bani pentru presă. Textul final al Ordonanţei. 15 mai, data de start a campaniei Guvernului

 
Sursa foto: Digi24.ro
Sursa foto: Digi24.ro

ULTIMA ORĂ. Paginademedia.ro publică în continuare, integral, textul final al Ordonanţei de urgenţă privind campania de informare a Guvernului legată de coronavirus.

Publicitate

Ordonanţa, în forma finală, a fost adoptată aseară de Guvern, cu mici adăugiri faţă de varianta iniţială.

Înainte de textul Ordinanţei, câteva idei principale:

Aşa cum a scris Paginademedia.ro încă de zilele trecute, campania va începe după starea de urgenţă, pe 15 mai. Asta deoarce, în starea de urgenţă, mesajele de interes public se dau gratuit.

 • Potrivit Ordonanţei de urgenţă, Guvernul va aloca 40 de milioane de euro pentru presă, în următoarele patru luni (200 de milioane de lei).

Adică 10 milioane de euro pe lună, sub forma unei campanii de informare publică privind măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii coronavirusului, precum şi campanii de informare publică privind modul de reluare a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă.

Peste jumătate din bani se vor duce către televiziuni, iar un sfert către site-uri.

 • 55% pentru televiziuni (47% pentru cele naţionale şi 8% pentru cele locale)
 • 23% pentru publicaţiile online
 • 12% pentru posturile de radio (8% posturile naţionale şi 4% cele locale)
 • 5% pentru presa scrisă (ziare, reviste)
 • 4% pentru outdoor
 • 1% pentru creaţia materialelor campaniei

Posturile de televiziune vor da cel mult două spoturi pe oră, în intervalul 6.00-24.00, la pretul de 450 de lei punctul de audienţă (un spot pe Pro TV sau Antena 1 va costa între 500 şi 1000 de euro, dacă luăm în calcul audienţele din aprilie).

Site-urile vor da reclamele la preţul de 1 euro mia de afişări, dar nu vor putea accesa mai mult de 150.000 de lei lunar (aprox. 30.000 de euro).

Presa tipărită va difuza reclamele după tiraj. Cel mai mult - în cazul în care vor aplica - vor primi titlurile cu peste 20.000 de exemplare tiraj (aproximativ 10.000 de euro lunar).

Radiourile vor da reclamele cu cel puţin 50% discount faţă de preţul lor de rate-card.

Cei care doresc să acceseze fondurile campaniei se vor înscrie pe o platformă special creată pentru acest proiect. Platforma va fi lansată după intrarea în vigoare a ordonanţei (săptămâna viitoare).

EXCLUSIV. Bani pentru presă. Campania Guvernului va începe după Starea de Urgenţă. Care sunt motivele pentru care nu începe acum?

Citeşte şi: Guvernul a aprobat. Va da 40 de milioane de euro pentru presă. Jumătate pentru TV. Ce face presa pentru aceşti bani? Totul despre cum se vor aloca banii

TEXTUL final al Ordonanţei de urgenţă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

În contextul circumstanţelor excepţionale generate de răspândirea puternică a virusului SARS-CoV-2, cu consecinţe deosebit de grave asupra vieţii economice şi sociale,

Având în vedere efectele economice deosebit de grave generate de închiderea integrală sau parţială a activităţii economice din sectorul privat din România, cu impact deosebit de grav asupra funcţionării instituţiilor mass-media,

În condiţiile în care, pe fondul încetinirii activităţilor economice, cea mai mare parte a instituţiilor care activează în domeniul mass-media şi al publicităţii şi-au diminuat încasările cu procente cuprinse între 40% şi 80%, iar în lipsa unor campanii de informare susţinute financiar, activitatea instituţiilor mass-media ar putea fi grav afectată, cu consecinţe negative în ceea ce priveşte asigurarea dreptului la o informare corectă şi echilibrată a cetăţenilor într-o perioadă critică în care nevoia de informare este esenţială,

Luând act de necesitatea obiectivă a îndeplinirii obligaţiei constituţionale prevăzută la art. 31 din legea fundamentală, potrivit căreia „Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.”, în dublul scop al prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi respectiv al facilitării măsurilor de relansare economică,

Constatând că se impune de urgenţă derularea unor campanii naţionale şi locale de informare publică, ţintite către cetăţeni, în scopul conştientizării riscurilor de îmbolnăvire şi creşterii gradului de conformare voluntară la normele sanitare şi sociale impuse de autorităţile competente, în vederea limitării extinderii răspândirii virusului după încetarea stării de urgenţă,

Având în vedere necesitatea imperativă a reluării graduale în cel mai scurt timp a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă,

Conştientizându-se necesitatea pregătirii imediate a perioadei ulterioare încetării stării de urgenţă de către autorităţile statului român, atât prin măsuri economice şi sociale, cât şi prin campanii de informare publică prin toate mijloacele de comunicare în masă,

Ţinând cont de faptul că este absolut necesar şi urgent ca informaţiile de interes public privind măsurile adoptate de Guvern în vederea reluării activităţilor economice şi protecţiei sanitare trebuie să fie difuzate consistent şi cât mai rapid, pentru a-şi produce efectele favorabile imediat după încetarea stării de urgenţă, orice întârziere în adoptarea acestui cadru normativ putând produce consecinţe deosebit de grave la nivel social şi economic,

Luând în considerare faptul că sarcina realizării unor astfel de campanii media nu se poate realiza exclusiv de industria mass-media şi a publicităţii, fiind obligatorie susţinerea financiară din partea statului, iar impunerea unei obligaţii acestor structuri private de a furniza informaţiile respective fără o contraprestaţie financiară din partea statului poate fi considerată o afectare substanţială a dreptului de proprietate al companiilor respective, o încălcare a principiului proporţionalităţii, care constituie o garanţie a statului de drept,

Reţinându-se că lipsa derulării unor campanii oficiale de informare va genera efecte sociale şi economice deosebit de negative, precum diminuare conformării voluntare faţă de măsurile sanitare impuse de autorităţile competente, creşterea numărului de persoane afectate de infectarea cu SARS-CoV-2, creşterea cheltuielilor sanitare pe termen scurt şi mediu, prelungirea crizei sanitare şi, implicit, prelungirea efectelor negative resimţite de populaţie, creşterea accelerată a şomajului, adâncirea dezechilibrelor macroeconomice, întârzierea relansării economice, cu consecinţe deosebit de grave asupra mediului economic privat şi asupra numărului de locuri de muncă din economie,

Constatându-se că aspectele menţionate vizează un interes public de cea mai mare importanţă şi constituie o situaţie cu totul extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

Art. 1 – (1) Pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul României difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune şi radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi campanii de informare publică privind modul de reluare a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă.

(2) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) vor fi realizate de Guvernul României şi gestionate de către Secretariatul General al Guvernului şi Autoritatea pentru Digitalizarea României.

(3) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii comerciale, potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Bugetul total alocat campaniilor de informare publică prevăzute la alin. (1) este de maxim 200.000 mii lei, inclusiv TVA, pe toată durata acestora. Sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(5) Perioada de derulare a campaniei prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită în funcţie de necesităţile de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 în limita bugetului total alocat conform alin. (4).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (4) se asigură din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru anul 2020, prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului la titlul 20 ”Bunuri şi servicii”.

Art. 2 - (1) Pot participa la campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) al art. 1 serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicaţiile periodice, furnizorii de servicii media online şi furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)sunt profesionişti în sensul art. 3 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sau asociaţii şi fundaţii în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

b)deţin licenţe audiovizuale valabile pe care le utilizează efectiv şi nu se află sub o interdicţie impusă de autorităţile competente ale statului român sau funcţionează ca reprezentant media, în baza unui contract de reprezentare cu societăţi deţinătoare de licenţă, încheiat anterior declarării stării de urgenţă pe teritoriul României instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, prelungită prin Decretul Preşedintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020;

c)au obţinut în ultimul an venituri din activităţi corespunzătoare unuia din următoarele coduri CAEN:

CAEN 5813 - Activităţi de editare a ziarelor;
CAEN 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
CAEN 5819 - Alte activităţi de editare;
CAEN 6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio;
CAEN 6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune;
CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi a activităţilor conexe;
CAEN 6312 - Activităţi ale portalurilor web;
CAEN 6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri;
CAEN 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media;
CAEN 9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale;
CAEN 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

d)nu înregistrează obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat al statului sau respectă condiţiile de eşalonare la plată, conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

e)în cazul societăţilor aflate în insolvenţă, respectă planul de reorganizare admis de instanţă;

f)să aibă un număr de cel puţin 2 angajaţi pe perioadă nedeterminată, cu timp integral sau parţial de lucru, sau contracte de drepturi de autor încheiate cu cel puţin 2 redactori colaboratori, pe perioada ultimelor 6 luni anterioare decretării stării de urgenţă;

g)pentru portalurile web, să aibă o existenţă neîntreruptă cel puţin 6 luni înainte de instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pentru serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, decizia de autorizare să fi fost acordată cu cel puţin 6 luni înainte de instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

h)pentru companiile ce înscriu publicaţii tipărite sau portaluri web în campaniile de informare, acestea îşi continuă funcţionarea pe perioada de desfăşurare a campaniei cu cel puţin o publicaţie tipărită sau online;

i)pentru portalurile web, fac dovada deţinerii dreptului de a utiliza domeniul de Internet;

j)pentru serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, informative şi/sau generaliste şi sportive, acestea să realizeze şi să difuzeze producţii proprii de ştiri şi/sau emisiuni informative, iar pentru serviciile de programe de radiodifuziune, acestea să se realizeze şi să difuzeze producţii proprii de ştiri şi/sau emisiuni informative.

(2) Sunt excluşi de la plata mesajelor difuzate în cadrul campaniei furnizorii mass-media deţinuţi şi finanţaţi de autorităţi publice române sau străine sau de instituţii religioase.

Art. 3 - Bugetul prevăzut la alin. (4) al art. 1 se distribuie după cum urmează:

a) 55% pentru serviciile de programe de televiziune, care se distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu licenţe audiovizuale locale şi regionale şi 47% pentru serviciile deţinătoare de licenţă naţională. Sunt considerate televiziuni locale şi regionale acele companii care deţin licenţe locale sau regionale ce nu sunt identificabile prin nume ca aparţinând unui serviciu de programe cu audienţă măsurată;

b) 23% pentru furnizori media online, care se distribuie astfel: cel puţin 5% pentru furnizorii media online cu conţinut local şi 18% pentru furnizorii media online cu conţinut naţional;

c) 12% pentru serviciile de programe de radiodifuziune, care se distribuie astfel: 8% pentru radiodifuzorii radio cu audienţă măsurată la nivel naţional, conform Studiului de Audienţă Radio (SAR) furnizat de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) şi 4% pentru radiodifuzorii radio locali sau regionali care nu sunt incluşi în studiul naţional de audienţă menţionat anterior. Sunt considerate radiodifuzori locali sau regionali acele radiouri care nu sunt identificabile prin nume ca aparţinând unui serviciu de programe cu audienţă măsurată şi raportată prin intermediul studiului menţionat anterior.

d) 5% pentru ziare tipărite, reviste şi publicaţii periodice, cu apariţie săptămânală, bilunară sau lunară, cu până la 8 apariţii pe an;

e) 4% pentru publicitatea prin amplasarea de mijloacelor de publicitate în localităţi, efectuată în condiţiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

f) 1% pentru creaţia şi producţia materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică.

Art. 4 – (1) Plata serviciilor de publicitate către furnizorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), participanţi în campanie, se va face după cum urmează:

a) pentru radiodifuzorii TV cu audienţă măsurată la nivelul anului 2019: 450 lei/punct de audienţă naţională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maxim 2 spoturi pe oră, în intervalul 06:00-24:00.

b) pentru radiodifuzorii radio cu audienţă măsurată la nivel naţional, conform Studiului de Audienţă Radio (SAR) furnizat de Asociaţia pentru Radio Audienţă ( ARA): în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c), conform cotelor de piaţă măsurate la nivelul anului 2019, cel mult 20 de difuzări pe zi ale spoturilor din campanie la preţul de listă al radiodifuzorului pentru un spot de 30 de secunde, cu o reducere de cel puţin 50%;

c) pentru radiodifuzorii TV şi radio fără audienţă măsurată la nivel naţional, conform Studiului de Audienţă Radio (SAR) furnizat de Asociaţia pentru Radio Audienţă ( ARA): 50 lei/spot video sau audio în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c);

d) pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afişări dar nu mai mult 5 afişări/vizitator unic şi nu mai mult de 150.000 lei/lună pentru un site, pentru bannere 970x250 pixeli, 300x250 pixeli şi 300x600 pixeli, amplasate în primele două ecrane ale portalurilor web varianta desktop şi maxim trei ecrane în varianta mobil, fără a depăşi două poziţii publicitare pe fiecare pagină afişată;

(2) Pentru presa tipărită, pe toată perioada de desfăşurare a campaniei, fiecare publicaţie inclusă în campanie va publica, în fiecare ediţie a publicaţiei, cel puţin o machetă de o jumătate de pagină, ce va conţine o creaţie oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri:

a. 50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare naţională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 20.000 de exemplare şi o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni în anul 2019;

b. 30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare naţională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 2.000 şi 19.999 de exemplare şi o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019;

c. 15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian, cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 exemplare, cu minim 3 apariţii săptămânal, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019;

d. 3.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariţii pe an, publicaţii cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019;

e. 2.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariţii pe an, publicaţii cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019;

f. 4.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor trimestriale cu cel puţin 1 apariţie în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019;

g. 2.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor trimestriale cu cel puţin 1 apariţie în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019;

(3) Pentru panourile stradale, începând cu data de 15 mai 2020 şi până la finalizarea campaniei, în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit. e), pentru fiecare companie ce solicită includerea în campania de informare, în funcţie de cota de piaţă calculată raportat la numărul total al mijloacelor de publicitate în localităţi al fiecărei companii, autorizate în condiţiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, şi fără a depăşi pentru o companie 10% din bugetul total alocat pentru afişaj stradal prevăzut la art.3 lit.e), pe fiecare panou publicitar inclus în campanie va fi afişată o creaţie oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri, care includ producţia materialelor decorative, decorarea şi iluminarea:

1. pentru municipiul Bucureşti, municipiile şi oraşele cu o populaţie de peste 200.000 locuitori: 1.190 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 2.380 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp; 11.900 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafaţa mai mare de 50 mp pentru o companie;

2. în localităţile cu o populaţie mai mică de 200.000 de locuitori: 952 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 1.904 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp; 8.330 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafaţa mai mare de 50 mp pentru o companie;

3. spot de 10 secunde la frecvenţă de 3 minute în cazul panourilor digitale: 1.666 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 2.023 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp;

(4) pentru radiodifuzorii locali sau regionali, plata serviciilor de difuzare a campaniei se va face în baza următorului mecanism:

1. 10% din sumă va fi distribuită în cote egale pentru fiecare licenţă deţinută şi efectiv utilizată;

2. 20% din sumă va fi distribuită în cote egale pentru fiecare studio autorizat deţinut de companiile deţinătoare ale licenţei, conform raportărilor depuse la C.N.A. la data de 1 martie 2020;

3. 70% din sumă va fi distribuită către fiecare deţinător de licenţă, proporţional cu numărul de minute de producţie proprie, reprezentând emisiuni de ştiri sau informative, intervenţii ale moderatorilor, emisiuni pe teme economice sau sociale, ponderat cu numărul de locuitori rezidenţi în localităţile pentru care s-a acordat licenţa, cu o ponderare suplimentară aplicată licenţelor acordate în Bucureşti de 0,25, conform raportărilor depuse la CNA până la data de 1 martie 2020.

Art. 5 – (1) Mesajele din campanie vor avea un caracter exclusiv informativ, non-comercial, iar plasarea acestora se va face în cadrul unui conţinut adecvat, după cum urmează:

a) Radiodifuzare – în cadrul buletinelor de ştiri, al emisiunilor informative, al emisiunilor cu informaţii economice şi financiare şi al emisiunilor de educaţie sanitară/medicină, îngrijire personală, educaţie, familie şi copii, ştiinţă, tehnologie şi sport, precum şi al altor programe ce sunt difuzate în intervalul orar 06:00 – 24:00.

b) Ziare, reviste şi periodice - cotidiane generaliste naţionale sau locale, cotidiane populare, publicaţii economico - financiare, publicaţii de afaceri, publicaţii de sănătate/medicină, ştiinţă, tehnologie, cultură şi sport sau suplimentele unor astfel de publicaţii.

c) Portaluri web – cu un conţinut din următoarele categorii: ştiri şi analize, naţionale sau locale, ştiri generale, economic financiar, sănătate şi îngrijire personală, educaţie, familie şi copii, ştiinţă, tehnologie şi sport.

d) Amplasarea mijloacelor de publicitate în localităţi se va realiza în zone cu vizibilitate, evitându-se aglomerarea acestora în aceeaşi zonă.

Art. 6 - Societatea Română de Televiziune (SRTv) şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) difuzează, în mod gratuit, campaniile de informare publică derulate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 7 – (1) Pentru a participa la desfăşurarea campaniilor de informare publică, serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicaţiile periodice, furnizorii de servicii media online şi furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, vor completa o cerere de participare la campaniile de informare publică, împreună cu o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi autenticitatea datelor furnizate, prin intermediul unei platforme web gestionată de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

(2) Cererea va conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) serviciul/serviciile mass-media furnizat/e care participă la campanie;

c) date privind audienţa/tirajul/traficul online, cu precizarea expresă a organismului independent în domeniu care a efectuat evaluarea;

d) date privind mijloace de publicitate în localităţi administrate în condiţiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

e) contul bancar deschis pe teritoriul României, utilizat pentru participarea în campaniile de informare publică;

f) pentru datele prevăzute la alin.(2) lit.a), lit.c) şi lit.d) se vor ataşa documentele care să ateste aceste date.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet un anunţ cu privire la platforma web prevăzută la alin.(1).

(4) Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor către Secretariatul General al Guvernului este de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului privind platformei web.

(5) La finalizarea termenului limită de înregistrare, în baza datelor comunicate de solicitanţi, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet raportul generat prin aplicaţia web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condiţiile contractuale de derulare a campaniei.

(6) Contractul de prestări servicii în cadrul campaniei se încheie între Secretariatul General al Guvernului, în numele şi pe seama statului, şi solicitant, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data publicării raportului prevăzut la alin.(5). Contractul se semnează de către solicitant prin semnătură electronică sau în formă olografă şi este transmis electronic prin aplicaţia web. În cazul contractelor semnate prin semnătură olografă, acestea se transmit de către solicitant Secretariatului General al Guvernului prin curierat.

(7) Modelul contractului de prestări servicii se aprobă prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Agenţiei pentru Digitalizarea României.

(8) Secretariatul General al Guvernului efectuează plata serviciilor în tranşe lunare, cu plata în avans pentru prima lună de campanie, în condiţiile prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care, în urma monitorizării de către Agenţia pentru Digitalizarea României, se constată diferenţe faţă de condiţiile de difuzare asumate iniţial de participanţii în campanie, următoarea tranşă lunară se ajustează pentru diferenţă la nivelul serviciilor efectiv prestate şi măsurate.

(9) Creanţele de recuperat rezultate din derularea contractelor de prestări servicii sunt creanţe bugetare a căror recuperare se efectuează de către organele fiscale din subordinea ANAF, conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Creanţele de recuperat se stabilesc de către Secretariatul General al Guvernului şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu, ce se transmite organului fiscal competent în vederea recuperării potrivit alin.(9).

(11) Sumele recuperate de organul fiscal potrivit alin.(9) se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri distinct.

(12) Pentru creanţele de recuperat debitorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Legii nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de organul fiscal competent pentru perioada de când s-a efectual plata şi până când s-au recuperat sumele.

Art. 8 - (1) Cererile de participare la campanie, declaraţiile pe propria răspundere şi rapoartele de activitate se verifică de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României înainte de efectuarea fiecărei tranşe lunare. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau că prestatorul, potrivit enumerării prevăzute la art. 1 alin. (1), a furnizat date nereale privind serviciile prestate, Secretariatul General al Guvernului dispune rezilierea de îndată a contractului, sesizarea organelor competente şi procedează la recuperarea sumelor acordate în avans.

(2) Materialele audio-vizuale şi tipărite care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică (spoturi audio şi video, bannere online, machete print, machete pentru panotaj) vor fi create şi produse centralizat de o structură de creaţie în care asociaţiile profesionale specifice pot delega membri din mai multe agenţii pe bază de voluntariat şi/sau plătiţi.

(3) Monitorizarea executării campaniilor online, presă scrisă şi amplasarea de mijloace de publicitate în localităţi se realizează de Autoritatea pentru Digitalizarea României prin servicii proprii de monitorizare şi/sau cu sprijinul unui organism independent, standardizat şi transparent, pe baza standardelor agreate şi utilizate în industria media, desemnat de structurile asociative ale industriei media, pe bază de voluntariat şi/sau plătit.

(4) Serviciul de planificare media, raportare şi urmărire media al campaniei pentru radiodifuzori se realizează de Autoritatea pentru Digitalizarea României pe baza serviciilor furnizate de un organism independent, standardizat şi transparent, în baza standardelor agreate şi utilizate în industria media, desemnat de structurile asociative ale industriei media, pe bază de voluntariat şi/sau plătit.

(5) În situaţia în care în urma monitorizărilor prevăzute la alin. (3) se observă că execuţia campaniei de informare publică nu a corespuns pe deplin specificaţiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor aplica următoarele corecţii financiare:

a) Suma alocată unei publicaţii va fi diminuată proporţional cu gradul de neafişare al campaniei;

b) Suma alocata unui portal web va fi diminuată proporţional cu gradul de neafişare al campaniei;

c) Suma alocată mijloacelor de publicitate în localităţi va fi diminuată proporţional cu perioada pentru care panoul nu a fost decorat conform specificaţiilor.

(6) În termen de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 1 alin.(1), Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet un raport asupra desfăşurării campaniei de informare publică.

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

 • jk jk
  Din pacate nu am inteles ceva
  Acei 450 lei pe punctul de audienta,de exemplu, cum va fi dat?Pe ora,zi,lună?
  A da si cum rezolvi asta cu audienta la un post din must carry cu maxim 100 telespectatori toată ziua(adunat!)si la cele locale unde nici nu stiu daca se măsoară audienta
 • Mihai Mihai
  La un spital nu dai 40 de mil,vedeti daca ne *** va dam bani
 • R R
  Cu doua articole pe zi vreti vii sa faceti trafic?? Audiente nu mai avem de o saptamana,e jale

Trimite un comentariu

sus